MENU

 
Od 01.01.2018 ZUŠ J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves zverejňuje na: Digitálne mesto (Organizácia: ZUŠ J. Fabiniho, Spišská Nová Ves; Povinné zverejňovanie)

Objednávky

Rok: Mesiac:  
2017 Objednávky / január – jún 2017 Objednávky / júl – december 2017
2016 Objednávky / január – jún 2016 Objednávky / júl – december 2016
2015 Objednávky / január – jún 2015 Objednávky / júl – december 2015
2014 Objednávky / január – jún 2014 Objednávky / júl – december 2014
2013 Objednávky / január – jún 2013 Objednávky / júl – december 2013
2012 Objednávky / január – jún 2012 Objednávky / júl – december 2012

Dodávateľské faktúry

Rok: Mesiac:                      
2017 Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 Január Február Marec (1. – 15.) Marec (15. – 31.) Apríl (1. – 15.) Apríl (15. – 30.) Máj – December

Odberateľské faktúry

rok 2015, rok 2014, rok 2013

Zmluvy

Rok: Tabuľky: Zmluvy:                  
2018 Zmluvy 2018 Zmluva č. 1 Zmluva č. 2 Zmluva č. 3 Zmluva č. 4            
2017 Zmluvy 2017 Zmluva č. 1 Zmluva č. 2 Zmluva č. 3 Zmluva č. 4 Zmluva č. 5 Zmluva č. 6 Zmluva č. 7 Zmluva č. 8 Zmluva č. 9 Zmluva č. 10
2016 Zmluvy 2016 Zmluva č. 1 Zmluva č. 2 Zmluva č. 3 Zmluva č. 4 Zmluva č. 5 Zmluva č. 6        
2015 Zmluvy 2015 Zmluva č. 1 Zmluva č. 2 Zmluva č. 3 Zmluva č. 4 Zmluva č. 5 Zmluva č. 6 Zmluva č. 7 Zmluva č. 8 Zmluva č. 9  
2014 Zmluvy 2014 Zmluva č. 1 Zmluva č. 2 Zmluva č. 3 Zmluva č. 4 Zmluva č. 5 Zmluva č. 6 Zmluva č. 7      
2013 Zmluvy 2013 Zmluva č. 1                  
2012 Zmluvy 2012 Zmluva č. 1                  
2011 Zmluvy 2011 Zmluva č. 1 Zmluva č. 2                

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Rok: Štvrťrok:      
2013 1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok
2012 1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok
2011   2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok
Od 1.1.2014 ZUŠ zverejňuje súhrnné správy na www.uvo.gov.sk.