MENU

Poetický večer v Kaštieli

Po roku sme opäť prijali pozvanie zorganizovať umeleckú hodinku u našich susedov. Pekný poeticko-spevácky večer uviedli naši žiaci v krásnych priestoroch kaviarne v Kaštieli v Smižanoch. Znela poézia, próza a precítené, vyzrelé spevácke výkony žiakov z tried pani učiteľky Evy Kopperovej a pani učiteľky Michaely Formelovej. Ďakujeme žiakom i pedagógom a blahoželáme k umelecky hodnotným výkonom. Bol to naozaj príjemný podvečer.