Prečítajte si najnovšie aktuality Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi.

Jeseň pre oči

Skúmaniu detailov/štúdiám očí sa venujú žiaci 4/2/I. ročníka z triedy..

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

PRÁCE ŽIAKOV

Pozrite si práce našich šikovných žiakov.