Menu Zavrieť

Mimoškolské vystúpenia a iné aktivity

Zbierka pre mestký útulok

(22. 02. 2024)

Žiaci LDO z triedy pani učiteľky Kristíny Korfant odovzdali mestskému útulku zbierku pre psíky a mačičky (krmivo, hračky, deky, maškrty). Každý zo skupiny detí prispel maličkosťou do zbierky s cieľom šíriť dobro a pomáhať, pod heslom: “Buď ako my, pomôž aj ty!”
TV ZUŠ natočila z tejto akcie aj reportáž, ktorú si m§žete pozrieť.
 
 

Program na Farskom plese

(10. 02. 2024)

K slávnostnej atmosfére Farského plesu prispeli naši žiaci a pedagógovia v sobotu v koncertnej sále Reduty. Ľudová hudba Spišanček pod vedením pána učiteľa Martina Richnavského uviedla hneď v úvode piesne z Gemera, Veronika Pagáčiková, Sára Hollaarová a pani učiteľka Michaela Formelová (s klavírnym sprievodom pani učiteľky Lucii Štapinskej) sa predstavili krásnym speváckym vstupom a do veselej plesovej nálady hostí voviedli Pizzicato polkou dievčatá z Orchestra pod vedním pani učiteľky Mariany Kacvinskej. Ďakujeme pekne za pozvanie. Veríme, že sme splnili očakávanie organizátorov a prispeli k dôstojnému otvoreniu plesu.

 

Návšteva koncertu v Štátnej  filharmónii v Košiciach

( 01. 02. 2024)

Žiaci dychovej triedy v hre na plechové dychové nástroje pána učiteľa Mareka Kacvinského si priniesli hodnotný umelecký zážitok z koncertu v Štátnej filharmónii v Košiciach. Program s podtitulom Majstri klasicizmu bol naplnený Mozartovou Pražskou symfóniou, Beethoveným Egmontom a Hummelovým Koncertom Es dur pre trúbku a orchester. Sólistom, ktorý predviedol perfektný výkon, bol prvý trubkár Symfonického orchestra Českého rozhlasu a národného divadla v Prahe Jiří Houdek. 

Hudobná exurzia do obdobia klasicizmu podporená krásnou atmosférou koncertnej sály Košického Domu umenia zanechala dlhodobý zážitok, s ktorým naši žiaci z koncertu odchádzali. 

Otvorenie Reprezentačného plesu Cirkevného gymnázia

(27. 01. 2024)

Blysli sme sa na Reprezentačnom plese Cirkevného gymnázia Š.Mišíka s našimi žiakmi a orchestrom pod vedením p.riaditeľky Mgr. Mariany Kacvinskej, Dis.art., kde sme spríjemnili a obohatili program naším hudobným vstupom. Orchester sprevádzal svojou hudbou  aj úvodný tanec, ktorým bol  tento ples otvorený. Ďakujeme za pozvanie. 🎶

Kultúrny program na výstave Štetec verzus objektív

(25. 01. 2024)

 Otvorenie výstavy s názvom “Štetec verzus objektív” spríjemnil svojou hrou na gitare Dominik Mušuta. Vernisáž sa konala v priestoroch Spišskéko kultúrneho centra a knižnice. Dominika pripravila pani učiteľka Zuzana Pavlíková.

Koncert v Dome Charitas svätej rodiny

(21. 12. 2023)

Krásne koncertné popoludnie v Dome Charitas svätej rodiny sme zažili v Čenčiciach, kde v malej komornej komunite žije 9 dospelých obyvateľov s mentálnym a kombinovaným postihnutím krásnym rodinným životom, ktorý im ponúka tento dom pod záštitou Spišskej katolíckej charity. Na pozvanie pána riaditeľa Slavomíra Švajku sme potešili obyvateľov i návštevníkov koncertom klasických, operných ale i vianočných skladieb. Svoje umenie preniesli žiaci: Alenka Mušutová, Slávka Kotradyová, Katka Hvizdošová, Max Galdon, Marián Jaško a pani učiteľky : Alena Mušutová, Lea Demeková a Mariana Kacvinská. Spolu sme si aj zaspievali známe koledy a veru bol to naozaj zážitok ako pre divákov, tak aj pre vystupujúcich. (Ďakujeme za krásne foto: Branislav Hanus)

