MENU

TV ZUŠ

TV ZUŠ  Pravidelné aktuality zo života školy budú pre Vás..

Pripravujeme

Pripravujeme Lutna workshop Aj v tomto roku, už 4.3.2024 zavíta..

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.