MENU

Naše aktivity

Program na podujatí – Stretnutie s významnými ženami nášho mesta 

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi dnes zorganizoval besedu pre žiakov stredných škôl, na ktorej predstavili dámy, ktoré boli v posledných rokoch držiteľkami ceny mesta alebo ceny primátora Spišskej Novej Vsi. Medzi pozvanými hosťkami bola aj bývala pani riaditeľka našej ZUš Mgr. Eva Šterbáková, DiS.art.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci z gitarovej triedy p. uč. Aleny Mušutovej a pani učiteľka Lea Demeková.

Školská súťaž v hre na sláčikové nástroje a na cimbale

V piatok 31. 05. 2024  prebehla vo veľkej koncertnej sále školská súťaž v hre na sláčikových nástrojoch a cimbale. Súťažili malí i veľkí umelci od prípravného ročníka až po absolventov prvého a druhého stupňa. Výkony boli boli odmenené zlatým, strieborným a bronzovým pásmom. Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov! Ďakujeme pedagógom a za prípravu a korepetítorom za krásny sprievod. 🎶🎻🎻

Mesto plné detí

V piatok 31.05.2024 na sviatok našich najmenších, mesto usporiadalo celodenné podujatie v centre mesta. Súčasťou bol aj kultúrny program, na ktorom sa deťom predstavili tanečné skupiny a aj žiaci našej ZUŠ. Príjemnú atmosféru odovzdali naši tanečníci z triedy p. uč. Gabriely Váradi, speváci z triedy p. uč. Lei Demekovej a p. uč. Michaely Formelovej a huslisti z triedy p. uč. Mariany Kacvinskej.  Ďakujeme, boli ste super!

 

Školské kolo súťaže v hre na akordeóne a keyboarde

Dňa 27. mája 2024, sa konal v malej koncertnej sále ZUŠ v poradí už 10. ročník akordeónovej a následne aj keyboardovej súťažnej prehliadky.
Súťaže sa celkovo za obidva hudobné nástroje zúčastnilo 27 žiakov, ktorí boli rozdelení do 5 kategórií, podľa ročníkov. Každý súťažiaci zahral po dve skladby odlišného žánru.
Následne porota súťažiacich vyhodnotila a udelila zlaté strieborné a bronzové pásmo.
Všetkým zúčastneným žiakom a aj ich pedagógom ďakujeme a srdečne blahoželáme!

Program na vyhodnotení súťaže

(17. 05. 2024)

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien účastníkom  výtvarnej a literárnej súťaže pod názvom MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – CESTA K HVIEZDAM prebehlo v Múzeu Spiša v piatok 17.05.2024. Vyhodnotenie obohatiul svojou hrou žiak Dominik Mušuta z triedy p. uč. Zuzanay Pavlíkovej.

Ďakujeme!

Program na súťaži Slávik Slovenska

(15. 05. 2024)

V stredu 15. mája sa v koncertnej sále Reduty konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska, pod usporiadateľským patronátom CVČ Adam. 

Kultúrny program zabezpečila naša ľudová hudba Spišanček a spevácka skupina Pantlička pod vedením p. uč. Martina Richnavského a p. uč. Štefana Vansača.

Ďakujeme.

Koza rohatá 

(13. 05. 2024)

V pondelok 13. 05. 2024 navštívili naši naši herci z triedy pani učiteľky z triedy pani učiteľky Kristíny Korfant Materskú škôlku na Goradzovej ulici v dopoludňajších hodináhc. Detičkám spríjemnili deň divadelnou rozprávkou Koza roháta.  Detičkám sa predstavenie veľmi páčilo a veríme. Žiakom a pani učiteľke ďakujeme za ich ativitu.

 

Program na vernisáži

(07. 05. 2024)

Na otvorení Vernisáže najlepších fotografií regionálnej súťaže pod názvom “CVAK”, ktorú organizovalo Kultúrne centrum a knižnica v parku pri Fotnáne spríjemnila spevom žiačka Bohdana Lohinova z triedy p. uč. Michaela Formelovej.

 

Vystúpenie na záhradníckych a remeselných trhoch

(03. 05. 2024)

V ten istý deň ako tvorili naši výtvarníci na záhradníckych a remeselných trhoch pri OC Madaras sa do kultúrneho porgramu zapojili aj naši žiaci hudobného a tanečného odboru. Divákom sme odprezentovali viac ako hodinové folklórne pásmo. Vystúpila ľudová hudba Spišanček a Spišanček Junior – pod vedením p. uč. Martina Richnavského, spevácka skupina Pantlička, pod vedením p. uč. Štefana Vansača, ľudové tance predviedli aj tanečníci zo všetkých troch tanečných tried p. uč. Gabriely Váradi, p. uč. Alexandry Michlíkovej a p. uč. Jany Kamenickej. 