Benefičný koncert na pomoc ľuďom v núdzi

(18. 12. 2023)

Boli sme súčasťou krásneho podujatia v pondelok v koncertnej sále Reduty, kde  sa konal Benefičný koncert pre pomoc ľuďom v núdzi, ktorým pomáha Spišská katolícka charita. V programe vystúpili tanečníčky z triedy pani učiteľky Gabriely Váradi a Sláčikový orchester našej ZUŠ pod vedením pani učiteľky Mariana Kacvinskej. Na pódiu sa ďalej predstavili talentovaní umelci speváčka Katarína Koščová, herec Peter Čižmár, náš bývalý žiak gitarový umelec Timotej Závacký a Michal Smetanka, všetci bez nároku na honorár. Ďakujeme p. Marekovi Balážovi za možnosť byť súčasťou zmyslupného a nádherného podujatia a rovnako našim žiakom a pedagógom, že mali chuť a ochotu prispieť dobrej veci.

Návšteva baletu Luskáčik

(16. 12. 2023)

Dňa 16.12.2023 sa žiaci TO z triedy p. učiteľky Jany Kamenickej zúčastnili vianočného baletného predstavenia „ Luskáčik“, ktoré sa konalo v historickej budove Národného divadla v Košiciach. V rozprávkovom balete Luskáčik sa im predstavil krásny rozprávkový príbeh, ktorý možno porozprávať i bez slov. V príbehu ožili rozprávkové postavy ako sú Luskáčik, Myší kráľ, dievčatko Klára, ktoré nám pomohli oživiť detskú fantáziu a hľadať skutočné šťastie. Baletné predstavenie v nás zanechalo hlboké dojmy a krásne umelecké zážitky. Všetci sme ocenili nielen samotný balet, ale aj dokonale prepracované umelecké výkony jednotlivých aktérov.

Čaro vianoc

(11. 12. 2023)

Čaro vianoc-tradičný predvianočný kultúrny program organizovaný Úniou žien sa konal 11. 12. 2023 v koncertnej sále Reduty. Na pódiu vystúpili deti zo škôlok, Základnej školy a Základnej umeleckej školy zo Smižian, CVČ Adam, súbor z Olcnavy a nechýbali ani žiaci našej školy. Uviedli jemný scénický tanec “Labute” pod vedením pani učiteľky Alexandry Michlíkovej a spevácko – gitarové číslo pieseň “Tancujú zvony” pripravili p.uč. Alenka Mušutová a p. uč. Lea Demeková. Ďakujeme bolo krásne!

Na koncerte Fats jazz band

(09. 12. 2023)

Dňa 9.12.2023 sa v Markušovaciach v kaštieli konal zaujímavý a hlavne netradičný koncert – Swingové vianoce, s ktorým je momentálne na turné hudobné zoskupenie FATS JAZZ BAND. Toto zoskupenie jazzových hráčov prinieslo aranžmány 30-50.rokov 20 storočia.
Zazneli rovnako aj populárne piesne v ich originálnej podobe s historickými nástrojmi pre dosiahnutie presného a totožného zvuku ako boli nahraté úplne na pôvodných nahrávkach.
Bol to neuveriteľný zážitok.
Na tomto koncerte sa zúčastnil Mgr. Slavomír Rakyta DiS. art a Henrieta Filipová so svojimi žiakmi Alexandrou Andrtovou a Lukášom Bartkom.

Otvorenie výstavy v Kaštieli

(08. 2. 2023)
 
Na vernisáži malieb Ladislava Vikartovského s názvom Moja večná istota  v Kaštieli v Smižanoch spríjemnili  otvorenie v piatok 8.12.2023 husľovými melódiami žiaci Anička Marhefková a Max Galdon.

