MENU

SYRINX – 15. výročie vzniku

Slávnostný koncert k 15. výročiu založenia flautového súboru SYRINX

Na koncerte pri príležitosti 15. výročia komorného súboru Syrinx sa v prekrásnom prostredí letohrádku Dardanely stretli bývalí aj súčasní žiaci pani učiteľky Denisy Kotradyovej, ktorých spája láska k hudbe a flaute. Predstavili sa rôzne komorné zoskupenia, sólové skladby, duetá, súčasní členovia súboru SYRINX aj SYRINX JUNIOR spolu so svojou pani učiteľkou. 

Súbor za svoju existenciu absolvoval množstvo vystúpení a súťaží v rámci Slovenska a získal veľa významných ocenení.  Na koncerte vládla úžasná a dobroprajná atmosféra.  Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prítomnosťou urobili tento koncert nádherným.

Reportáž z koncertu – TV ZUŠ – you tube