Bezpríznakovosť elektronicky

Vážení rodičia, máte možnosť podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez iZUŠ – e žiaku.

Ponúkame obrázkový návod:

Kliknutím na odkaz sa Vám zobrazí foto, alebo link.

 1. kliknúť na e žiacku hore alebo na www.izus.sk-klikni
 2. prihlásiť sa (cez rodičovský účet)
 3. kliknúť na žiaci-dokumenty žiaka
 4. kliknúť na bezpríznakovosť-zobraziť
 5. zaznačiť dátum podania

Pokiaľ si nepamätáte prihlasovacie údaje, triedni učitelia Vám ich poskytnú.

Výrazne tým uľahčíte prácu  triednym učiteľom a tiež znížime počet tlače a papiera.

Ďakujeme

Aktuálne informácie

Od 25.10.2021 sa okres Spišská Nová Ves dostáva do bordovej farby.

Individuálne vyučovanie bude prebiehať bez zmeny. 

Skupinové vyučovanie bude prebiehať prezenčne s obmedzeným počtom žiakov. O organizácii vyučovania Vás budú informovať triedni učitelia.

Každý žiak odovzdáva Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak nie je v škole viac ako tri dni prostredníctvom:

 • iZUŠ (rodič zaklikne v dokumentoch žiaka aktuálny dátum) alebo
 • osobne donesie na vyučovaciu hodinu podpísané zákonným zástupcom alebo,
 • mailom pošle triednemu učiteľovi.

COVID-automat k nahliadnutiu

 • zelená farba – prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov
 • oranžová farba – prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov,
 • červená farba – prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov,
 • bordová farba- prezenčné vyučovanie iba pre individuálne vyučovanie, skupinové – prezenčne s obmedzením alebo dištančne ,
 • čierna farba – prezenčné vyučovanie iba pre individuálne vyučovanie, skupinové – dištančne.

Školský semafor k nahliadnutiu

Pravidlá

Žiak:

 • do budovy vchádza samostatne, bez sprievodu rodiča (mladších žiakov  prevezme triedny učiteľ, prípadne ich usmerní služba pri dverách),
 • návštevník školy (rodič, sprevádzajúca osoba, cudzia osoba) môže vstúpiť do budovy len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať písomným Vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti,
 • prichádza na vyučovanie bez príznakov choroby,
 • dezinfikuje si  ruky vo vestibule školy,
 • odovzdá  Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak nie je v škole viac ako tri dni cez iZUŠ, mailom  alebo osobne,
 • používa ochranu tváre (rúško) vo vnútorných  priestoroch školy (na vyučovacej hodine, na chodbe), okrem žiakov dychových nástrojoch pri hraní a speve (pri dodržaní rozostupu medzi žiakom a učiteľom)
 • neprichádza na vyučovanie ak je v karanténe.

Rodič:

 • posiela dieťa na vyučovanie iba ak je zdravé (bez príznakov ochorenia),
 • podpisuje a odovzdáva vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťu, ak nebolo v škole viac ako tri dni,
 • toto vyhlásenie môže odoslať cez iZUŠ, mailom alebo osobne triednemu učiteľovi,
 • nahlási triednemu učiteľovi ak je jeho dieťa pozitívne, alebo bolo v kontakte s pozitívnym, alebo ak je v karanténe,
 • zabezpečí dieťaťu ochranu tváre (rúško),
 • rodič sa môže vopred dohodnúť na osobnej konzultácii s učiteľom, konzultácia môže prebiehať iba v čakárni pre rodičov, vestibule alebo vo vonkajšom areály, nie v triede.
Uplatnenie výnimky z karantény v prípade uzatvorenia triedy:
 • Osoby, ktoré majú výnimky z karantény nemusia karanténu absolvovať:
 • Žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní.
 • Žiaci, ktorí sú plne zaočkovaní alebo žiaci zaočkovaní prvou dávkou po prekonaní ochorenia COVID 19 do 180 dní a nevyskytujú sa u neho príznaky ochorenia.
 • O výnimke žiaka z karantény dobrovoľne informuje zákonný zástupca školu (odovzdá triednemu učiteľovi) prostredníctvom „Vyhlásenia o výnimke z karantény“.

Ak sa vyskytne v škole pozitívny prípad:

 • prezenčné vyučovanie bude prerušené len v danej triede alebo triedach v súlade so školským semaforom vydaným MŠVVaŠ SR,
 • osobám, ktoré sú označené za úzke kontakty bude nariadená karanténa na dobu 14 dní.
 • počas prerušenia prezenčného vyučovania sa budú žiaci vzdelávať dištančne.
 • osoby, ktoré majú výnimky z karantény nemusia karanténu absolvovať.

Ďakujeme Vám, že dodržiavaním podmienok vyučovania nám pomáhate viesť bezproblémový umelecko-vzdelávací proces.

Jeseň pre oči

🍂🍁🍃 👁👀 Skúmaniu detailov/štúdiám očí sa venujú žiaci 4/2/I. ročníka z triedy uč. J. Nahálkovej. Okrem štúdií, vznikajú aj jesenné kompozície/fotografie. Robíme pokroky, zdolávame prekážky tvorivosti. V každom okamihu jesene je kúsok niečoho krásneho…

Handmade šperky

Takéto handmade šperky (aj na predaj za symbolické ceny) vyrába naša mladá výtvarníčka Kristínka Nociarová z 3. ročníka z triedy p. uč. Bavalovej. Kristínke „to tvorí“ nielen v oblasti kresby a maľby, ale aj pri iných činnostiach…posúďte sami…. Len tak ďalej Kristínka.

Deň obetí holokaustu – „Nezabudnutí susedia“

9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia si mesto Spišská Nová Ves pripomenulo tryznou na nádvorí Alžbetky, n. o. – hneď vedľa pozemku, na ktorom stála spišskonovoveská synagóga, súčasťou bolo aj  odhalenie  pamätnej tabule židovskej synagógy a návšteva židovského cintorína. Sme radi, že naša ZUŠ bola súčasťou tejto spomienkovej slávnosti.  K pietnej atmosfére prispeli pán učiteľ Gabriel Kopilec a žiačka Katarína Hvizdošová (z triedy uč. Kacvinskej).

 

Absolventské tablá 2020/2021

V tomto školskom roku sme vytvorili absolventské tablá pre každý odbor a stupeň z domácich fotografií, ktoré nám naši žiaci zaslali. O realizáciu a finálnu podobu sa postarala pani učiteľka Dominika Vojtášová. V letných mesiacoch budú doplnené o fotky pedagógov a spoločné tablo bude vystavené v priestoroch ZUŠ.