MENU

Mimoškolské vystúpenia a iné aktivity

Zbierka pre mestký útulok

(22. 02. 2024)

Žiaci LDO z triedy pani učiteľky Kristíny Korfant odovzdali mestskému útulku zbierku pre psíky a mačičky (krmivo, hračky, deky, maškrty). Každý zo skupiny detí prispel maličkosťou do zbierky s cieľom šíriť dobro a pomáhať, pod heslom: “Buď ako my, pomôž aj ty!”
TV ZUŠ natočila z tejto akcie aj reportáž, ktorú si m§žete pozrieť.
 
 

Program na Farskom plese

(10. 02. 2024)

K slávnostnej atmosfére Farského plesu prispeli naši žiaci a pedagógovia v sobotu v koncertnej sále Reduty. Ľudová hudba Spišanček pod vedením pána učiteľa Martina Richnavského uviedla hneď v úvode piesne z Gemera, Veronika Pagáčiková, Sára Hollaarová a pani učiteľka Michaela Formelová (s klavírnym sprievodom pani učiteľky Lucii Štapinskej) sa predstavili krásnym speváckym vstupom a do veselej plesovej nálady hostí voviedli Pizzicato polkou dievčatá z Orchestra pod vedním pani učiteľky Mariany Kacvinskej. Ďakujeme pekne za pozvanie. Veríme, že sme splnili očakávanie organizátorov a prispeli k dôstojnému otvoreniu plesu.

 

Návšteva koncertu v Štátnej  filharmónii v Košiciach

( 01. 02. 2024)

Žiaci dychovej triedy v hre na plechové dychové nástroje pána učiteľa Mareka Kacvinského si priniesli hodnotný umelecký zážitok z koncertu v Štátnej filharmónii v Košiciach. Program s podtitulom Majstri klasicizmu bol naplnený Mozartovou Pražskou symfóniou, Beethoveným Egmontom a Hummelovým Koncertom Es dur pre trúbku a orchester. Sólistom, ktorý predviedol perfektný výkon, bol prvý trubkár Symfonického orchestra Českého rozhlasu a národného divadla v Prahe Jiří Houdek. 

Hudobná exurzia do obdobia klasicizmu podporená krásnou atmosférou koncertnej sály Košického Domu umenia zanechala dlhodobý zážitok, s ktorým naši žiaci z koncertu odchádzali. 

Otvorenie Reprezentačného plesu Cirkevného gymnázia

(27. 01. 2024)

Blysli sme sa na Reprezentačnom plese Cirkevného gymnázia Š.Mišíka s našimi žiakmi a orchestrom pod vedením p.riaditeľky Mgr. Mariany Kacvinskej, Dis.art., kde sme spríjemnili a obohatili program naším hudobným vstupom. Orchester sprevádzal svojou hudbou  aj úvodný tanec, ktorým bol  tento ples otvorený. Ďakujeme za pozvanie. 🎶

Kultúrny program na výstave Štetec verzus objektív

(25. 01. 2024)

 Otvorenie výstavy s názvom “Štetec verzus objektív” spríjemnil svojou hrou na gitare Dominik Mušuta. Vernisáž sa konala v priestoroch Spišskéko kultúrneho centra a knižnice. Dominika pripravila pani učiteľka Zuzana Pavlíková.

Koncert v Dome Charitas svätej rodiny

(21. 12. 2023)

Krásne koncertné popoludnie v Dome Charitas svätej rodiny sme zažili v Čenčiciach, kde v malej komornej komunite žije 9 dospelých obyvateľov s mentálnym a kombinovaným postihnutím krásnym rodinným životom, ktorý im ponúka tento dom pod záštitou Spišskej katolíckej charity. Na pozvanie pána riaditeľa Slavomíra Švajku sme potešili obyvateľov i návštevníkov koncertom klasických, operných ale i vianočných skladieb. Svoje umenie preniesli žiaci: Alenka Mušutová, Slávka Kotradyová, Katka Hvizdošová, Max Galdon, Marián Jaško a pani učiteľky : Alena Mušutová, Lea Demeková a Mariana Kacvinská. Spolu sme si aj zaspievali známe koledy a veru bol to naozaj zážitok ako pre divákov, tak aj pre vystupujúcich. (Ďakujeme za krásne foto: Branislav Hanus)

