Menu Zavrieť

POĎAKOVANIE  ZA DAROVANIE  VAŠICH  DANÍ

Vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým tým, ktorí sa roku 2023 rozhodli darovať 2% z daní práve našej inštitúcii – nášmu Občianskemu združeniu.

Veľmi nás teší, že ste aj týmto spôsobom prejavili ochotu podporiť umelecké vzdelávanie našich žiakov.  Vaše príspevky pomohli skvalitniť  a zmodernizovať výchovno-vzdelávací proces.

Vďaka Vašim príspevkom sme mohli zakúpiť:

  • kameru v hodnote   469 eur
  • mikrofónový set s držiakom ku kamere v hodnote    250 eur

(vďaka týmto pomôckam dokumentujeme naše koncerty, predstavenia, podujatia a tvoríme reportáže, ktoré uverejňujeme v našej TV ZUŠ)

  • mix pult, reprobedňu so stojanom do speváckej triedy v hodnote   495 eur
  • priečnu flautu pre najmenších v hodnote    140 eur
  • 3 ks kovových sušičiek do výtvarných tried v hodnote    476 eur
  • notebook k interaktívnej tabuli v hodnote    475 eur

………………………………………………………..

Zákon Vám umožňuje aj tento rok darovať 2% z Vašich daní orgánizáciám ako je aj to naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

S úctou Rada členov OZ pri ZUŠ Spišská Nová Ves.

Ďakujeme Vám!

      Tu si môžete stiahnuť formulár:

Vyhlásenie o poukázaní dane na stiahnutie-pdf