Úspechy na súťažiach

MLADÝ KARIKATURISTA  alebo kreslím nielen po zošitoch

(krajská výtvarná súťaž)

Súťaž pre základné umelecké, stredné a vysoké školy. Karikatúry majú s istou dávkou humoru a satiry reagovať na súčasnú dobu, problémy a udalosti, ktoré hýbu svetom a trápia mladých ľudí. 

Naše šikovné výtvarníčky – Dorotka Mária Kočišová a Laura Lacková (z triedy p. uč. J. Nahálkovej), využili príležitosť, vytvorili svoje diela a zapojili sa do súťaže tvorivosti – MLADÝ KARIKATURISTA alebo kreslím nielen po zošitoch. Súťaž vyhlásila Tatranská galéria v Poprade, ktorá výtvarné práce autorov vyhodnotila a obe naše žiačky získali 2. miesto v kategórii Základné umelecké školy. Tešíme sa z úspechu, blahoželáme a prajeme ešte mnoho ďalších úspechov v ich tvorbe.

Bohúňova paleta

(medzinárodná súťaž)

ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku každoročne organizuje medzinárodnú výtvarnú súťaž s názvom Bohúňová paleta. Súťažné práce posúdila medzinárodná odborná porota, ktorá udelila diplomy v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a čestné uznania v každej kategórii.
Tento školský rok sa medzi veľkým množstvom zapojených žiakov z rôznych medzinárodných škôl podarilo uspieť aj našim žiačkam z triedy p. uč. Vojtášovej. 
Srdečne gratulujeme Liane Pacákovej, 14r. za získanie bronzového pásma v kategórii maľba s parafrázou výtvarného diela Výkrik od Edvarda Muncha. 
Taktiež srdečne gratulujeme Tamare Hrubej, 15 r. za získanie čestného uznania v kategórii maľba s parafrázou výtvarného diela Bozk od Gustava Klimta.
Z úspechov našich žiačok sa veľmi tešíme a prajeme im ešte mnoho takýchto krásnych momentov a tvorivých chvíľ.

Musica Camerata Ján Albrecht 2022

(25.11. 2022 – celoslovenská súťaž v komornej hre v Bratislave)

Súťaž v komornej hre pre žiakov základných umeleckých škôl organizovala ZUŠ J. Albrechta v Bratislave.

flautové trio SYRINX – bronzové pásmo (trieda p. uč. Denisy Kotradyovej)

Srdečne blahoželáme.

12. ročník gitarovej súťaže 

(24. 11. 2022 – celoslovenská súťaž Prievidza)

Gitarovú súťaž s celoslovenskou účasťou usporiadala ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi.

Hugo Bizub – strieborné pásmo (trieda p. uč. Zuzany Dudžákovej)

Srdečne blahoželáme.

Cimbalový Prešporok 2022

(18. – 19. 11. 2022 – celoslovenská súťaž v Bratislave)

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale v Bratislave (ZUŠ Vrbenského – Bratislava)

Jana Režnická – bronzové pásmo (trieda p. uč. Štefana Vansača)

Srdečne blahoželáme.