Benefičný koncert na pomoc ľuďom v núdzi

(18. 12. 2023)

Boli sme súčasťou krásneho podujatia v pondelok v koncertnej sále Reduty, kde  sa konal Benefičný koncert pre pomoc ľuďom v núdzi, ktorým pomáha Spišská katolícka charita. V programe vystúpili tanečníčky z triedy pani učiteľky Gabriely Váradi a Sláčikový orchester našej ZUŠ pod vedením pani učiteľky Mariana Kacvinskej. Na pódiu sa ďalej predstavili talentovaní umelci speváčka Katarína Koščová, herec Peter Čižmár, náš bývalý žiak gitarový umelec Timotej Závacký a Michal Smetanka, všetci bez nároku na honorár. Ďakujeme p. Marekovi Balážovi za možnosť byť súčasťou zmyslupného a nádherného podujatia a rovnako našim žiakom a pedagógom, že mali chuť a ochotu prispieť dobrej veci.

Návšteva baletu Luskáčik

(16. 12. 2023)

Dňa 16.12.2023 sa žiaci TO z triedy p. učiteľky Jany Kamenickej zúčastnili vianočného baletného predstavenia „ Luskáčik“, ktoré sa konalo v historickej budove Národného divadla v Košiciach. V rozprávkovom balete Luskáčik sa im predstavil krásny rozprávkový príbeh, ktorý možno porozprávať i bez slov. V príbehu ožili rozprávkové postavy ako sú Luskáčik, Myší kráľ, dievčatko Klára, ktoré nám pomohli oživiť detskú fantáziu a hľadať skutočné šťastie. Baletné predstavenie v nás zanechalo hlboké dojmy a krásne umelecké zážitky. Všetci sme ocenili nielen samotný balet, ale aj dokonale prepracované umelecké výkony jednotlivých aktérov.

Čaro vianoc

(11. 12. 2023)

Čaro vianoc-tradičný predvianočný kultúrny program organizovaný Úniou žien sa konal 11. 12. 2023 v koncertnej sále Reduty. Na pódiu vystúpili deti zo škôlok, Základnej školy a Základnej umeleckej školy zo Smižian, CVČ Adam, súbor z Olcnavy a nechýbali ani žiaci našej školy. Uviedli jemný scénický tanec “Labute” pod vedením pani učiteľky Alexandry Michlíkovej a spevácko – gitarové číslo pieseň “Tancujú zvony” pripravili p.uč. Alenka Mušutová a p. uč. Lea Demeková. Ďakujeme bolo krásne!

Na koncerte Fats jazz band

(09. 12. 2023)

Dňa 9.12.2023 sa v Markušovaciach v kaštieli konal zaujímavý a hlavne netradičný koncert – Swingové vianoce, s ktorým je momentálne na turné hudobné zoskupenie FATS JAZZ BAND. Toto zoskupenie jazzových hráčov prinieslo aranžmány 30-50.rokov 20 storočia.
Zazneli rovnako aj populárne piesne v ich originálnej podobe s historickými nástrojmi pre dosiahnutie presného a totožného zvuku ako boli nahraté úplne na pôvodných nahrávkach.
Bol to neuveriteľný zážitok.
Na tomto koncerte sa zúčastnil Mgr. Slavomír Rakyta DiS. art a Henrieta Filipová so svojimi žiakmi Alexandrou Andrtovou a Lukášom Bartkom.

Otvorenie výstavy v Kaštieli

(08. 2. 2023)
 
Na vernisáži malieb Ladislava Vikartovského s názvom Moja večná istota  v Kaštieli v Smižanoch spríjemnili  otvorenie v piatok 8.12.2023 husľovými melódiami žiaci Anička Marhefková a Max Galdon.

Vianočné trhy

(08. 12. 2023)

Vianočné trhy otvorili svoje brány v piatok  8.12. aj v našom meste. K sviatočnej predvianočnej atmosfére prispeli koledami, vianočnými piesňami, hudbou žiaci našej Zušky: Pantlička z tr. Š. Vansača, na akordeóne sprevádzal M. Richnavský, flautisti z tr. D. Kotradyovej a H. Filipovej, keyboardistka Jana Horváthová, z tr. O. Ringošovej, speváčky a gitaristi z tr. L. Demekovej a Z.Dudžákovej spolu so svojimi učiteľkami. Ďakujeme vám za reprezantáciu školy.

