Absolventské podujatia 2023

22. 06. 2023 – Druhý absolventský koncert

Na koncerte sa predstavlo 9 absolventov prvého a druhého stupňa. Koncert sa konal v koncertnej sále Reduty ešte pred slávnostným vyradením absolventov. 

22. 06. 2023 Vernisáž absolventov výtvarného odboru

Vernisáž absolventov výtvarného odboru bola slávnostne otvorená v historických priestoroch Radnice včera 22.06.2023. Výstava prác našich absolventov je inštalovaná už tradične hneď vedľa nej. Za každou prácou stojí absolvent/tka výtvarného odboru a jeho/jej výpoveď, ktorú si môžete prečítať v popisku. A naozaj stojí za to pristaviť sa pri každom jednom diele. Blahoželáme žiakom a učiteľkám našich absolventov, že vďaka nim bude aj tento rok naše mesto zdobiť krásna výstava. Rovnako ďakujeme mestu Spišská Nová Ves za krásne priestory na Radnici.

15. 06. 2023 – Absolventský koncert druhej časti prvého a druhého stupňa hudobného a tanečného odboru

Druhý koncert absolventov prvého a druhého stupňa hudobného a prvého stupňa tanečného odboru dopadol na výbornú. Blahoželáme našim absolventom ku krásnym výkonom. Nie vždy tá cesta v ZUŠ bola jednoduchá, vyžadovala si nielen účasť na vyučovaní, ale aj množstvo domácej prípravy a cvičenia. Naši mladí umelci to zvládli a dosiahli cieľ v podobe umeleckého vzdelania, kotré základné umelecké vzdelávanie poskytuje. Zdolali záverečné skúšky, prekonali strach, trému a potešili pedagógov i rodičov peknými výkonmi na koncertnom pódiu. Blahoželáme!

12. 06. 2023 – Koncert a výstvava výtvarných prác absolventov prvej časti prvého stupňa

Sériu absolventských podujatí sme zahájii koncertom mladších absolventov prvej časti hudobného a tanečného odboru v pondelok 12.06. 2023. Súčasťou bola aj výstava prác absolventov výtvarného odboru. V programe zazneli skladby z pera klasických diel až po populárne melódie.
Záver koncertu patril tanečníkom a ich pyžamovej párty. Blahoželáme účinkujúcim k hodnotným výkonom a pevne veríme, že sa s nimi na koncertnom pódiu budeme stretávať aj naďalej a že ich cesta v našej ZUŠ bude pokračovať k ďalšiemu stupňu umeleckého vzdelania. Prajeme im veľa chuti do ďalšej práce.
Viac foto a krátke videá si môžete pozrieť na našom FB.