VÝTVARNÝ ODBOR

MULTIMEDIÁLNY OBDOR - pracujeme aj s 3D talčiarňou

Prehrať video
Prehrať video
VÝTVARNÝ ODBOR
Výtvarný odbor ponúka odborné vzdelávanie v zameraní výtvarná tvorba a multimédiá. Výtvarná tvorba zahŕňa predmety: kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie. Multimédia sú určené pre žiakov od II. stupňa ZŠ. Toto zameranie zahŕňa predmety: fotografia, digitálna kresba, animácia, elektronické médiá. Žiaci majú možnosť navštevovať aj nepovinne-voliteľné predmety ako je keramika a počítačová grafika. Výtvarný odbor prezentuje práce žiakov na výstavách a aktívne sa podieľa na kultúrnom živote v rámci mesta a regiónu.
Žiaci z tohto odboru sa mimoriadne úspešne zúčastňujú výtvarných súťaží nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Odborne kvalifikovaní pedagógovia ponúkajú kvalitnú prípravu na zvládnutie prijímacích skúšok na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním a tiež sa zúčastňujú so svojimi žiakmi na dňoch otvorených dverí, ktoré tieto školy organizujú.
VÝTVARNÝ ODBOR
Výtvarný odbor ponúka vzdelávanie v zameraní výtvarná tvorba a multimédiá. Výtvarná tvorba zahŕňa predmety: kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie. Multimédia sú určené pre žiakov od II. stupňa ZŠ. Toto zameranie zahŕňa predmety: fotografia, digitálna kresba, animácia, elektronické médiá. Žiaci majú možnosť navštevovať aj nepovinne-voliteľné predmety ako je keramika a počítačová grafika.
Výtvarný odbor prezentuje práce žiakov na výstavách a aktívne sa podieľa na kultúrnom živote v rámci mesta a regiónu. Žiaci z tohto odboru sa mimoriadne úspešne zúčastňujú výtvarných súťaží nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Čo sa u nás vyučuje

Vo výtvarnom odbore sa zameriavame na tieto oblasti štúdia.

Maľba

Kresba

Modelovanie

Grafika

Keramika

Počítačová grafika

Multimédia

Pedagógovia

  

Mgr. EVA BAVALOVÁ

Vedúca odboru:

Mgr. art. JANA CETEROVÁ

  

Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ

  

Mgr. ONDREJ KONDEL

  

Mgr. art. TOMÁŠ CETERA

  

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ

Pedagógovia

Vedúca odboru:

Mgr. art. JANA CETEROVÁ

  

Mgr. EVA BAVALOVÁ

  

Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ

  

Mgr. ONDREJ KONDEL

  

Mgr. art. TOMÁŠ CETERA

  

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ

TVORBA NAŠICH výtvarníkov 2021/2022

ONLINE VÝSTAVA KONTRAHUJÚCICH ŽIAKOV

Srdečne Vás pozývame k zhliadnutiu online výstavy našich kontrahujúcich žiakov z výtvarného odboru. 🎨✍️
Prajeme Vám príjemný vizuálny zážitok. 😊

KOMIKSOVÁ KRESBA – DOMÁCA TVORBA

Ponúkame ukážku z domácej tvorby talentovaného žiaka Miroslava (Mirka) Henkricha 3/2/I. ročníka z triedy p. uč. J. Nahálkovej. Komiksovým štýlom kresby je možné vycítiť rôzne emócie, situácie, zmysel pre detail, farebnosť…Posúďte s nami. Mirko ďakujeme za možnosť zverejnenia. Tvoj talent a radosť z tvorby nech ťa posúva stále vpred👏

RODINA NA 100 SLOV

Knižná zbierka víťazných prác na tému Rodina na 100 slov, do ktorej sa zapojili miestne základné a stredné školy je krajšia aj vďaka ilustráciám našich žiakov. Môžete sa pozrieť ako vnímajú rodinu naši výtvarníci. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli svojimi prácami a ich učtieľom za prípravu.

Triedna súťaž u pani učiteľky Bavalovej

Na poslednej vyučovacej hodine pred vianočnými prázdninami sa mohli žiaci z triedy p. uč. Bavalovej zapojiť do triednej súťaže, ktorej témou bola “Vianočná fotografia”. Zapojili sa iba žiaci 2. a 3. ročníka, ktorí fotili všetko možné…tak teda ponúkame zopár fotografií, ktoré nás ešte na okamih vrátia trošku späť – do tých krásnych vianočných sviatkov. Pani učiteľka si pripravila malé prekvapenie pre zúčastnených! 

🙂⛄🎄

KRAJŠIA GEOGRAFICkÁ TRIEDA

Medzipredmetové a susedské prepojenie (medzi ZUŠ a ZŠ Levočská) sa podarilo prostredníctvom spolupráce VÝTVARNÉHO ODBORU a vyučovacieho predmetu GEOGRAFIA. Naše žiačky 4/2/I. ročníka (Vladimíra Gondeková, Victoria Forgáčová a Aneta Retterová) pod vedením p. uč. Ondreja Kondela, v krátkom časovom rozsahu, zmenili maľbami učebňu GEOGRAFIE na zaujímavý priestor. Veríme, že sa budú žiaci cítiť v geografickej triede príjemne a s ľahkosťou budú prijímať nové vedomosti a poznatky.