Syrinx reprezentoval na Galaprograme v Košiciach

(04. 12. 2023)

Flautové kvarteto SYRINX dnes reprezentovalo naše mesto i ZUŠ na slávnostnom Galaprograme pri príležitosti 70 rokov kultúrno-osvetovej činnosti v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Na tomto podujatí vystúpili pozvaní neprofesionálni umelci, medzi nimi aj naše úspešné kvarteto, aby pri tejto príležitosti návštevníkom podujatia predstavili kúsok zo svojho umenia, za ktoré získali ocenenie v najvyšších kolách súťaže v rôznych oblastiach neprofesionálneho umenia. Ďakujeme dievčatám aj pani učiteľke Denise Kotradyovej za reprezentáciu a pekný výkon.

FOTOGRAM

(24. 11. 2023) 
 
V piatok 24.11. 2023 sa naši žiaci z triedy pani učiteľky Evy Bavalovej zúčastnili workshopu, ktorý prebiehal v Spišskom Osvetovom Stredisku. Na tomto zaujímavom workshope, ktorý viedol skúsený fotograf MgA. Dávid Doroš, si žiaci vyskúšali techniku “Fotogramu”. Na svetlocitlivom papieri tak postupne vznikali experimentálne dielka v čiernobielom kontraste. Žiaci pracovali s predmetmi, ktoré si so sebou priniesli a hlavným cieľom tohto podujatia bolo vytvoriť zaujímavú fotografiu bez použitia fotoaparátu. Práce vytvorené na workshope budú vystavené v ZUŠ. Ďakujeme za perfektné zážitky…

PAN 2023

(22. – 25. 11. 2023)

Žiaci z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej a pani učiteľky Kristíny Korfant mohli aj tento rok zažiť a okúsiť atmosféru 30. ročníka Celoslovenského Festivalu pantomímy a pohybových divadiel v Liptovskom Mikuláši PAN 2023.  Počas týchto dní festival ponúkol 14 tvorivých dielní, ktoré viedli lektori z Pražskej Hamu, Nemecka, či Fínska. Súčasťou boli aj predstavenia, ktoré predviedli umelci z Austrálie, Česka, Ukrajiny i Slovenska.

TV ZUŠ pripravila z podujatia dve reportáže, ktoré si môžete pozrieť na you tube:

TV ZUŠ – PAN 2023 – you tube

TV ZUŠ – Ako sme sa mali na PAN – you tube

Výstava na tému stop násiliu na ženách

(28.11.2023)

Od 25.11. – 10.12. 2023 prebieha celoslovenská kampaň 16. DNÍ AKTIVIZMU proti násiliu na ženách, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci výtvarného odboru v spolupráci s organizáciu Človek v ohrození. Sme hrdí na našich žiakov, ktorí túto náročnú tému spolu so svojimi učiteľmi Tomášom Ceterom, Jankou Ceterovou, Dominikou Vojtášovou a Jankou Nahálkovou dokázali vizuálne uchopiť s veľkou výpovednou hodnotou. Výstavu týchto prác si môžete pozrieť v meste pri Radnici.

Muzikál v Prešove

(28. 11. 2023)

Včera/28.11. sme so žiakmi speváckeho oddelenia (spev/komorný spev/zborový spev) navštívili historickú budovu Divadla Jonáša Záborského v Prešove – na predstavení Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea, ktoré bolo určené pre starších žiakov základných a umeleckých škôl. Niektorí naši žiaci sa tu po prvýkrát stretli s divadelnou inscenáciou, ktorú tvorili profesionálni muzikáloví herci. Okrem hovoreného slova, spevu vytvárali svojim hlasom aj zvukové efekty (otváranie starých dverí, pohyb vŕzgajucej brány, nočné zvuky v lese), čo bolo pre žiakov najzaujímavejšie, keďže zvyčajne sa tieto zvuky v divadlách púšťajú cez reproduktory. Aj vďaka sedeniu v prvých dvoch radoch, ich scéna a výkony hercov vtiahli do deja natoľko, že sa im toto hodinové predstavenie zdalo oveľa kratšie ako v skutočnosti bolo. 

