Menu Zavrieť

11. ročník krajskej klavírnej súťaže

Výsledky krajskej klavírnej súťaže – pdf

Reportáž zo súťaže – TV REDUTA.

Koncert víťazov – video

Organizátor: OZ pri ZUŠ Spišská Nová Ves a ZUŠ Spišská Nová Ves

Termín konania: 26.04.2023

Súťaž je určená: žiakom  Prešovského a Košického kraja

Uzávierka prihlášok: 28. februára 2023. Prihlášku je potrebné odoslať elektronicky.

Súťažný repertoár: 2 skladby, z toho jedna povinná z obdobia baroka

Zloženie porôt:

         I. porota: predseda: Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD., Tatiana Olexíková, DiS.art., Mgr. Alena Mušutová, DiS.art.   
                          (kategórie: I.B – 2014, II.A – 2009)
        II. porota: predseda: Mgr.art. Janette Katinová Šingerová, Kamila Valkovská, DiS.art., Mgr. Ľudmila  
                           Milčáková, DiS.art. (kategórie: II. D- 2012, III.A – 2004, III.B-2005)
      III. porota: predseda: Mgr.art. Daniela Kačmárová, Mgr. Slávka Gerberyová, Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art. (kategórie: I.A – 2013, III. C – 2006, III.E – 2008)
       IV. porota: doc. Mgr.art. Eva Varhaníková, ArtD., Iveta Zajacová, DiS.art., PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. (kategórie: Baby – 2015, II. B – 2010, II.C – 2011, III. D – 2007)
 

E-Prihláška na klavírnu súťaž 

Pozvánka a propozície na klavírnu súťaž a propozície-doc.