Menu Zavrieť

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie súťaže prebehne online s porotcami 26.04.2022 o 17.00hod. cez aplikáciu meet.

Pozvánky s linkom na pripojenie budú zaslané učiteľom mailom.

Videá všetkých súťažiacih a výsledky budú zverejnené na tejto stránke dňa 26.04.2022.  Diplomy a ceny doručíme súťažiacim na adresy uvedené v prihláškach.

Porota:

Mgr.art. Júlia Burášová, Art.D.

Mgr. art.  Štefan Tkáč

Mgr. art. Peter Slávik

 

Súťaž prebehne online formou zaslania videí

ZMENA v ORGANIZAČNých POKYNoch online verzie súťaže

– video spolu s prihláškou zaslať: 

– cez odkaz – modré alebo sivé  tlačidlo 
–  video musí byť označené: meno-priezvisko žiaka-nástroj
– video nesmie byť zostrihané a ani nijako inak upravované
– nahrávať bez mikrofónu 
– obe skladby je potrebné nahrať ako jeden výkon v jednom videu
– ako podklad sa nesmie použiť elektronická nahrávka, prípustný je iba živý sprievod na klavíri, prípadne na iný harmonický nástroj
Vyplnenú prihlášku spolu s videom zašlite do 30. 03.2022.
Účastnícky poplatok sa znižuje na  15 eur za žiaka. Za pedagóga a korepetítora sa účastnícky poplatok nehradí.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť v termíne do 30. 03. 2022.
Platbu zadávajte prevodom na účet:

IBAN: SK51 0900 0000 0051 7461 9770
Variabilný symbol: 9999
Do správy pre prijímateľa uveďte vysielajúcu ZUŠ a počet súťažiacich.

Informácie môžete získať:

– mail: dychova.sutaz@zussnv.sk
– vedúca dych. odd. Mgr. Denisa Kotradyová – t.č. 0908 063 676, denisa.kotradyova@zussnv.sk
– riaditeľka školy: Mgr. Mariana Kacvinská – t.č. 0907 625 874