Všetky

umelecké diela

záhady

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

Prečítajte si najnovšie aktuality Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi.

Kresba do kruhu

Žiaci p. uč. Ceterovej sa na vyučovaní pohrávali s kruhom 🔵..

PRÁCE ŽIAKOV

Pozrite si práce našich šikovných žiakov.