Novoročný koncert

Prvý celoškolský koncert v tomto kalendárnom roku máme úspešne za sebou. Novoročný koncert v Redute 24.01.2023 sa niesol v duchu zimnej tematiky (Zima na saniach, Vločka, Let It snow… ešteže je vonku naozaj aj sneh 🙂
Nový rok sme privítali spevom, tancom, recitáciou i hodnotnými umeleckými výkonmi šikovných žiakov hudobného odboru. Prajme si spoločne, aby nás v novom roku nestretli žiadne prekážky, ktoré by bránili ďalším krásnym podujatiam, ktoré máme pre Vás pripravené v nasledujúcom období.
Pevne veríme, že ste s nami prežili umelecky hodnotný čas, vďaka Vašim deťom a dôvere, ktorú ste vložili do rúk našich pedagógov.👏👏👏👏