Menu Zavrieť

6. ročník krajskej súťažnej prehliadky v hre na dychové nástroje

pre žiakov základných umeleckých škôl Prešovského a Košického kraja

Termín: 23. 04. 2024

Vyhlasovateľ: Občianske združenie pri ZUŠ Spišská Nová Ves

Organizátor: Základná umelecká škola Spišská Nová Ves

Cieľová skupina:  žiaci ZUŠ v hre na drevené (priečna flauta, saxofón, hoboj, klarinet, fagot) a plechové dychové nástroje (trúbka, pozauna, tuba), okrem zobcovej flauty

Organizátor môže do súťaže zaradiť aj uchádzačov z iných krajov, pokiaľ to kapacita dovolí. O zaradení  súťažiacich do programu  mimo Prešovského a Košického kraja rozhodne organizátor.

Súťažný repertoár: 2 (najviac 3) kontrastné skladby odlišných štýlových období (neodporúčame zaradiť do repertoáru pop alebo skladby populárnych kapiel)

Uzávierka prihlášok: 23. 02. 2024 (posielať iba elektronicky, nie poštou)

Porota: zložená z pedagógov konzervatórií a členov umeleckých orchestrov. Hodnotiť budú 2 poroty: porota pre priečne flauty a porota pre ostatné drevené a plechové dychové nástroje

Informácie: dychova.sutaz@zussnv.sk, Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art. – 0908 063 676

Propozície súťaže-kategórie-poplatky -pdf

Elektronická prihláška 

Tešíme sa na Vašu účasť,  hodnotné umelecké výkony a samozrejme na spoločné stretnutie s mladými umelcami a ich pedagógmi!