Prijímacie skúšky

Podajte elektronickú prihlášku a príďte na talentové skúšky do ZUŠ..

Pripravujeme

02.06.2022 – Koncerty najmenších ku Dňu detí – 2 koncerty..

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

PRÁCE ŽIAKOV

Pozrite si práce našich šikovných žiakov.