Ďakujeme žiakom i pedagógom za pekné folklórne popoludnie!

Výtvarníci tvorili na záhradníckych a remeselných trhoch

(03. 05. 2024) 

Naši výtvarníci spolu s pani zástupkyňou Jankou Nahálkovou  pilne pracovali  aj na Záhradníckych a remeselných trhoch pri OC Madaras.
Vvtvárali krásne  prírodné ikebany. Ďakujeme!

Tvorivé dielne pre ZŠ Lipová

(03. 05. 2024)

Naši pedagógovia výtvarného odboru: pani učiteľka Dominika Vojtášová, pani učiteľka Jana Ceterová a pán učiteľ Samuel Kristev pripravili pre žiakov zo ZŠ Lipová tvorivé dielne pri príležitosti 50. výročia vzniku ich školy. A tak sa im darilo:)

Školská spevácka súťaž

(30. 04. 2024)

Až 64 piesní rôznych štýlov, žánrov a prevedení zaznelo na našej celoškolskej súťaži v speve 30.4.2024. Žiaci speváckeho oddelenia súťažili v 4 kategóriách z triedy p.uč. Kopilca, p.uč. Demekovej a p.uč. Formelovej. Všetkým našim žiakom blahoželáme🌟a ďakujeme za krásne predvedené spevácke výkony, ktoré boli odmenené zlatým, strieborným a bronzovým pásmom, malou pozornosťou a úprimným potleskom. 🎹 Taktiež ďakujeme našim úžasným korepetítorkám, p.uč.Štapinskej a p.uč Mušutovej, za vybornú podporu a sprievod, bez ktorých by sa naši žiaci nezaobišli.

Deň tanca v Novejši

Dňa 28. apríla 2024 sa konal Deň tanca v Noveši, do ktorého sa zapojili aj žiaci tanečného odboru z triedy p. uč. Váradi a p. uč. Michlíkovej. Pod organizátoroskou taktovkou CVČ a Klubu mladých.

Naši žiaci sa predstavili na tomto podujatí s ôsmimi choreografiami. Od jazzového, moderného, scénického tanca až po contemporary. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto podujatia a prezentovať verejnosti prácu tanečného odboru.

Kultúrny program v Letohrádku

Dňa 23. 04. 2024 sa v priestoroch Letohrádku Dardanely konala Záverečná konferencia k projektu s názvom Kúria Zuzana – zážitok v múzeu, ktorú organizovalo Múzeum Spiša.

K otovreniu tohto podujatia prispela svojím spevom Ivanka Pechová z triedy p. uč. Gabriela Kopilca.

Škola spevu

(metodické podujatie)

Dňa 11. 04. 2024  sa naši pedagógovia zúčastnili podujatia pod názvom Škola spevu “Popni si”, ktorú organizovalo Spišské kultúrne centrum a knižnica (Osveta SNV) v našej koncertnej sále. Podujatie bolo určené spevákom populárneho spevu a učiteľom ZUŠ. 

Lektorkou bola speváčka a hlasová pedagogička Darina Andučič Tóthová, ktorá v dopoludňajších hodinách odovzdala zúčastneným svoje teoretické poznatky a popoludní sa venovala účastníkom formou individuálnych konzultácií. 

Pre našich pedagógov spevu pani učiteľku Michaelu Formelovú a pána učiteľa Gabriela Kopilca to bolo zaujímavé a inšpiratívne podujatie. Aj vďaka metodickým stretnutiam sa naši pedagógovia snažia obohatiť a stále viac zlepšovať vyučovací proces.

 

Kultúrny program 

4.4.2024 sa konala výstava najlepších fotografií regionálneho kola AMFO 2024 v Spišskom kultúrnom centre, kde sme malou štipkou prispeli k spestreniu odovzávaniu cien a slávnostnému vyhodnoteniu v podaní spevu žiačok z triedy p.uč. Formelovej. Ďakujeme za pozvanie, bolo nám cťou.

Tanečníci v  Národnom divadle Košice

Dňa 27.03.2024 sa žiačky 4/2/I a 2/II ročníka p. uč. Michlíkovej zúčastnili predstavenia KAŽDÝ DEŇ ODVAHU – Zvláštna radosť žiť III v podaní umelcov baletu Národného divadla v Košiciach. Ústredným motívom inscenácie bola manipulácia, posúvanie hranice “dobra” a “zla” a mravnosť. Okrem už tradične skvelých tanečných výkonov sólistov i súboru, trefnej hudby, či veľkolepej scénografickej a kostýmovej výpravy, bolo predstavenie obohatené aj o interaktívne vstupy tanečníkov priamo v hľadisku. Žiačky odchádzali plné dojmov a nápadov, ktoré budú ďalej rozvíjať na hodinách v ZUŠ.

