Menu Zavrieť

6. ročník Krajskej súťažnej prehlaidky v hre na dychových nástrojoch

Výsledková listina-pdf

Krajskú dychovú súťaž máme úspešne za sebou. Zúčastnilo sa jej 55 mladých talentovaných umelcov-žiakov základných umeleckých škôl z Košického a Prešovského kraja. Zo súťažného pódia znela pestrá paleta hudobných nástrojov a to priečna flauta, klarinet, saxofón, fagot, trúbka, pozauna ale i tuba. 

Porota zasadla v tomto zložení:

1. porota pre priečne flauty: Mgr.art. Janka Jámborová, ArtD. – predseda, Mgr.art Zuzana Mega, Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art.

2. porota: Ján Kopčák, MA-predseda pre ostatné drevené dychové nástroje, Mgr.art. Matej Göllner-predseda pre plechové nástroje, Mgr. Slavomír Rakyta, DiS.ar.

 

Termín: 23. 04. 2024

Vyhlasovateľ: Občianske združenie pri ZUŠ Spišská Nová Ves

Organizátor: Základná umelecká škola Spišská Nová Ves

Cieľová skupina:  žiaci ZUŠ v hre na drevené (priečna flauta, saxofón, hoboj, klarinet, fagot) a plechové dychové nástroje (trúbka, pozauna, tuba), okrem zobcovej flauty

Organizátor môže do súťaže zaradiť aj uchádzačov z iných krajov, pokiaľ to kapacita dovolí. O zaradení  súťažiacich do programu  mimo Prešovského a Košického kraja rozhodne organizátor.

Súťažný repertoár: 2 (najviac 3) kontrastné skladby odlišných štýlových období (neodporúčame zaradiť do repertoáru pop alebo skladby populárnych kapiel)

Uzávierka prihlášok: 23. 02. 2024 (posielať iba elektronicky, nie poštou)

Porota: zložená z pedagógov konzervatórií a členov umeleckých orchestrov. Hodnotiť budú 2 poroty: porota pre priečne flauty a porota pre ostatné drevené a plechové dychové nástroje

Informácie: dychova.sutaz@zussnv.sk, Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art. – 0908 063 676

Propozície súťaže-kategórie-poplatky -pdf

Elektronická prihláška 

Tešíme sa na Vašu účasť,  hodnotné umelecké výkony a samozrejme na spoločné stretnutie s mladými umelcami a ich pedagógmi!