3D MODELÁCIA 

Súrodenci Langovci a ich 3D modelárske pokusy počas vianočných prázdnin👍

Odbor: Multimédia – trieda p. uč.

NOVOROČNÝ ŽART
✨

(anime : Júlia Erbanová- Multimédia – trieda p. uč. Tomáš Cetera)

LAMPIÓNY

Aj takéto lampióny vytvorili žiaci doma na dištančnom vyučovaní z tried p.uč. J. Ceterovej. Nech nám krásne svietia celé sviatky✨🎄⭐️

ANJELSKÉ POZDRAVY

Predvianočné anjelské pozdravy z dištančného vzdelávania posielajú žiaci prvého ročníka z triedy p.uč. Jany Ceterovej.

“DOBRÚ NOC  MACKOVIA”

Márii Pidíkovej (3./2./I. roč.) sa podarilo vytvoriť krásne rozprávkové prostredie v jej kratšej animácii s názvom ,, Dobrú noc mackovia! ,,.
Prítmie v animácii veľmi pekne dopĺňa myšlienku večerného uspávania malých mackov maminou medvedicou. 🐻🐻🐻😴😴

PORTRÉT AKO VIANOČNÝ DARČEK

Môžeme nahliadnuť do portrétnej tvorby žiačky Lenky Bartošovej 5/2/I. z triedy p. uč. Bavalovej. Lenka minulého roku na Vianoce obdarovala svojimi kresbami portrétov svojich blízkych… a tohto roku v tom pokračuje ďalej…aj zaujímavá a s láskou vytvorená kresba môže byť pekným vianočným darčekom! 🙂 🎄🎄🎄

ŠANTENIE V SNEHU

⛄️⛄️Snehuliačik pekný, biely, studený si, chladný celý.
Z uhlíkov máš gombíky, klobúk-hrniec veliký.
Krátku animáciu o šantení v snehu Vám prináša Danielka Dzurillová (roč. 3./2./I.) z triedy p. uč. Vojtášovej.

MAĽBA V KONCERTNEJ SÁLE

„PANI ZIMA“ zavítala aj do našej koncertnej sály ZUŠ. Maľba sa stala súčasťou kulisy a zimnej atmosféry, ktorú budete môcť vidieť aj na online Vianočnom koncerte 2021 (pripravujeme). Na tvorbe tematickej maľby veľkých rozmerov sa podieľali žiačky 2/2/I. ročníka z triedy p. uč. Ondreja Kondela. Realizácia prebiehala v októbri, ešte počas prezenčného vyučovania .❄️

Fantastický svet 

Druháci v triede pani Evy Bavalovej pracovali na online hodine stvárňovali fantastický čarovný svet s tvormi a bytosťami, ktoré v skutočnom svete neexistujú, ale existujú v našich predstavách. Fantázia a farebnosť žiakov je naozaj bohatá. Veď posúďte sami 🙂

ANIMÁCIA

Posledné týždne starší žiaci od p. uč. Vojtášovej pracujú na tvorbe rôznych animácií. Ponúkame menšiu ukážku animácie – TANEC od žiačky Ivanky Gregovej (3./2./I. ročník). Celá animácia pozostáva z približne 80 kreslených obrázkov, ktoré takto rozpohybovala. 🙂✍️🎨🎬

Veselé koláže

Milé dielka vznikli na vyučovaní v triede p.uč. Evy Bavalovej. Žiaci sa venovali tvorbe koláží v kombinácii s tušovou kresbou. Tieto práce vytvorili žiaci 1. a 3. ročníka.

Svet v predstavách

“Fantázia je nevyčerpateľným stvoriteľom nových svetov” povedal raz francúzsky básnik Paul Éluard. A tento nádherný svet vytvorila vo svojich predstavách a zhmotnila vo svojej práci naša žiačka Kristínka Nociarová z triedy p.uč. Bavalovej.  Čo viac dodať…niekedy sa treba iba pozerať a nechať sa unášať….

Nociarová Kristínka – Svet v predstavách

Jeseň pre oči

Skúmaniu detailov/štúdiám očí sa venujú žiaci 4/2/I z triedy p.uč. Jany Nahálkovej. Okrem štúdií, vznikajú aj jesenné kompozície/fotografie. Robíme pokroky, zdolávame prekážky tvorivosti. V každom okamihu je kúsok niečoho krásneho…

Handmade šperky

Takéto pekné handmade šperky vyrába naša mladá výtvarníčka Kristínka Nociarová z 3. ročníka z triedy p.uč. Evy Bavalovej. Kristínke “to tvorí” nielen v oblasti kresby, čo maľby, ale aj v iných činnostiach. Veď posúďte sami… Šperky, ktoré vytvorila sú nielen umeleckým dielkom, dajú sa používať naozaj ako šperk.

 

Krajšie dvere v ZŠ Komenského

Žiaci  3./1./I. ročníka z triedy p.uč. O. Kondela (elok.pracovisko ZŠ Komenského) dostali zaujímavú výtvarnú výzvu – pomaľovať dvere triedy. Samotný výsledok a radosť žiakov zo splnenej výtvarnej aktivity je viditeľná. Pozrite ako sa im to podarilo. 🙂