Organizačná štruktúra zamestnancov šk. rok 2022/2023

  

Riaditeľka školy:

Mgr. MARIANA KACVINSKÁ, DiS. art.

  

  

Zástupkyňa riad. školy:

Mgr. ZUZANA LUKÁČOVÁ, DiS. art.
(gitara)

  

Zástupkyňa riad. školy:

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ
(výtvarný odbor)

Administratívna pracovníčka:

Magdaléna Vojtkovská

Ekonómka:

Angela Rerková

Hospodárka:

Mgr. SILVIA STOLIČNÁ

Upratovačka:

Anna Kalnová

Upratovačka:

Bibiana Mrozeková

Upratovačka:

Alena Bolfová

Kostýmerka: 

Viera Stančáková

Školník:

Milan Uhrin

Kuriči:

Bernardeta Gončárová, Jozef Gončár

  

Riaditeľka školy:

Mgr. MARIANA KACVINSKÁ, DiS. art.

  

  

zást. riad. školy:

Mgr. ZUZANA LUKÁČOVÁ, DiS. art.
(gitara)

  

  

zást. riad. školy:

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ
(výtarný odbor))

  

Ekonómka:

Angela Rerková

Administratívna pracovníčka:

Magdaléna Vojtkovská

Hospodárka:

Mgr. SILVIA STOLIČNÁ

Upratovačka:

Anna Kalnová

Upratovačka:

Bibiana Mrozeková

Upratovačka:

Alena Bolfová

Kostýmerka:

Viera Stančáková

Školník:

Milan Uhrin

Kuriči:

Bernardeta Gončárová,
Jozef Gončár

Hudobný odbor

                 Vedúca hudobného odboru                                     vedúca klavírneho oddelenia a hudobnej náuky:

Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art. (klavír)

Hudobná náuka, korepetície TO: 

Mgr. STANISLAV DVORSKÝ

Klavír: 

ANNA HOJNOŠOVÁ, DiS. art.

Klavír, korepetície HO: 

Mgr. ĽUDMILA MILČÁKOVÁ, DiS. art.

Klavír, korepetície HO+TO:

Mgr. EVA MIŠENČÍKOVÁ, DiS. art.

Klavír, korepetície HO+TO:

Mgr. KATARÍNA ROGUĽOVÁ, DiS. art.

Hudobná náuka, klavír: 

PhDr. ALEXANDRA SCHMIDTOVÁ, PhD.

Klavír: 

Mgr. Ľubica Gábiková, DiS. art.

Vedúci sláčikového oddelenia a cimbal:

PaedDr. Mgr. art. PETER ŠTERBÁK (husle)

Husle:

ROMAN BARABAS, DiS. art.

Husle:

MARTIN PUŠKA, DiS. art.

Husle:

Mgr. MARTIN RICHNAVSKÝ

Cimbal:

Štefan Vansač

Vedúci akordeónového a keyboardového oddelenia:

MARTIN KONEČNÝ, DiS. art.
(akordeón, keyboard)

Akordeón, keyboard, korepetície TO:

MARIÁN KAMENICKÝ, DiS. art.

Akordeón, korepetície TO:

Mgr. EVA ŠTERBÁKOVÁ, DiS. art.

Klavír, keyboard, korepetície TO: 

Mgr. OLENA RINGOŠOVÁ

Vedúca dychového oddelenia a bicích nástrojov:

Mgr. DENISA KOTRADYOVÁ, DiS. art. (flauta)

Zobcová flauta, trúbka, pozauna:

Bc. MAREK KACVINSKÝ, DiS. art.

Zobcová flauta, saxofón, korepetície TO:

Mgr. SLAVOMÍR RAKYTA, DiS. art.

Zobcová flauta,  saxofón:

Henrieta Filipová

Bicie:

Mgr. PETER ZAJAC

Vedúca gitarového a speváckeho oddelenia:

Mgr. MICHAELA FORMELOVÁ (spev)

Gitara:

Mgr. ZUZANA DUDŽÁKOVÁ, DiS. art.

Gitara:

Mgr. art. MICHAELA REGECOVÁ

Gitara:

RADOSLAV SEDLÁK, DiS. art.

Gitara, klavír, korepetície HO:

Mgr. ALENA MUŠUTOVÁ, DiS. art.

Spev:

Mgr. art. FILIP DEMEK, DiS.art.

Spev:

Mgr. GABRIEL KOPILEC, DiS. art.

Organ: 

Mgr. MAREK JAMRICH

Výtvarný odbor

  

Mgr. EVA BAVALOVÁ

Vedúca odboru:

Mgr. art. JANA CETEROVÁ

  

Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ

  

Mgr. SAMUEL KRISTEV

  

Mgr. art. TOMÁŠ CETERA

  

Výtvarný odbor

Vedúca odboru:

Mgr. art. JANA CETEROVÁ

  

Mgr. EVA BAVALOVÁ

  

Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ

  

Mgr. SAMUEL KRISTEV

  

Mgr. art. TOMÁŠ CETERA

  

Literárno-dramatický odbor

  

Vedúca odboru:

EVA KOPPEROVÁ, DiS. art.

  

  

  

Bc. KRISTÍNA KORFANT, DiS. art.

  

Tanečný odbor

  

Bc. KLAUDIA ČIKKELOVÁ, DiS. art.

Vedúca odboru:

Mgr. GABRIELA VÁRADI, DiS. art.

  

Mgr. JANA KAMENICKÁ

Tanečný odbor

Vedúca odboru:

Mgr. GABRIELA VÁRADI, DiS. art.

  

Bc. KLAUDIA ČIKKELOVÁ, DiS. art.

  

Mgr. JANA KAMENICKÁ