Súťaže

BIENÁLE PORTRÉTU KOŠICE- MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ DETÍ A MLÁDEŽE 2.12.2021 sme..

Naši tanečníci

VALČÍK – tancujeme doma Vyučovať tanec dištančne nie je jednoduché...

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

PRÁCE ŽIAKOV

Pozrite si práce našich šikovných žiakov.