Ocenenie pedagógov 

Deň pred veľkonočnými prázdninami 27. 03. 2024 sa v koncertnej sále Reduty uskutočnilo slávnostné ocenenie pedagógov a nepedagogických pracovníkov materských, základných, stredných škôl, ZUŠ a CVČ v meste Spišská Nová Ves za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva výskumu, vývoja a mládeže SR Jána Hrinka, pána primátora i viceprimátorov nášho mesta.

Ocenenie z radov našich pedagógov si prevzali: p. učiteľky: Gabriela Váradi, Eva Kopperová, Ľubica Gábiková a pán učiteľ Martin Konečný.

Ku slávnostnej atmosfére prispeli naši žiaci i pedagógovia: pán učiteľ Filip Demek, Marek Jamrich, žiačka Natália Čurillová a dievčatá z nášho sláčikového orchestra. Blahoželáme k oceneniu všetkým pedagógom!

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V HRE NA KLAVÍRI

(26. 03. 2024)

​Krásne slnečné utorkové popoludnie (26.03.2024) sa nieslo v znamení súťažného maratónu v hre na klavíri. Našou koncertnou sálou zneli rôzne skladby v podaní našich žiakov od tých najmenších až po tie najvyššie ročníky.
​Sily si zmeralo celkom 31 mladých klaviristov, ktorých porota ocenila diplomom za umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Každý súťažiaci získal aj peknú cenu a tiež sladkú odmenu.
​Šikovným žiakom srdečne blahoželáme a p. učiteľkám ďakujeme za prípravu! Všetkým prajeme ešte veľa úspechov a chuti do práce!

Spišanček nahrával v Košickom rozhlase

(26. 03. 2024) 

Príjemne strávené dopoludnie v nahrávacom štúdiu Rádia Regina v Košiciach sa nieslo v ľudovom tóne. Na nahrávanie bola pozvaná ľudová hudba Spišanček z triedy Martina Richnavského spolu so speváckou zložkou z triedy Števa Vansača. Nahrávanie prebehlo veľmi rýchlo, žiaci boli pripravení, výborne spolupracovali, boli disciplinovaní, radosť byť pritom 😊. Na záver mali žiaci možnosť nahliadnuť k pánovi zvukárovi, ktorý ich v krátkosti zasvätil do strihu, úpravy nahrávok, mastrovaniu zvuku… Výstup z dnešného nahrávania vás pozývame počúvať v relácii “Zahrajte mi túto”, 5.4. 2024 o 16- tej hodine.

 Veľka noc prichodzi

(25. 03. 2024)

“Veľka noc prichodzi”pod usporiadateľskou taktovkou Únie žien sa konala v koncertnej sieni Reduty. Do spoločného programu prispeli aj naši žiaci. Pán učiteľ Martin Richnavský a Štefan Vansač pripravili Ľudové piesne zo Spiša v podaní ĽH Spišanček a speváckej skupiny Pantlička. Naše tanečníčky upútali pozornosť divákov chorovodom Hoja ďunďa hoja pod vedením pani učiteľky Alexandry Michlíkovej.

 

KLAVÍRNY WORKSHOP

(22. 03. 2024)

​Obec Lendak sa väčšine z nás spája s ľudovými tradíciami a krásnymi krojmi, ale tentokrát tam naši učitelia klavírnej hry zavítali na klavírny workshop, ktorý sa konal 22.03.2024 v miestnej ZUŠke.
​Lektorka Mgr. art. Janette Katinová Šingerová viedla zaujímavú prednášku o tvorbe tónu a následne pracovala s viacerými žiakmi na skladbách, vďaka čomu sme mali možnosť vidieť jej metodiku vedenia žiaka pri hre na klavíri.
​Zaujímavým spestrením na záver bol krátky koncert manželov Katinovcov v zaujímavom spojení klavír – akordeón.
​Tento workshop bol príjemným spestrením našej práce obohatený o nové poznatky a zážitky.

 

,,Maľuj ako Rousseau”

(14. 03. 2024)

Naše žiačky spoločne s ich pani učiteľkami zavítali 14.03. 2024 do Košíc. Karolína Novotná z triedy p. uč. Nahálkovej a Daniela Tkáčová, Eliška Andrašiková z triedy p. uč. Vojtášovej postúpili do 2. kola výtvarnej súťaže s názvom ,,Maľuj ako Rousseau”. Počas súťaže pani učiteľky absolvovali metodický deň v Škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Po súťaži mali všetky ešte zaujímavý program plný výstav.

