Organizačná štruktúra zamestnancov

  

Riaditeľka školy:

Mgr. MARIANA KACVINSKÁ, DiS. art.

  

  

Zástupkyňa školy:

Mgr. ZUZANA LUKÁČOVÁ, DiS. art.

  

Zástupkyňa školy:

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ

Administratívna pracovníčka:

Magdaléna Vojtkovská

Ekonómka:

Angela Rerková

Hospodárka:

Mgr. SILVIA STOLIČNÁ

Upratovačka:

Anna Kalnová

Upratovačka:

Bibiana Mrozeková

Upratovačka:

Alena Bolfová

Školník:

Milan Uhrin

Kuriči:

Bernardeta Gončárová, Jozef Gončár

  

Riaditeľka školy:

Mgr. MARIANA KACVINSKÁ, DiS. art.

  

  

Zástupkyňa školy:

Mgr. ZUZANA LUKÁČOVÁ, DiS. art.

  

Zástupkyňa školy:

Mgr. Jana Nahálková

Ekonómka:

Angela Rerková

Administratívna pracovníčka:

Magdaléna Vojtkovská

Hospodárka:

Mgr. SILVIA STOLIČNÁ

Upratovačka:

Anna Kalnová

Upratovačka:

Bibiana Mrozeková

Upratovačka:

Alena Bolfová

Školník:

Milan Uhrin

Kuriči:

Bernardeta Gončárová,
Jozef Gončár

Hudobný odbor

Vedúca klavírneho oddelenia a hudobnej náuky:

Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art.

Hudobná náuka, korepetície TO: 

Mgr. STANISLAV DVORSKÝ

Klavír: 

ANNA HOJNOŠOVÁ, DiS. art.

Klavír, korepetície TO+HO: 

Mgr. ĽUDMILA MILČÁKOVÁ, DiS. art.

Klavír, korepetície HO+TO:

Mgr. EVA MIŠENČÍKOVÁ, DiS. art.

Klavír, korepetície TO:

Mgr. KATARÍNA ROGUĽOVÁ, DiS. art.

Hudobná náuka, klavír: 

PhDr. ALEXANDRA SCHMIDTOVÁ, PhD.

Klavír: 

Mgr. Ľubica Gábiková, DiS. art.

Vedúci sláčikového oddelenia a cimbal:

PaedDr. Mgr. art. PETER ŠTERBÁK

Husle:

ROMAN BARABAS, DiS. art.

Husle:

MARTIN PUŠKA, DiS. art.

Husle:

Mgr. MARTIN RICHNAVSKÝ

Cimbal:

Štefan Vansač

Vedúci akordeónového a keyboardového oddelenia:

MARTIN KONEČNÝ, DiS. art.

Akordeón, keyboard, korepetície TO:

MARIÁN KAMENICKÝ, DiS. art.

Akordeón, korepetície TO:

Mgr. EVA ŠTERBÁKOVÁ, DiS. art.

Klavír, keyboard, korepetície TO: 

Mgr. OLENA RINGOŠOVÁ

Vedúca dychového oddelenia a bicích nástrojov:

Mgr. DENISA KOTRADYOVÁ, DiS. art.

Zobcová flauta, klarinet, priečna flauta, saxofón:

Bc. MAREK KACVINSKÝ, DiS. art.

Zobcová flauta, saxofón, korepetície TO:

Mgr. SLAVOMÍR RAKYTA, DiS. art.

Zobcová flauta,  saxofón:

Henrieta Filipová

Bicie:

Mgr. PETER ZAJAC

Vedúca gitarového a speváckeho oddelenia, klavír, gitara, korepetície HO:

Mgr. ALENA MUŠUTOVÁ, DiS. art.

Gitara:

Mgr. ZUZANA DUDŽÁKOVÁ, DiS. art.

Gitara:

Mgr. art. MICHAELA REGECOVÁ

Gitara:

RADOSLAV SEDLÁK, DiS. art.

Spev:

Mgr. art. FILIP DEMEK, DiS. art.

Spev:

Mgr. GABRIEL KOPILEC, DiS. art.

Výtvarný odbor

  

Mgr. EVA BAVALOVÁ

Vedúca odboru:

Mgr. art. JANA CETEROVÁ

  

Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ

  

Mgr. ONDREJ KONDEL

  

Mgr. art. TOMÁŠ CETERA

  

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ

Výtvarný odbor

Vedúca odboru:

Mgr. art. JANA CETEROVÁ

  

Mgr. EVA BAVALOVÁ

  

Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ

  

Mgr. ONDREJ KONDEL

  

Mgr. art. TOMÁŠ CETERA

  

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ

Literárno-dramatický odbor

  

Vedúca odboru:

EVA KOPPEROVÁ, DiS. art.

  

  

  

ALŽBETA TEKÁČOVÁ, DiS. art.

  

Tanečný odbor

  

KLAUDIA ČIKKELOVÁ, DiS. art.

Vedúca odboru:

Mgr. GABRIELA VÁRADI, DiS. art.

  

Mgr. JANA KAMENICKÁ

Tanečný odbor

Vedúca odboru:

Mgr. GABRIELA VÁRADI, DiS. art.

  

KLAUDIA ČIKKELOVÁ, DiS. art.

  

Mgr. JANA KAMENICKÁ