MENU

Ede Zathurecký – Odhalenie sochy a slávnostný koncert

Spomienka na Ede Zathureckého

V stredu 13. 12. 2023 bol deň nabitý kultúrnymi podujatiami. Na školskom dvore bola odhalená socha špičkovému husľovému interpretovi a pedagógovi Ede Zathureczkému, rodákovi zo Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 120.výročia narodenia. O hodinku neskôr sa pri tejto príležitosti konal slávnostný koncert v Redute, na ktorom vystúpili študenti Budapeštianskej Hudobnej akadémie a pedagógovia našej školy Miriam Bednárová, Lea Demeková, Filip Demek, skladbu od Zathureczkého nacvičil a na koncerte zahral žiak Viliam Bečarik z triedy uč. Petra Šterbáka. Celá akcia vzišla na podnet maďarského konzulátu v Košiciach v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves  pánom primátorom Pavlom Bečarikom a našej ZUŠ. Veľká gratulácia patrí všetkým účinkujúcim, ktorí sa postarali o nádherný a vysoko umelecky hodnotný zážitok.