Kultúrny program – Hviezdoslavov Kubín

(13. a 14. 03. 2024)

V Spišskom kultúrnom centre a knižnici sa stretli najlepší recitátori okresu na 70. ročníku okresného kola Hviezdoslavov Kubín. Krátkym úvodným vstupom prispeli k otvoreniu súťaže hrou na gitare Šimon Štapinský, z triedy pani učiteľky Zuzany Pavlíkovej a husľovým vstupom Katarína Hvizdošová z triedy p. uč. Mariana Kacvinskej.

Školské kolo dychovej súťaže

(11. 03. 2024)

Vo veľkej koncertnej sále našej školy si 11.3.2024 zmeralo svoje sily 17 žiakov dychového oddelenia, ktorí súťažili v troch kategóriách. Žiaci predviedli krásne výkony, ktoré boli ocenené porotou z radov pedagógov dychového oddelenia a boli zaradení do zlatého a strieborného pásma. Blahoželáme všetkým zúčastneným.

Lutna workshop

(04.03.2023)

Naša Zuška po roku opäť privítala výnimočných hostí Jakuba Mitríka, Vladimíra Třebického a Richarda Závadu. Títo vynikajúci umelci predstavili našim žiakom, ich rodičom, kolegom renesančné a barokové hudobné nástroje. Žiaci z gitarových tried mali možnosť si na lutnách zahrať, dokonca po hodinovom nácviku s našimi hosťami zamuzicírovať na krátkom koncerte, ktorý zakončili naši hostia krásnym hudobným programom. Záver Lutnového workshopu s názvom Drumcircle bol interaktívny, veľmi inšpiratívny, zaujímavý a zapojili sa do neho všetci prítomní- účinkujúci, pedagógovia, žiaci, rodičia. Vidieť všetkých hrať na djembe, rôznych perkusiách, paličkách pod oduševnelým a zábavným vedením skvelého Vladimíra Třebického bol neskutočným zážitkom. Veľmi pekne ďakujeme našim hosťom, žiakom, pedagógom a rodičom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Kultúrny program

(04. 03. 2024)

Klub Spoločnosti M. R. Štefánika v SNV si v pondelok 04. 03. 2024  pripomenul 65. výročie úmrtia brata M. R. Štefánika Ladislava, ktorý pôsobil v našom meste pietnou spomienkou na miestnom cintoríne pri jeho hrobe.

Pietnu spomienku umocnili hudobné vstupy žiakov a pani učiteľly Denisy Kotradyovej.

Zbierka pre mestký útulok

(22. 02. 2024)

Žiaci LDO z triedy pani učiteľky Kristíny Korfant odovzdali mestskému útulku zbierku pre psíky a mačičky (krmivo, hračky, deky, maškrty). Každý zo skupiny detí prispel maličkosťou do zbierky s cieľom šíriť dobro a pomáhať, pod heslom: “Buď ako my, pomôž aj ty!”
TV ZUŠ natočila z tejto akcie aj reportáž, ktorú si m§žete pozrieť.
 
 

Program na Farskom plese

(10. 02. 2024)

K slávnostnej atmosfére Farského plesu prispeli naši žiaci a pedagógovia v sobotu v koncertnej sále Reduty. Ľudová hudba Spišanček pod vedením pána učiteľa Martina Richnavského uviedla hneď v úvode piesne z Gemera, Veronika Pagáčiková, Sára Hollaarová a pani učiteľka Michaela Formelová (s klavírnym sprievodom pani učiteľky Lucii Štapinskej) sa predstavili krásnym speváckym vstupom a do veselej plesovej nálady hostí voviedli Pizzicato polkou dievčatá z Orchestra pod vedním pani učiteľky Mariany Kacvinskej. Ďakujeme pekne za pozvanie. Veríme, že sme splnili očakávanie organizátorov a prispeli k dôstojnému otvoreniu plesu.

 

Návšteva koncertu v Štátnej  filharmónii v Košiciach

( 01. 02. 2024)

Žiaci dychovej triedy v hre na plechové dychové nástroje pána učiteľa Mareka Kacvinského si priniesli hodnotný umelecký zážitok z koncertu v Štátnej filharmónii v Košiciach. Program s podtitulom Majstri klasicizmu bol naplnený Mozartovou Pražskou symfóniou, Beethoveným Egmontom a Hummelovým Koncertom Es dur pre trúbku a orchester. Sólistom, ktorý predviedol perfektný výkon, bol prvý trubkár Symfonického orchestra Českého rozhlasu a národného divadla v Prahe Jiří Houdek. 

Hudobná exurzia do obdobia klasicizmu podporená krásnou atmosférou koncertnej sály Košického Domu umenia zanechala dlhodobý zážitok, s ktorým naši žiaci z koncertu odchádzali. 

