Mimoškolské vystúpenia a aktivity

Kultúrny program na oceňovaní učiteľov

(28. 03. 2023 – Reduta)

Slávnostnú atmosféru oceňovania učiteľov podčiarkli krásnymi vstupmi naši žiaci. Úvodnou recitáciou otvorila program Natália Milolajová, hneď po nej sa predstavili bubnovým intro naši bicisti, rozprávkový spev znel sálou od Mariannky Novotnej, živú energickú choreografiu predviedli tanečníčky II. stupňa a záverečné finále spevom z muzikálu Kleopatra mala na starosti pani učiteľka Michaela Formelová v sprievode Komorného orchestra. Ďakujeme žiakom a ich pedagógom (Eva Koperová, Peter Zajac, Gabriel Kopilec, Klaudia Čikkelová, Michaela Formelová) za krásnu umeleckú prezentáciu na tomto podujatí.

Nedá nám nespomenúť vklad našich výtvarníkov, ktorí sa postarali o interiér a výzdobu koncertnej sály na slávnostnom oceňovaní učiteľov. Ďakujeme p. uč. Jane Nahálkovej a Eve Bavalovej, že aj vďaka ich umeleckému cíteniu bol tento deň slávnostnejší.

Gitarové dni

(16.03.2023)

🎸Dňa 16.3.2023 prebehli v priestoroch našej Zušky „Gitarové dni“. Začali zaujímavými prednáškami a pokračovali majstrovskými kurzami prihlásených žiakov s vynikajúci pedagógmi a lektormi doc. Mgr. art. Martinom Krajčom, ArtD. a Mgr. art. Karolom Samuelčíkom, ArtD. Výborná pohodová atmosféra s krásnou gitarovou hudbou nás všetkých obohatila a dodala energiu do ďalšej práce. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Organisti v Lendaku

(16. 03. 2023)

Žiaci organovej triedy z triedy pána učiteľa Mareka Jamricha sa boli pozrieť na organy v Lendaku, kde sú hneď dva kostoly vedľa seba, starý a nový. Organ je špecifický nástroj, preto so študentami organovej triedy navštevujeme zaujímavé kostoly v okolí, aby mali skúsenosť s rôznymi druhmi organov. Aj také je vyučovanie hry na organ u nás v ZUŠ.🎹

Kultúrny program – Najlešpí športovec regiónu Spiš

(14. 03. 2023 – Spišské divadlo)

Naúspešnejší športovec regiónu Spiš včera v Spišskom divadle s kultúrnym programom našich žiakov a pedagógov. Úvodnú video-prezentáciu nášho mesta doprevádzal spev uč. Filipa Demeka s klavírnym sprievodom uč. Gabriela Kopilca. Predstavili sa aj naši tanečníci z druhého ročníka v krásnej choreografii Labutie jazero, pod vedením uč. Klaudie Čikkelovej a dvojhodinový maratón ocenení ozdobila spevom uč. Michaela Formelová v sprievode Komorného orchestra ZUŠ. Pri vstupe do divadla vítal hostí uč. Slavomír Rakyta svojou hudobnou produkciou. Ďakujeme účinkujúcim za krásne výkony. Vďaka nim bol tento večer slávnostnejší.👏👏

Ples CVČ Adam a MKC

(07. 03. 2023)

V utorok, počas jarných prázdnin sa konal Ples pre deti a rodičov, ktorý organizovalo Centrum voľného času Adam a Mestské kultúrne centrum v koncertnej sále Reduty. Pozvánku na otvorenie plesu dostala naša bubenícka skupina z triedy pána učiteľa Zajaca. Svojím bubnovým vstupom tento ples slávnostne otvárali. Sme radi, že deti aj napriek zaslúženému voľnu prišli otvoriť túto peknú udalosť.