Po predstavení sme sa poprechádzali po námestí, kde už prebiehali vianočné trhy a k  vianočnej atmosfére sme spontánne prispeli spoločným spevom slovenských kolied. Na námestí sme si aj zvnútra pozreli Konkatedrálu sv. Mikuláša a spomenuli sme jej zaujímavosti.
Cestou domov žiaci odpovedali na naše otázky, v ktorých sme zahrnuli nové poznatky z celého dňa.
 

 

Piano forum v Žiline

(24. 11. 2023)

Žilinské konzervatórium v rámci projektu Piano Forum zorganizovalo 25.11. 2023 ďalšie vzelávacie podujatie s prednáškou a otvorenými hodinami. Tentoraz bola lektorkou  Mgr.art. Eva Virsik ArtD., žiačka Stanislava Nejgauza – Syna Genricha Nejgauza, autora bestselleru klaviristov Poetika klavíra (kniha vychádza v reedícii po 60. rokoch opäť). Téma vyše dvojhodinovej prednášky bola Interpretačné špecifiká klavírnej tvorby Mozarta a Chopina. Popoludní boli tzv. otvorené hodiny, kde žiaci ZUŠ mohli konzultovať konkrétne skladby s profesormi Žilinského konzervatória. Za našu ZUŠ boli prítomné p. uč. Ľudmila Takáčová a Alexandra Schmidtová, ktorej žiačky Viktóriu Rusnákovú a Lýdiu Pekárovú lektorovala prof. Jana Staráčková. 

 

“POP-ni si”

(23. 11. 2023)
Spevácky workshop s podtitulom  “POP-ni si” sa konal 23. 11. 2023 v priestoroch Spišského osvetového strediska. Viedla ho výborná lektorka a pedagogičkou SKKE Mgr. Andreou Majtnerovou. Zúčasnili sme sa ho so 7 žiakmi pod vedením našich pedagógov: p.uč. Formelovej a p.uč. Kopilca. Celé podujatie sa nieslo na tónoch výbornej atmosféry, presnej artikulácie, dokonalej hlasovej rozcvičky a rôznych teoretických zásad pri speve. Našich žiakov to motivovalo, inšpirovalo a povzbudilo do ďalšej práce. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto stretnutia vďaka Osveta SNV, ktoré toto podujatie zorganizovalo.
 

Interpretačný seminár a prednáška v Ružomberku

(16.11.2023)

Dňa 16. 11. 2023 sa pedagógovia klavírneho oddelenia zúčastnili interpetačného seminára a prednášky na pôde Katedry hudby PF KU v Ružomberku. Prednášku na tému interpretácia Bachovej hudby viedol profesor René Adámek. Naši učitelia si priniesli mnoho cenných rád, ktoré môžu zlešiť a obohatiť vyučovací proces a utužili kolegiálne vzťahy.

Tvorivé dielne pre ZŠ Lipová

(14. 11. 2023)

V utorok 14. 11. 2023 v dopoludňajších hodinách si pripravili naši učitelia výtvarného odboru (p. uč. Jana Nahálková, Eva Bavalová, Jana Ceterová a Dominika Vojtášová) tvorivé dielne pre žiakov 7. a 8. ročníka Základnej školy na Lipovej ulici na tému finančná gramotnosť. Venovali sa výrobe bankoviek,  vyrábali drevený dukát a ušili si aj vlastné peňaženky. Pevne veríme, že ich práca učiteľmi výtvarného odboru bavila. Ďakujeme pani učiteľkám za tvorivý a nápaditý prístup.

Flautový seminár v Košiciach

(11. 11. 2023)

V sobotu 11.11. sa v Košiciach uskutočnil prvý zo série seminárov pod vedením lektorky Mgr.art. Kataríny Dučai Art.D., ktorá pedagogicky pôsobí na Johann Sebastian Bach Musikschule vo Viedni a na konzervatóriu v Bratislave. Seminára sa zúčastnili pedagogičky Denisa Kotradyová a Henrieta Filipová a aj dvaja žiaci Alexandra Andrtová a Lukáš Bartko, ktorí sledovali priebeh seminára ako pozorovatelia. Aktívnu účasť si vyskúšali dve žiačky Emily Nina Devienne a Alexandra Staniská, ktoré si zahrali spolu s touto výnimočnou pedagogičkou.