Otvorenie Reprezentačného plesu Cirkevného gymnázia

(27. 01. 2024)

Blysli sme sa na Reprezentačnom plese Cirkevného gymnázia Š.Mišíka s našimi žiakmi a orchestrom pod vedením p.riaditeľky Mgr. Mariany Kacvinskej, Dis.art., kde sme spríjemnili a obohatili program naším hudobným vstupom. Orchester sprevádzal svojou hudbou  aj úvodný tanec, ktorým bol  tento ples otvorený. Ďakujeme za pozvanie. 🎶

Kultúrny program na výstave Štetec verzus objektív

(25. 01. 2024)

 Otvorenie výstavy s názvom “Štetec verzus objektív” spríjemnil svojou hrou na gitare Dominik Mušuta. Vernisáž sa konala v priestoroch Spišskéko kultúrneho centra a knižnice. Dominika pripravila pani učiteľka Zuzana Pavlíková.

Koncert v Dome Charitas svätej rodiny

(21. 12. 2023)

Krásne koncertné popoludnie v Dome Charitas svätej rodiny sme zažili v Čenčiciach, kde v malej komornej komunite žije 9 dospelých obyvateľov s mentálnym a kombinovaným postihnutím krásnym rodinným životom, ktorý im ponúka tento dom pod záštitou Spišskej katolíckej charity. Na pozvanie pána riaditeľa Slavomíra Švajku sme potešili obyvateľov i návštevníkov koncertom klasických, operných ale i vianočných skladieb. Svoje umenie preniesli žiaci: Alenka Mušutová, Slávka Kotradyová, Katka Hvizdošová, Max Galdon, Marián Jaško a pani učiteľky : Alena Mušutová, Lea Demeková a Mariana Kacvinská. Spolu sme si aj zaspievali známe koledy a veru bol to naozaj zážitok ako pre divákov, tak aj pre vystupujúcich. (Ďakujeme za krásne foto: Branislav Hanus)

Benefičný koncert na pomoc ľuďom v núdzi

(18. 12. 2023)

Boli sme súčasťou krásneho podujatia v pondelok v koncertnej sále Reduty, kde  sa konal Benefičný koncert pre pomoc ľuďom v núdzi, ktorým pomáha Spišská katolícka charita. V programe vystúpili tanečníčky z triedy pani učiteľky Gabriely Váradi a Sláčikový orchester našej ZUŠ pod vedením pani učiteľky Mariana Kacvinskej. Na pódiu sa ďalej predstavili talentovaní umelci speváčka Katarína Koščová, herec Peter Čižmár, náš bývalý žiak gitarový umelec Timotej Závacký a Michal Smetanka, všetci bez nároku na honorár. Ďakujeme p. Marekovi Balážovi za možnosť byť súčasťou zmyslupného a nádherného podujatia a rovnako našim žiakom a pedagógom, že mali chuť a ochotu prispieť dobrej veci.

Návšteva baletu Luskáčik

(16. 12. 2023)

Dňa 16.12.2023 sa žiaci TO z triedy p. učiteľky Jany Kamenickej zúčastnili vianočného baletného predstavenia „ Luskáčik“, ktoré sa konalo v historickej budove Národného divadla v Košiciach. V rozprávkovom balete Luskáčik sa im predstavil krásny rozprávkový príbeh, ktorý možno porozprávať i bez slov. V príbehu ožili rozprávkové postavy ako sú Luskáčik, Myší kráľ, dievčatko Klára, ktoré nám pomohli oživiť detskú fantáziu a hľadať skutočné šťastie. Baletné predstavenie v nás zanechalo hlboké dojmy a krásne umelecké zážitky. Všetci sme ocenili nielen samotný balet, ale aj dokonale prepracované umelecké výkony jednotlivých aktérov.

Čaro vianoc

(11. 12. 2023)

Čaro vianoc-tradičný predvianočný kultúrny program organizovaný Úniou žien sa konal 11. 12. 2023 v koncertnej sále Reduty. Na pódiu vystúpili deti zo škôlok, Základnej školy a Základnej umeleckej školy zo Smižian, CVČ Adam, súbor z Olcnavy a nechýbali ani žiaci našej školy. Uviedli jemný scénický tanec “Labute” pod vedením pani učiteľky Alexandry Michlíkovej a spevácko – gitarové číslo pieseň “Tancujú zvony” pripravili p.uč. Alenka Mušutová a p. uč. Lea Demeková. Ďakujeme bolo krásne!

