VÝTVARNÝ ODBOR

MULTIMEDIÁLNY OBDOR - pracujeme aj s 3D talčiarňou

Prehrať video
Prehrať video
VÝTVARNÝ ODBOR
Výtvarný odbor ponúka odborné vzdelávanie v zameraní výtvarná tvorba a multimédiá. Výtvarná tvorba zahŕňa predmety: kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie. Multimédia sú určené pre žiakov od II. stupňa ZŠ. Toto zameranie zahŕňa predmety: fotografia, digitálna kresba, animácia, elektronické médiá. Žiaci majú možnosť navštevovať aj nepovinne-voliteľné predmety ako je keramika a počítačová grafika. Výtvarný odbor prezentuje práce žiakov na výstavách a aktívne sa podieľa na kultúrnom živote v rámci mesta a regiónu.
Žiaci z tohto odboru sa mimoriadne úspešne zúčastňujú výtvarných súťaží nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Odborne kvalifikovaní pedagógovia ponúkajú kvalitnú prípravu na zvládnutie prijímacích skúšok na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním a tiež sa zúčastňujú so svojimi žiakmi na dňoch otvorených dverí, ktoré tieto školy organizujú.
VÝTVARNÝ ODBOR
Výtvarný odbor ponúka vzdelávanie v zameraní výtvarná tvorba a multimédiá. Výtvarná tvorba zahŕňa predmety: kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie. Multimédia sú určené pre žiakov od II. stupňa ZŠ. Toto zameranie zahŕňa predmety: fotografia, digitálna kresba, animácia, elektronické médiá. Žiaci majú možnosť navštevovať aj nepovinne-voliteľné predmety ako je keramika a počítačová grafika.
Výtvarný odbor prezentuje práce žiakov na výstavách a aktívne sa podieľa na kultúrnom živote v rámci mesta a regiónu. Žiaci z tohto odboru sa mimoriadne úspešne zúčastňujú výtvarných súťaží nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Čo sa u nás vyučuje

Vo výtvarnom odbore sa zameriavame na tieto oblasti štúdia.

Maľba

Kresba

Modelovanie

Grafika

Keramika

Počítačová grafika

Multimédia

Pedagógovia

  

Mgr. EVA BAVALOVÁ

Vedúca odboru:

Mgr. art. JANA CETEROVÁ

  

Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ

  

Mgr. SAMUEL KRISTEV

  

Mgr. art. TOMÁŠ CETERA

  

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ

Pedagógovia

Vedúca odboru:

Mgr. art. JANA CETEROVÁ

  

Mgr. EVA BAVALOVÁ

  

Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ

  

Mgr. SAMUEL KRISTEV

  

Mgr. art. TOMÁŠ CETERA

  

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ

TVORBA NAŠICH výtvarníkov 2021/2022

ONLINE VÝSTAVA KONTRAHUJÚCICH ŽIAKOV

Srdečne Vás pozývame k zhliadnutiu online výstavy našich kontrahujúcich žiakov z výtvarného odboru. 🎨✍️
Prajeme Vám príjemný vizuálny zážitok. 😊

KOMIKSOVÁ KRESBA – DOMÁCA TVORBA

Ponúkame ukážku z domácej tvorby talentovaného žiaka Miroslava (Mirka) Henkricha 3/2/I. ročníka z triedy p. uč. J. Nahálkovej. Komiksovým štýlom kresby je možné vycítiť rôzne emócie, situácie, zmysel pre detail, farebnosť…Posúďte s nami. Mirko ďakujeme za možnosť zverejnenia. Tvoj talent a radosť z tvorby nech ťa posúva stále vpred👏

RODINA NA 100 SLOV

Knižná zbierka víťazných prác na tému Rodina na 100 slov, do ktorej sa zapojili miestne základné a stredné školy je krajšia aj vďaka ilustráciám našich žiakov. Môžete sa pozrieť ako vnímajú rodinu naši výtvarníci. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli svojimi prácami a ich učtieľom za prípravu.

3D MODELÁCIA 

Súrodenci Langovci a ich 3D modelárske pokusy počas vianočných prázdnin👍

Odbor: Multimédia – trieda p. uč.