Kultúrny program – Najúspešnejší športovci mesta 

(23. 02. 2023 Reduta)

Odovzdávanie cien pre najleších športovcov v našom meste otvárali bubnovým vstupom žiaci triedy p. uč. Petra Zajaca, rozprávkovú atmosféru svojím spevom navodila Marianka Novotná z triedy p. uč. Gabriela Kopilca a k slávnostnej atmosfére prispel aj sláčikový orchester pod vedením p.uč. Mariany Kacvinskej, ktorý v spolupráci s Radnicou mesta sprevádzal p. Zuzanu Kleinovú a Lukáša Frankoviča v piesni Svet lásku má. A aby sme nezabudli, vizuálny zážitok z tanečného umenia si hostia odniesli aj z krásneho tanečného čísla našej bývalej žiačky, dnes študentky konzervatória Jolanky Javorskej.👏👏👏

Maľba na stenu v Domove dôchodcov

(17. 02. 2023)

Steny Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi budú krajšie vďaka našim výtvarníkom. Na začiatku bol nápad pani riaditeľky domova dôchodcov, ktorý do reálnej podoby spracovali žiaci so svojimi učiteľkami Dominikou Vojtášovou a Jankou Nahálkovou. Dúfame, že skrášlený priestor prinesie našim seniorom úsmev na tvári a bude im spríjemňovať každý deň. 🌸🌺

Nižšie si môžete pozrieť ako prebiehala realizácia.

Exurzia organovej triedy

(20.02.2023)

Žiaci z organovej triedy pána učiteľa Mareka Jamricha boli na exurzii v Prešovskej konkatedrále, kde si mohli vyskúšať veľký organ a možnosti tohto nástroja.

Farský ples

(11.02.2023)

V kultúrnom programe Farského plesu, ktorý sa konal 11.02.2023 v Redute sa predstavili žiaci hudobného a tanečného odboru, kde spolu s cirkvenou základnou školou tento ples otvárali.

O úvod a záver porgramu sa postaral Sláčikový komorný orchester, ďalej sa predstavilo Husľové kvareto – Katarína Hvizdošová, Anna Marhefková, Katarína Kollárová a Mária Hvizdošová, tanečné duo – Jessica Bigošová a Katherine Anna Kuzma, speváčka Anna Širillová, ktorú na klavíri sprevádzala Noemi Demočková. 

Vo večernom programe sa predstavili aj naši učitelia: Filip Demek spolu so svojou manželkou a na klavíri pán učiteľ Marek Jamrich.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu všetkým zúčastneným.

 PIANO FORUM ŽILINA

(04. 02. 2023)

Konzervatórium v  Žiline pripravilo opäť vydarenú časť cyklu Piano Forum. Prednášajúca bola doc. Jordana Palovičová a otvorenú hodinu s našimi žiakmi  klavírnej hry Lýdiou Pekárovou a Viktóriou Rusnákovou mal mladý absolvent VŠMU Mgr. Martin Suroviak. Dievčatá sa zúčatsnili seminára spolu so svojou pani učiteľkou Alexandrou Schmidtovou.

Všetkým patrí veľká vďaka, hlavne organizátorke Mgr. Veronike Chmeliarovej. Ozaj výborný nápad pripraviť to na sobotu, može pricestovať za vzdeláním a umením každý, aj keď tentoraz vo veľkej snehovej chumelici 🌬

 

Kultúrny program na Plese Lesy mesta

(27. 01. 2023 Reduta)

Program v podaní našich žiakov zo všetkých odborov.

Vstup do sály lemovali výtvarné práce s prírodnou tematikou. Úvod programu uviedli humornou scénkou Benjamín Gábor a Filip Franko. Pieseň Keď ma raz odsúdia si spolu s populárnym spevákom Lukášom Adamcom zaspieval najmladší nádejný spevák Šimonko Cetera aj v sprievode sláčikového orchestra. Energickú a živú pieseň Ľúbi kto dúfa krásne zaspievala Mariannka Novotná spolu so speváčkou a herečkou Natáliou Puklušovou a záverečnou čerešničkou bola krásna a jemná choreografia našich tanečníkov. Ďakujeme pedagógom, ktorí sa venovali príprave a rovnako aj našim žiakom a ich rodičom za spoluprácu. Bol to pekný večer👏👏👏

Čaro Vianoc

(12. 12. 2022)

Okresná organizácia Únie žien Slovenska-Spišská Nová Ves v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a MKC usporiadala dňa 12. 12. 2022 tradičné predvianočné stretnutie rodín v koncertnej sále Reduty.

