MENU

Organizačná štruktúra zamestnancov šk. rok 2023/2024

Vedenie školy

 • Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art. – riaditeľka školy – husle, mail: mariana.kacvinska@zussnv.sk
 • Mgr. Zuzana Pavlíková, DiS.art. – zástupkyňa riad. školy pre hudobný odbor – gitara, mail: zuzana.lukacova@zussnv.sk
 • Mgr. Jana Nahálková – zástupkyňa riad. školy pre skupinové odbory, výtvarná tvorba, mail: jana.nahalkova@zussnv.sk

Hudobný odbor

 • Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art. – vedúca HO, vedúca PK – klavír, korepetície HO,  mail: lucia.stapinska@zussnv.sk
 • Mgr.art. Miriam Bednárová, DiS.art. – klavír, korepetície HO, TO,  mail: miriam.bednarova@zussnv.sk
 • Mgr. Stanislav Dvorský – hudobná náuka, klavír, korepetície TO, LDO, mail: stanislav.dvorsky@zussnv.sk
 • Ľubica Gábiková, DiS.art. – klavír, mail: lubica.gabikova@zussnv.sk
 •  Anna Hojnošová, DiS.art. – klavír, mail: anna.hojnosova@zussnv.sk
 • Mgr. Marek Jamrich – organ, mail: marek.jamrich@zussnv.sk
 • Mgr. Eva Mišenčíková, DiS.art. – klavír, korepetície TO, HO, mail: eva.misencikova@zussnv.sk
 • Mgr. Alena Mušutová, DiS.art. – klavír, gitara, korepetície HO, mail: alena.musutova@zussnv.sk
 • Mgr. Olena Ringošová – klavír, keyboard, korepetície TO, mail: olena.ringosova@zussnv.sk
 • Mgr. Katarína Roguľová, DiS.art. – klavír, korepetície HO, TO, mail: katarina.rogulova@zussnv.sk
 • PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. – klavír, hudobná náuka, mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk
 • Mgr. Ľudmila Takáčová-klavír, korepetície HO, mail: ludmila.milcakova@zussnv.sk
 • Mgr. Michaela Formelová – vedúca PK – spev, mail: michaela.formelova@zussnv.sk
 • Mgr.art. Filip Demek, DiS.art. – spev, mail: filip.demek@zussnv.sk (na MD od 01.10.2023)
 • Mgr. Lea Demeková – spev, mail: lea.demekova@zussnv.sk (zástupd za p. uč. Demeka)
 • Mgr. Zuzana Dudžáková, DiS.art. – gitara, mail: zuzana.dudzakova@zussnv.sk
 • Mgr. Gabriel Kopilec, DiS.art. – spev, mail: gabriel.kopilec@zussnv.sk
 • Marián Mikolaj, DiS.art. – gitara, mail: marian.mikolaj@zussnv.sk
 • Mgr.art. Michaela Regecová – gitara, mail: michaela.regecova@zussnv.sk
 • Radoslav Sedlák, DiS.art. – gitara, mail: radoslav.sedlak@zussnv.sk
 • PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák – vedúci PK – husle, mail: peter.sterbak@zussnv.sk
 • Martin Puška, DiS.art. – husle, mail: martin.puska@zussnv.sk
 • Mgr. Martin Richnavský – husle, mail: martin.richnavsky@zussnv.sk
 • Štefan Vansač, DiS.art. – cimbal, keyboard, mail: stefan.vansac@zussnv.sk
 • Roman Mušuta – violončelo,mail: roman.musuta@zussnv.sk
 •  
 • Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art. – vedúca PK – zobcová flauta, priečna flauta, mail: denisa.kotradyova@zussnv.sk
 • Henrieta Filipová – zobcová flauta, saxofón, mail: henrieta.filipova@zussnv.sk
 • Bc. Marek Kacvinský, DiS.art. – zobcová flauta, plechové dychové nástroje, mail: marek.kacvinsky@zussnv.sk
 • Mgr. Slavomír Rakyta, DiS.art. – zobcová flauta, saxofón, mail: slavomir.rakyta@zussnv.sk
 • Mgr. Peter Zajac, DiS.art. – bicie nástroje, mail: peter.zajac@zussnv.sk
 •  
 • Martin Konečný, DiS.art. – vedúci PK – akordeón, keyboard, mail: martin.konecny@zussnv.sk
 • Marián Kamenický, DiS.art. – akordeón, keyboard, mail: marian.kamenicky@zussnv.sk
 • Mgr. Eva Šterbáková, DiS.art. – akordeón, mail: eva.sterbakova@zussnv.sk

Výtvarný odbor

 • Mgr. art. Jana Ceterová – vedúca VO, vedúca PK – výtvarná tvorba, keramika, mail: jana.ceterova@zussnv.sk
 • Mgr. Eva Bavalová – výtvarná tvorba, mail: eva.bavalova@zussnv.sk
 • Mgr.art. Tomáš Cetera – multimediálne zameranie, mail: tomas.cetera@zussnv.sk
 • Mgr. Samuel Kristev – výtvarná tvorba, mail: samuel.kristev@zussnv.sk
 • Mgr. Dominika Vojtášová – výtvarná tvorba, mail: dominika.vojtasova@zussnv.sk

Tanečný odbor

 • Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art. – vedúca TO, vedúca PK TO+LDO – tanec,  mail: gabriela.varadi@zussnv.sk
 • Mgr. Jana Kamenická – tanec, mail: jana.kamenicka@zussnv.sk
 • Mgr.art. Alexandra Michlíková, DiS.art. – tanec, mail: alexandra.michlikova@zussnv.sk

Literárno-dramatický odbor

 • Eva Kopperová, DiS.art. – vedúca LDO –  dramatika a slovesnosť, mail: eva.kopperova@zussnv.sk
 • Mgr. Kristína Korfant, DiS.art. – dramatika a slovesnosť, mail: kristina.korfant@zussnv.sk

Nepedagogickí zamestnanci

 • Angela Rerková – vedúca pre nepedagogických úsek –  ekonómka, mail: angela.rerkova@zussnv.sk
 • Magdalena Vojtkovská – administratívna pracovníčka, kontakt so zákonnými zástupcami – školné,  mail: magdalena.vojtkovska@zussnv.sk
 • Mgr. Silvia Stoličná – hospodárka, registratúra, mail: silvia.stolicna@zussnv.sk
 •  Anna Kalnová – upratovačka
 • Bibiána Mrozeková – upratovačka
 • Alena Bolfová – upratovačka
 • Milan Uhrin – školník
 • Viera Stančáková – kostýmerka
 • Matúš Kuník – informatik, správca elektronického systému
 • Bernardeta Gončárová, Jozef Gončár – kuriči