Na koncerte Fats jazz band

(09. 12. 2023)

Dňa 9.12.2023 sa v Markušovaciach v kaštieli konal zaujímavý a hlavne netradičný koncert – Swingové vianoce, s ktorým je momentálne na turné hudobné zoskupenie FATS JAZZ BAND. Toto zoskupenie jazzových hráčov prinieslo aranžmány 30-50.rokov 20 storočia.
Zazneli rovnako aj populárne piesne v ich originálnej podobe s historickými nástrojmi pre dosiahnutie presného a totožného zvuku ako boli nahraté úplne na pôvodných nahrávkach.
Bol to neuveriteľný zážitok.
Na tomto koncerte sa zúčastnil Mgr. Slavomír Rakyta DiS. art a Henrieta Filipová so svojimi žiakmi Alexandrou Andrtovou a Lukášom Bartkom.

Otvorenie výstavy v Kaštieli

(08. 2. 2023)
 
Na vernisáži malieb Ladislava Vikartovského s názvom Moja večná istota  v Kaštieli v Smižanoch spríjemnili  otvorenie v piatok 8.12.2023 husľovými melódiami žiaci Anička Marhefková a Max Galdon.

Vianočné trhy

(08. 12. 2023)

Vianočné trhy otvorili svoje brány v piatok  8.12. aj v našom meste. K sviatočnej predvianočnej atmosfére prispeli koledami, vianočnými piesňami, hudbou žiaci našej Zušky: Pantlička z tr. Š. Vansača, na akordeóne sprevádzal M. Richnavský, flautisti z tr. D. Kotradyovej a H. Filipovej, keyboardistka Jana Horváthová, z tr. O. Ringošovej, speváčky a gitaristi z tr. L. Demekovej a Z.Dudžákovej spolu so svojimi učiteľkami. Ďakujeme vám za reprezantáciu školy.

Syrinx reprezentoval na Galaprograme v Košiciach

(04. 12. 2023)

Flautové kvarteto SYRINX dnes reprezentovalo naše mesto i ZUŠ na slávnostnom Galaprograme pri príležitosti 70 rokov kultúrno-osvetovej činnosti v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Na tomto podujatí vystúpili pozvaní neprofesionálni umelci, medzi nimi aj naše úspešné kvarteto, aby pri tejto príležitosti návštevníkom podujatia predstavili kúsok zo svojho umenia, za ktoré získali ocenenie v najvyšších kolách súťaže v rôznych oblastiach neprofesionálneho umenia. Ďakujeme dievčatám aj pani učiteľke Denise Kotradyovej za reprezentáciu a pekný výkon.

FOTOGRAM

(24. 11. 2023) 
 
V piatok 24.11. 2023 sa naši žiaci z triedy pani učiteľky Evy Bavalovej zúčastnili workshopu, ktorý prebiehal v Spišskom Osvetovom Stredisku. Na tomto zaujímavom workshope, ktorý viedol skúsený fotograf MgA. Dávid Doroš, si žiaci vyskúšali techniku “Fotogramu”. Na svetlocitlivom papieri tak postupne vznikali experimentálne dielka v čiernobielom kontraste. Žiaci pracovali s predmetmi, ktoré si so sebou priniesli a hlavným cieľom tohto podujatia bolo vytvoriť zaujímavú fotografiu bez použitia fotoaparátu. Práce vytvorené na workshope budú vystavené v ZUŠ. Ďakujeme za perfektné zážitky…

PAN 2023

(22. – 25. 11. 2023)

Žiaci z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej a pani učiteľky Kristíny Korfant mohli aj tento rok zažiť a okúsiť atmosféru 30. ročníka Celoslovenského Festivalu pantomímy a pohybových divadiel v Liptovskom Mikuláši PAN 2023.  Počas týchto dní festival ponúkol 14 tvorivých dielní, ktoré viedli lektori z Pražskej Hamu, Nemecka, či Fínska. Súčasťou boli aj predstavenia, ktoré predviedli umelci z Austrálie, Česka, Ukrajiny i Slovenska.

TV ZUŠ pripravila z podujatia dve reportáže, ktoré si môžete pozrieť na you tube:

TV ZUŠ – PAN 2023 – you tube

TV ZUŠ – Ako sme sa mali na PAN – you tube

Výstava na tému stop násiliu na ženách

(28.11.2023)

Od 25.11. – 10.12. 2023 prebieha celoslovenská kampaň 16. DNÍ AKTIVIZMU proti násiliu na ženách, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci výtvarného odboru v spolupráci s organizáciu Človek v ohrození. Sme hrdí na našich žiakov, ktorí túto náročnú tému spolu so svojimi učiteľmi Tomášom Ceterom, Jankou Ceterovou, Dominikou Vojtášovou a Jankou Nahálkovou dokázali vizuálne uchopiť s veľkou výpovednou hodnotou. Výstavu týchto prác si môžete pozrieť v meste pri Radnici.

