Úspechy na súťažiach

Umenie v parku (celoslovenská súťaž) 8. ročník  súťaže neprofesionálnych výtvarníkov..

Na plote

V krásny záverečný deň školského roka nám pribudla výstava NA..

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.