Menu Zavrieť

Vážení rodičia a priatelia školy

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

S úctou Rada členov OZ pri ZUŠ Spišská Nová Ves.

Ďakujeme Vám!

Tu si môžete stiahnuť formuláre:

Vyhlásenie o poukázaní dane

Potvrdenie o zaplatení dane