TV ZUŠKA

Televízne noviny ZUŠky

Žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením p. uč. Kristíny Korfant si pre Vás premiérovo pripravili Televízne noviny ZUŠky v podobe niekoľkých reportáží “Zo života školy” pri príležitosti Svetového dňa televízie.

Venovali sa fenoménu nahrávania videí na Tiktoku, jesennému lístiu a priniesli aj obrázky z rodičovského združenia.

Pevne veríme, že TV ZUŠKA si nájde svoje miesto v našej ZUŠKÁRSKEJ RODINE a bude nám prinášať nové reportáže aj v budúcnosti.

Svetový deň televízie