Muzikál v Prešove

(28. 11. 2023)

Včera/28.11. sme so žiakmi speváckeho oddelenia (spev/komorný spev/zborový spev) navštívili historickú budovu Divadla Jonáša Záborského v Prešove – na predstavení Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea, ktoré bolo určené pre starších žiakov základných a umeleckých škôl. Niektorí naši žiaci sa tu po prvýkrát stretli s divadelnou inscenáciou, ktorú tvorili profesionálni muzikáloví herci. Okrem hovoreného slova, spevu vytvárali svojim hlasom aj zvukové efekty (otváranie starých dverí, pohyb vŕzgajucej brány, nočné zvuky v lese), čo bolo pre žiakov najzaujímavejšie, keďže zvyčajne sa tieto zvuky v divadlách púšťajú cez reproduktory. Aj vďaka sedeniu v prvých dvoch radoch, ich scéna a výkony hercov vtiahli do deja natoľko, že sa im toto hodinové predstavenie zdalo oveľa kratšie ako v skutočnosti bolo. 

Po predstavení sme sa poprechádzali po námestí, kde už prebiehali vianočné trhy a k  vianočnej atmosfére sme spontánne prispeli spoločným spevom slovenských kolied. Na námestí sme si aj zvnútra pozreli Konkatedrálu sv. Mikuláša a spomenuli sme jej zaujímavosti.
Cestou domov žiaci odpovedali na naše otázky, v ktorých sme zahrnuli nové poznatky z celého dňa.
 

 

Piano forum v Žiline

(24. 11. 2023)

Žilinské konzervatórium v rámci projektu Piano Forum zorganizovalo 25.11. 2023 ďalšie vzelávacie podujatie s prednáškou a otvorenými hodinami. Tentoraz bola lektorkou  Mgr.art. Eva Virsik ArtD., žiačka Stanislava Nejgauza – Syna Genricha Nejgauza, autora bestselleru klaviristov Poetika klavíra (kniha vychádza v reedícii po 60. rokoch opäť). Téma vyše dvojhodinovej prednášky bola Interpretačné špecifiká klavírnej tvorby Mozarta a Chopina. Popoludní boli tzv. otvorené hodiny, kde žiaci ZUŠ mohli konzultovať konkrétne skladby s profesormi Žilinského konzervatória. Za našu ZUŠ boli prítomné p. uč. Ľudmila Takáčová a Alexandra Schmidtová, ktorej žiačky Viktóriu Rusnákovú a Lýdiu Pekárovú lektorovala prof. Jana Staráčková. 

 

“POP-ni si”

(23. 11. 2023)
Spevácky workshop s podtitulom  “POP-ni si” sa konal 23. 11. 2023 v priestoroch Spišského osvetového strediska. Viedla ho výborná lektorka a pedagogičkou SKKE Mgr. Andreou Majtnerovou. Zúčasnili sme sa ho so 7 žiakmi pod vedením našich pedagógov: p.uč. Formelovej a p.uč. Kopilca. Celé podujatie sa nieslo na tónoch výbornej atmosféry, presnej artikulácie, dokonalej hlasovej rozcvičky a rôznych teoretických zásad pri speve. Našich žiakov to motivovalo, inšpirovalo a povzbudilo do ďalšej práce. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto stretnutia vďaka Osveta SNV, ktoré toto podujatie zorganizovalo.
 

Interpretačný seminár a prednáška v Ružomberku

(16.11.2023)

Dňa 16. 11. 2023 sa pedagógovia klavírneho oddelenia zúčastnili interpetačného seminára a prednášky na pôde Katedry hudby PF KU v Ružomberku. Prednášku na tému interpretácia Bachovej hudby viedol profesor René Adámek. Naši učitelia si priniesli mnoho cenných rád, ktoré môžu zlešiť a obohatiť vyučovací proces a utužili kolegiálne vzťahy.

Tvorivé dielne pre ZŠ Lipová

(14. 11. 2023)

V utorok 14. 11. 2023 v dopoludňajších hodinách si pripravili naši učitelia výtvarného odboru (p. uč. Jana Nahálková, Eva Bavalová, Jana Ceterová a Dominika Vojtášová) tvorivé dielne pre žiakov 7. a 8. ročníka Základnej školy na Lipovej ulici na tému finančná gramotnosť. Venovali sa výrobe bankoviek,  vyrábali drevený dukát a ušili si aj vlastné peňaženky. Pevne veríme, že ich práca učiteľmi výtvarného odboru bavila. Ďakujeme pani učiteľkám za tvorivý a nápaditý prístup.

