MENU

Absolventské tablá

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok  2020/2021

V tomto školskom roku sme kvôli prerušenému vyučovania cez COVID-19 vytvorili absolventské tablá pre každý odbor a stupeň z domácich fotografií, ktoré nám naši žiaci zaslali. O realizáciu a finálnu podobu sa postarala pani učiteľka Dominika Vojtášová.

Hudobný odbor - I. stupeň
Hudobný odbor - II. stupeň
Tanečný odbor - I. stupeň
Tanečný odbor - II. stupeň
Literárno-dramatický odbor
Výtvarný odbor - I. stupeň
Výtvarný odbor - II. stupeň