V programe nechýbalo vystúpenie našich žiakov. S vianočnými koledami sa predstavil Gitarový súbor pod vedením pani učiteľky Aleny Mušutovej.

29. ročník celoslovenského Festivalu PAN 2022

(23.-26. 11. 2022)

Naši herci z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej majú za sebou množstvo zážitkov z tvorivých dielní, predstavení a ďalších divadelných aktivít, ktoré mali možnosť okúsiť na celoslovenskej súťažnej prehliadke pantomímy a pohybových divadiel s medzinárodnou účasťou. 

V krátkom zostrihu si môžete pozrieť, čo všetko tam zažili.

video – PAN -2022 – klikni

V Galérii umelcov Spiša 


       V stredu 16. 11. 2022 organizovala Galéria umelcov Spiša slávnostné otvorenie troch výstav. Dielo našej pani učiteľky Janky Ceterovej participovalo na tejto vernisáži a je vystavené v                         priestoroch galérie. Sme hrdí, že naši učitelia sú zároveň aj tvorivými umelcami.
       V hudobnom programe sa na klavíri predstavil Štefan Fedák, žiak pani učiteľky Anny Hojnošovej.

Kultúrny program na vernisáži Pohľad generácií

(04. 11. 2022)

Na výstave fotografií členov Stropkovského fotoklubu a Rudolfa Schustera v Dome kultúry  vystúpili žiaci z triedy p. uč. Denisy Kotradyovej. Podujatie organizovalo Spišské kultúrne centrum a Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi dňa 04. 11. 2022. 

Deň materských škôl

(04. 11. 2022)

Deti z predškolských zariadení v Spišskej Novej Vsi oslávili pred Redutou Deň materských škôl na Slovensku a naši bicisti z triedy p.uč. Petra Zajaca boli pritom počas slávnostného sprievodu mestom.

Kultúrny program na vernisáži

Vo štvrtok 03.11.2022 Husľové kvarteto spríjemnilo svojou hrou vernisáž výstavy Po stopách Ladislava Medňanského v priestoroch Spišského kultúrneho centra.

Flautisti na koncerte Jiřího Stivína

V pondelok 17.10.2022 zavítal do Tatranskej galérie v Poprade slávny multiinštrumentalista Jiří Stivín, ktorý oslavuje v tomto roku svoje jubileum 80 rokov. Mali sme tú česť stráviť krásny čas s týmto majstrom. Žiaci p.uč. Denisy Kotradyovej načerpali inšpiráciu a zažili neopakovateľný umelecký zážitok.

Divadelné Jaklovce 2022

(14. 10. 2022)

Naši herci tretieho ročníka z triedy p. uč. Evy Kopperovej  sa predstavili s hrou Janko 1/2jenko na regionálnom  divadelnom festivale Divadelné Jaklovce 2022 v rámci piatkového programu predstavenia pre základné školy. Podujatie organizovalo Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v úzkej spolupráci s divadelným súborom J. G. Tajovského v Jaklovciach a Obcou Jaklovce. Festival sa konal pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja.

Štúrovci najkrajšie básne a prózy

(17.10.2022)

Vystúpenie v Matici slovenskej, kde miestny odbor usporiadal podujatie venované najkrajšej Štúrovskej poézii a próze bolo obohatené výkonmi našich žiakov. V hudobnom programe zazneli skladby slovenských autorov Ľudovíta Rajtera, Richarda Bondeho a Mikuláša Sch. Trnavského, ktoré odprezentovali žiačky z triedy p. uč. Mušutovej, Formelovej a Kacvinskej: Husľové kvarteto (K. Hvizdošová, A. Marhefková, M. Hvizdošová a K. Kollárová), duo (Viktória Zavadová a Natália Zakuciová) a spevom to uzavrela Katka Kuzma. 👏👏Pevne veríme, že hudobné vstupy našich žiakov spestrili krásne recitácie z pera Štúrovcov.