MENU

Folklórny večer

Druhý ročník koncertu pod názvom Folklórny večer sme úspešne oprezentovali 10. apríla 2024 v koncertnej sále Reduty. 
Stovka účinkujúcich, plná sála divákov, výborné výkony našich žiakov a učiteľov. V hlavnej úlohe sa predstavila ľudová hudba Spišanček, Spišanček Junior, spevácka skupina Pantlička. Mohli sme sa zuabaviť pri piesňach z Poráča, Žakaroviec, spišských piesňach, dotlki sa rumuskej melodiky a zaujívým vstupom bol aj zmez židovských piesní.  Program obohatili aj ľudové tance zo všetkých troch tanečných tried. Nechýbal ani vstup literárno-dramatického odboru v podobe vtipnej ľudovej klapancie.
Novinkou bola výtvarná súťaž, ktorú vyhlásili pedagógovia výtvarného odboru pre našich žiakov pod názvom Tradície v srdci ukryté. Zapojilo sa viac ako 40 žiakov s rôznymi výtvarnými technikami. Víťazné práce boli nainštalované vo vestibule pred koncertnou sálou a veruže sa bolo na čo pozerať. Krásne výtvarné diela zobrazujúce ľudové zvyklosti a tradície v podobe maľby, kresby, maľby na sklo, ľudovej masky, nechýbala keramika, ľudová výšivka, ornamenty fotografia a tiež aj priestorové inštalácie. Finále koncertu patrilo práve našim výtvarníkom. Oceneným žiakom sme odovzdali priamo na pódiu diplomy a vecné ceny. 
Bol to pekný zážitok.
Ďakujeme divákom za návštevu, účinkujúcim a pedagógom za perfektnú prípravu  a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.