Menu Zavrieť

Srdečne Vás pozývame na 11. ročník krajskej klavírnej súťaže

Organizátor: OZ pri ZUŠ Spišská Nová Ves a ZUŠ Spišská Nová Ves

Termín konania: 26.04.2023

Súťaž je určená: žiakom Prešovského a Košického kraja

Uzávierka prihlášok: do 28. februára 2023. Prihlášku je potrebné odoslať elektronicky.

Súťažný repertoár: 2 skladby, z toho jedna povinná z obdobia baroka

e-Prihláška na klavírnu súťaž 

Pozvánka na klavírnu súťaž a propozície