COVID-19
Najaktuálnejšie informácie spojené s vyučovaním v Základnej umeleckej škole nájdete na nasledovnom odkaze: COVID-19 - AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Aktuálne informácie

Od 25.10.2021 sa okres Spišská Nová Ves dostáva do bordovej farby. Individuálne..

Jeseň pre oči

Skúmaniu detailov/štúdiám očí sa venujú žiaci 4/2/I. ročníka z triedy uč. J...

Rozvrhy hodín

V prípade, že nebude možné realizovať prezenčné vyučovanie v skupinových odboroch, budeme..

Handmade šperky

Takéto handmade šperky (aj na predaj za symbolické ceny) vyrába naša mladá..

Predstavujeme LDO

Pozrite, čo všetko môžete zažiť v literárno-dramatickom odbore. Kliknite a otvorte video.

Multimediálna tvorba

Nové zameranie vo výtvarnom odbore pre starších žiakov. Čo je náplňou tohto..