Menu Zavrieť

Prehľad dôležitých kontaktov pomoci

MPC – Linka podpory pre učiteľov (NIVAM)

Linku podpory pre učiteľov zriadilo Metodicko-pedagogické centrum v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Linku podpory pre učiteľov môžu kontaktovať všetci pedagógovia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných pracovných aj osobných situáciách. Ponúka anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu.  

Telefonický kontakt môžete použiť v pracovných dňoch (od pondelka do piatku) v čase od 15:00 hod. do 20:00 hod.

Zdroj: https://mpc-edu.sk/sk/aktuality/linka-podpory-pre-ucitelov

 

Som rodič a potrebujem poradiť

VUDPaP 

 • Rodič – potrebujem-poradit@vudpap.sk. 
 • Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie – pondelok, utorok a streda od 10:00-15:00 na čísle:  0910 234 860
 • Objednanie do DCVV: 02/44 88 16 49; 0910 186 698. 

Zdroje pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov: https://vudpap.sk/krizova-intervencia.

VÚDPaP mobilná aplikácia zameraná na starostlivosť o duševné zdravie mladistvých

Zdroj: https://vudpap.sk/pre-rodicov-verejnost/

Ďalšie linky pomoci

 Zdroj: https://detstvobeznasilia.gov.sk/kontakty-pomoci

Tiesňové linky

 • Jednotné európske číslo tiesňového volania:  112
 • Požiarna záchranná služba:  150, 112
 • Záchranná zdravotná služba:  155, 112
 • Polícia:  158, 112
 • Mestská polícia:  159
 • Horská záchranná služba:  18 300
 • Letecká záchranná zdravotná služba:  18 155
 • Linka záchrany – lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc:  0850 111 313
 • Toxikologické informačné centrum: 02 5477 4166