Novoročný koncert

Prvý celoškolský koncert v tomto kalendárnom roku máme úspešne za..

2% dane

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces..

PRIPRAVUJEME

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

PRÁCE ŽIAKOV

Pozrite si práce našich šikovných žiakov.