MENU

Jesenný koncert

Prvý koncert v tomto školskom roku uvádzaný ako Jesenný už máme za sebou.

Programová paleta bola bohatá. Predstavili sa žiaci od prvého ročníka až po žiakov druhého stupňa. 24 vstupov z dielne hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru  potešilo divákmi do posledného miesta naplnenú koncetnú sálu.

Jesennú výzdobu podčiarkla aj výzdoba koncertnej sály, na ktorej sa podieľali žiaci z triedy pani učiteľky Dominiky  Vojtášovej (pripravili kresbu na pódiu) a veľkú zásluhu má aj pani zástupkyňa Janka Nahálková na celkovej výzdobe koncertnej sály. 

Ďakujeme žiakom a ich pedagógom za príjemný jesenný večer a blahoželáme k pekným výkonom.

Reportáž z koncertu TV Reduta – video

Reportáž našej školskej TV ZUŠ – video