MENU

TV ZUŠ

TV ZUŠ Pravidelné aktuality zo života školy budú pre Vás..

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.