MENU

Novoročný koncert

Prvý verejný koncert v tomto kalendárnom roku máme úspešne za sebou. Novoročný koncert v koncertnej sále ZUŠ bol dynamický, svieži, umelecky hodnotný, podporený  energiou preplnenej koncertnej sály našimi divákmi.  Klasické skladby sa striedali s populárnymi melódiami, tanečnými choreografiami a milými prednesmi našich hrecov. Ďakujeme návštevníkom, ktorí naplnili koncertnú sálu takmer do posledného miesta, lebo len vtedy má zmysel robiť umenie, ak ho máme komu odovzdať.
Prajme si spoločne, aby nás v novom roku nestretli žiadne prekážky, ktoré by bránili ďalším krásnym podujatiam, ktoré máme pre Vás pripravené v nasledujúcom období.
Pevne veríme, že ste s nami prežili umelecky hodnotný čas, vďaka Vašim deťom a dôvere, ktorú ste vložili do rúk našich pedagógov.👏👏👏👏