MENU

Mgr. Ander Cpin - delegovaný zástupca zriaďovateľa, predseda
Mgr. Marek Baláž - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Mgr. Igor Geletka - delegovaný zástupca zriaďovateľa
MUDr. Peter Zelený, MPH - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Mária Hvizdošová - zástupca rodičov
Mgr. Marianna Livorová - zástupca rodičov
Mgr. Radovan Marcinčin - zástupca rodičov
RNDr. Tatiana Tkáčová - zástupca rodičov
Martin Konečný, DiS. art. - zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Michaela Formelová - zástupca pedagogických zamestnancov
Angela Rerková - zástupca nepedagogických zamestnancov