Pripravujeme

15. 12. 2022 – Poetický večer (spojenie slova, hudby a tanca) – koncertná sála ZUŠ

21. 12. 2022 – Vianočný koncert – koncertná sála Reduty, pred koncertom od 16:30 hod. prezentácia výrobkov výtvarného odboru pred vstupom do sály.

Triedne koncerty

      December

02. 12. 2022  o 16: 30 hod. – veľká koncertná sála ZUŠ –  Koncert triedy p. uč. Denisy Kotradyovej a p. uč. Alexandry Schmidtovej

07. 12. 2022 o 16: 30 hod. – veľká koncertná sála ZUŠ – Koncert klavírnej triedy p. uč. Anny Hojnošovej

07. 12. 2022 o 16: 30 hod. – malá koncertná sála – Koncert gitarovej triedy p. uč. Zuzany Lukáčovej

08. 12. 2022 o 16:30 hod. – veľká koncertná sála – Koncert speváckych tried p. uč. Gabriela Kopilca a p. uč. Filipa Demeka

12. 12. 2022 o 16:00 hod. – veľká koncertná sála – Koncert tried p. uč. Martina Richnavského a p. uč. Štefan Vansača

14. 12. 2022 o 17:00 hod. –  veľká koncertná sála – Koncert speváckej triedy p. uč. Michaely Formelovej

15. 12. 2022 o 17:00hod. –  malá koncertná sála – Koncert klavírnej triedy p. uč. Evy Mišenčíkovej

16. 12. 2022 o 16:30 hod. –  malá  koncertná sála – Koncert tried p. uč. Petra Šterbáka a p. uč. Evy Šterbákovej

16. 12. 2022 o 16:00 hod. –  veľká koncertná sála – Vianočná besiedka triedy LDO p. uč. Kristíny Korfant

19. 12. 2022 o 16.30 hod. – malá koncertná sála – Koncert klavírnej triedy p. uč. Lucii Štapinskej

19. 12. 2022 o 16:30 hod. – veľká koncertná sála – Koncert tried p. uč. Aleny Mušutovej, p. uč. Mariana Kacvinskej, p. uč. Mareka Kacvinského

Triedne koncerty

      Január 

17. 01. 2023 o 16:00 hod. – malá koncertná sála – Koncert tried p. uč. Slavomíra Rakytu  a p. uč. Martina Pušku

18. 01.2023 o 16:00 hod. – malá koncertná sála – Koncert gitarových tried p. uč. Michaely Regecovej a p. uč. Radoslava Sedláka

19. 01. 2023 o 16:30 hod. – veľká koncertná sála – Koncert tried p. uč.Martina Konečného a p. uč. Romana Barabasa

25. 01. 2023 o 16:30 hod. – malá koncertná sála – Koncert klavírnej triedy p. uč. Kataríny Roguľovej

25. 01. 2023 o 16:30 hod. – veľká koncertná sála – Koncert klavírnej triedy p. uč. Ľubice Gábikovej

26. 01. 2023 o 16:30 hod. – malá koncertná sála – Koncert triedy p. uč. Mariána Kamenického

26. 01. 2023 o 17:00 hod. veľká koncertná sála – Koncert klavírnej triedy p. uč. Ľudmily Milčákovej

27. 01. 2023 o 16:00 hod. – malá koncertná sála – Koncert triedy p. uč. Oleny Ringošovej

27. 01. 2023 o 16:00 hod. – kostol (SNV alebo Matejovce) – Koncert organovej triedy p. uč. Mareka Jamricha

27. 01. 2023 o 17:00hod. – veľká koncertná sála – Tanečný triedny koncert – trieda p. uč. Jany Kamenickej