Kutúrny program na vernisáži

(09. 11. 2023)

Na vernisáži najnovšej tvorby fotografov z Foto klubu SPIŠ vystúpil za našu školu pán učiteľ Mgr. Slavomír Rakyta. Otvorenie výstavy sa konalo v priestoroch Spišské kultúrneho cetra.
 
 

Deň materských škôlok

(07. 11. 2023)

Aj tento rok podporili žiaci z triedy bicích nástrojov p. uč. Petra Zajaca Deň materských škôlok, ktoré organizovala Správa školských zariadení mesta Spišská Nová Ves. Sprevádzali škôlkarov z 13 materských škôlok pri pochode mestom a vystúpili tiež aj na otovorení programu na pódiu pri Redute.

Ďakujeme žiakom i pánovi učiteľovi!

Labutie jazero v Národnom divadle

(29.10.2023)

💃 Žiačky tanečného odboru z triedy p.uč. Michlíkovej sa boli  (29.10. 2023) umelecky vyžiť na predstavení Labutie jazero v Národnom divadle v Košiciach. Vypredané hľadisko ocenilo baletné majstrovstvo umeleckého súboru búrlivým potleskom. Z predstavenia odchádzali žiačky plné dojmov a motivácie aj naďalej sa zlepšovať v predmete klasického tanca.

Kurz keramika RAKU

(október 2023-Brdárka)

Do tajov keramiky RAKU nahliadla p. uč. výtvarného odboru Mgr. art. Janka Ceterová. V mesiaci október absolvovala kurz v dvoch blokoch v malej horskej obci Brdárka. Raku je japonské slovo, znamená radosť. Tvorba a hlavne výpal Raku patrí k vizuálne najzaujímavejším technikám keramiky. Veríme, že jej radosť z tvorby, zaujímavé teoretické poznatky a praktické skúsenosti počas procesu výroby vlastnej Raku keramiky sa stali veľkým obohatením.
Každý úspech začína tým, že sa rozhodneme niečo vyskúšať.

Program na otvorení výstavy 

(19. 10. 2023)

        Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi otváralo výstavu pod názvom Kultúrne dedičstvo rómskej a židovskej menšiny v kaštieli v Markušovciach v priľahlom          parku. V programe vystúpila s krásnym spevom Ivanka Pechová z triedy p.uč. Gabriela Kopilca.
        Výstava prezentuje dejiny a kultúru Rómov a Židov v Markušovciach.

Metodika ľudového tanca

V dňoch 7.-8. 10. 2023 sa pani učiteľka tanečného odboru Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art. zúčastnila na tanečnom seminári Metodika ľudového tanca 8, ktorý organizuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Pani učiteľka si rozšírila kompetencie v oblasti metodiky vyučovania ľudového tanca vychádzajúcej z konštruktívnej pedagogiky.

Organový workshop v Košiciach

(22. 09. 2023)

V rámci MOFIS (medzinárodného organoveho festivalu Ivana Sokola) sa náš organový pedagóg Marek Jamrich, spolu s ostatnými pedagógmi a študentami organovej hry z celého Slovenska, zúčastnil seminára organovej improvizácie u Prof. Karla Ludwiga Kreutza z Nemecka. Seminár sa konal v priestoroch Štátnej filharmónie v Košiciach. Účastníci sa oboznámili s históriou improvizácie, technikami a didaktikou. Improvizácia je v profesnej hudobnej výchove na Slovensku v začiatkoch, preto dúfame, že bude veľkým obohatením pre študentov celého Slovenska.

Nezabudnutí susedia 

(08.09.2023 – spomienka na obete holokautu)

Naši žiaci (Katka Kuzma, Juditka Kotradyová a Karolínka Kozáková) a pani učiteľka Michaela Formelová  prispeli kultúrnym programom na slávnosti Nezabudnutí susedia – spomienka na obete holokaustu a rasového násilia na Radnici mesta s následným odhalením pamätných kameňov ako spomienky na miestne židovské rodiny, ktoré žili v našom meste.

Ďakujeme pekne za krásne výkony a sme radi, že sme mohli byť súčasťou memoárov, na ktoré nesmieme nikdy zabudnúť. Organizátorom tejto spomienkovej slávnosti bolo OZ Pro Memory v spolupráci s našim mestom.