MENU

Absolventské podujatia 2024

20. 06. 2024 – ZáVEREčNÝ  absolventský koncert

Na koncerte sa predstavlo 13 programových čísel absolventov prvého a druhého stupňa hudobného, tanečného a literárno-dramatikého odboru. Koncert sa konal v koncertnej sále Reduty ešte pred slávnostným vyradením absolventov. Výkony žiakov priniesli divákom krásny a umelecky hodnotný zážitok. 

 

20. 06. 2024 Vernisáž absolventov výtvarného odboru

Vernisáž absolventov výtvarného odboru bola slávnostne otvorená v historických priestoroch Radnice včera 20.06.2024. Výstava prác našich absolventov prvého a druhého stupňa je inštalovaná už tradične hneď vedľa nej. Celkovo je vystvaených 40 diel, z toho 13 so zaeraním na mulitmediálnu tvorbu a 27 so zameraním na výtvarnú tvorbu. Za každou prácou sa skrýva množstvo konzultácií, premýšľania, tvorenia a hlavne výpoveď, ktorú si môžete prečítať v popisku po načítaní QR kódu, ktorým sa dostanete na našu webstránku do záložky absolventská výstava. A naozaj stojí za to pristaviť sa pri každom jednom diele. Blahoželáme žiakom a učiteľkám našich absolventov, že vďaka nim bude aj tento rok naše mesto zdobiť krásna výstava. Rovnako ďakujeme mestu Spišská Nová Ves za krásne priestory na Radnici.

 

10. a 11. 06. 2023 – Prvý a druhý Absolventský koncert druhej časti prvého a druhého stupňa hudobného a tanečného odboru

Oba koncerty dopadli na výbornú. Blahoželáme našim absolventom ku krásnym výkonom. Nie vždy tá cesta v ZUŠ bola jednoduchá, vyžadovala si nielen účasť na vyučovaní, ale aj množstvo domácej prípravy a cvičenia. Naši mladí umelci to zvládli a dosiahli cieľ v podobe umeleckého vzdelania, kotré základné umelecké vzdelávanie poskytuje. Zdolali záverečné skúšky, prekonali strach, trému a potešili pedagógov i rodičov peknými výkonmi na koncertnom pódiu. Blahoželáme!

Foto – 1. absolventský koncert – FB

Foto – 2. absolventský koncert – FB

05. 06. 2024 -absolventské predstavenie LDO a tanečné vystúpenie absolventov TO  Spišské divadlo

Historicky prvý krát sa konalo absolventské podujatie  na doskách Spišského divadla. Porgram otvorili dve tanečné choreografie absolventiek prvého a druhého stupňa, po ktorých nasledovala vtipná, nápaditá divadelná hra absolventov prvého stupňa s názvom 3D Rómeo a Júlia. Po krátkej prestávke sa predstavili dve tanečné choreografie v kmornejšej zostave, vystúpili dve duá a následne bola uvedená druhá divadelná hra absolventov druhého tupňa s názvom Zdravý-nemocný od Moliéra. Výkony žiakov boli naozaj mimoriadne. Žiaci zožali obrovský potlesk.

Našim absolventom blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

Foto z podujatia – FB

Reportáž  – TV Reduta