Flautový seminár v Košiciach

(11. 11. 2023)

V sobotu 11.11. sa v Košiciach uskutočnil prvý zo série seminárov pod vedením lektorky Mgr.art. Kataríny Dučai Art.D., ktorá pedagogicky pôsobí na Johann Sebastian Bach Musikschule vo Viedni a na konzervatóriu v Bratislave. Seminára sa zúčastnili pedagogičky Denisa Kotradyová a Henrieta Filipová a aj dvaja žiaci Alexandra Andrtová a Lukáš Bartko, ktorí sledovali priebeh seminára ako pozorovatelia. Aktívnu účasť si vyskúšali dve žiačky Emily Nina Devienne a Alexandra Staniská, ktoré si zahrali spolu s touto výnimočnou pedagogičkou.

Kutúrny program na vernisáži

(09. 11. 2023)

Na vernisáži najnovšej tvorby fotografov z Foto klubu SPIŠ vystúpil za našu školu pán učiteľ Mgr. Slavomír Rakyta. Otvorenie výstavy sa konalo v priestoroch Spišské kultúrneho cetra.
 
 

Deň materských škôlok

(07. 11. 2023)

Aj tento rok podporili žiaci z triedy bicích nástrojov p. uč. Petra Zajaca Deň materských škôlok, ktoré organizovala Správa školských zariadení mesta Spišská Nová Ves. Sprevádzali škôlkarov z 13 materských škôlok pri pochode mestom a vystúpili tiež aj na otovorení programu na pódiu pri Redute.

Ďakujeme žiakom i pánovi učiteľovi!

Labutie jazero v Národnom divadle

(29.10.2023)

💃 Žiačky tanečného odboru z triedy p.uč. Michlíkovej sa boli  (29.10. 2023) umelecky vyžiť na predstavení Labutie jazero v Národnom divadle v Košiciach. Vypredané hľadisko ocenilo baletné majstrovstvo umeleckého súboru búrlivým potleskom. Z predstavenia odchádzali žiačky plné dojmov a motivácie aj naďalej sa zlepšovať v predmete klasického tanca.

Kurz keramika RAKU

(október 2023-Brdárka)

Do tajov keramiky RAKU nahliadla p. uč. výtvarného odboru Mgr. art. Janka Ceterová. V mesiaci október absolvovala kurz v dvoch blokoch v malej horskej obci Brdárka. Raku je japonské slovo, znamená radosť. Tvorba a hlavne výpal Raku patrí k vizuálne najzaujímavejším technikám keramiky. Veríme, že jej radosť z tvorby, zaujímavé teoretické poznatky a praktické skúsenosti počas procesu výroby vlastnej Raku keramiky sa stali veľkým obohatením.
Každý úspech začína tým, že sa rozhodneme niečo vyskúšať.

Program na otvorení výstavy 

(19. 10. 2023)

        Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi otváralo výstavu pod názvom Kultúrne dedičstvo rómskej a židovskej menšiny v kaštieli v Markušovciach v priľahlom          parku. V programe vystúpila s krásnym spevom Ivanka Pechová z triedy p.uč. Gabriela Kopilca.
        Výstava prezentuje dejiny a kultúru Rómov a Židov v Markušovciach.

Metodika ľudového tanca

V dňoch 7.-8. 10. 2023 sa pani učiteľka tanečného odboru Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art. zúčastnila na tanečnom seminári Metodika ľudového tanca 8, ktorý organizuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Pani učiteľka si rozšírila kompetencie v oblasti metodiky vyučovania ľudového tanca vychádzajúcej z konštruktívnej pedagogiky.

Organový workshop v Košiciach

(22. 09. 2023)

V rámci MOFIS (medzinárodného organoveho festivalu Ivana Sokola) sa náš organový pedagóg Marek Jamrich, spolu s ostatnými pedagógmi a študentami organovej hry z celého Slovenska, zúčastnil seminára organovej improvizácie u Prof. Karla Ludwiga Kreutza z Nemecka. Seminár sa konal v priestoroch Štátnej filharmónie v Košiciach. Účastníci sa oboznámili s históriou improvizácie, technikami a didaktikou. Improvizácia je v profesnej hudobnej výchove na Slovensku v začiatkoch, preto dúfame, že bude veľkým obohatením pre študentov celého Slovenska.

Nezabudnutí susedia 

(08.09.2023 – spomienka na obete holokautu)

Naši žiaci (Katka Kuzma, Juditka Kotradyová a Karolínka Kozáková) a pani učiteľka Michaela Formelová  prispeli kultúrnym programom na slávnosti Nezabudnutí susedia – spomienka na obete holokaustu a rasového násilia na Radnici mesta s následným odhalením pamätných kameňov ako spomienky na miestne židovské rodiny, ktoré žili v našom meste.

Ďakujeme pekne za krásne výkony a sme radi, že sme mohli byť súčasťou memoárov, na ktoré nesmieme nikdy zabudnúť. Organizátorom tejto spomienkovej slávnosti bolo OZ Pro Memory v spolupráci s našim mestom.