Vianočné trhy

(08. 12. 2023)

Vianočné trhy otvorili svoje brány v piatok  8.12. aj v našom meste. K sviatočnej predvianočnej atmosfére prispeli koledami, vianočnými piesňami, hudbou žiaci našej Zušky: Pantlička z tr. Š. Vansača, na akordeóne sprevádzal M. Richnavský, flautisti z tr. D. Kotradyovej a H. Filipovej, keyboardistka Jana Horváthová, z tr. O. Ringošovej, speváčky a gitaristi z tr. L. Demekovej a Z.Dudžákovej spolu so svojimi učiteľkami. Ďakujeme vám za reprezantáciu školy.

Syrinx reprezentoval na Galaprograme v Košiciach

(04. 12. 2023)

Flautové kvarteto SYRINX dnes reprezentovalo naše mesto i ZUŠ na slávnostnom Galaprograme pri príležitosti 70 rokov kultúrno-osvetovej činnosti v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Na tomto podujatí vystúpili pozvaní neprofesionálni umelci, medzi nimi aj naše úspešné kvarteto, aby pri tejto príležitosti návštevníkom podujatia predstavili kúsok zo svojho umenia, za ktoré získali ocenenie v najvyšších kolách súťaže v rôznych oblastiach neprofesionálneho umenia. Ďakujeme dievčatám aj pani učiteľke Denise Kotradyovej za reprezentáciu a pekný výkon.

FOTOGRAM

(24. 11. 2023) 
 
V piatok 24.11. 2023 sa naši žiaci z triedy pani učiteľky Evy Bavalovej zúčastnili workshopu, ktorý prebiehal v Spišskom Osvetovom Stredisku. Na tomto zaujímavom workshope, ktorý viedol skúsený fotograf MgA. Dávid Doroš, si žiaci vyskúšali techniku “Fotogramu”. Na svetlocitlivom papieri tak postupne vznikali experimentálne dielka v čiernobielom kontraste. Žiaci pracovali s predmetmi, ktoré si so sebou priniesli a hlavným cieľom tohto podujatia bolo vytvoriť zaujímavú fotografiu bez použitia fotoaparátu. Práce vytvorené na workshope budú vystavené v ZUŠ. Ďakujeme za perfektné zážitky…

PAN 2023

(22. – 25. 11. 2023)

Žiaci z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej a pani učiteľky Kristíny Korfant mohli aj tento rok zažiť a okúsiť atmosféru 30. ročníka Celoslovenského Festivalu pantomímy a pohybových divadiel v Liptovskom Mikuláši PAN 2023.  Počas týchto dní festival ponúkol 14 tvorivých dielní, ktoré viedli lektori z Pražskej Hamu, Nemecka, či Fínska. Súčasťou boli aj predstavenia, ktoré predviedli umelci z Austrálie, Česka, Ukrajiny i Slovenska.

TV ZUŠ pripravila z podujatia dve reportáže, ktoré si môžete pozrieť na you tube:

TV ZUŠ – PAN 2023 – you tube

TV ZUŠ – Ako sme sa mali na PAN – you tube

Výstava na tému stop násiliu na ženách

(28.11.2023)

Od 25.11. – 10.12. 2023 prebieha celoslovenská kampaň 16. DNÍ AKTIVIZMU proti násiliu na ženách, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci výtvarného odboru v spolupráci s organizáciu Človek v ohrození. Sme hrdí na našich žiakov, ktorí túto náročnú tému spolu so svojimi učiteľmi Tomášom Ceterom, Jankou Ceterovou, Dominikou Vojtášovou a Jankou Nahálkovou dokázali vizuálne uchopiť s veľkou výpovednou hodnotou. Výstavu týchto prác si môžete pozrieť v meste pri Radnici.

Muzikál v Prešove

(28. 11. 2023)

Včera/28.11. sme so žiakmi speváckeho oddelenia (spev/komorný spev/zborový spev) navštívili historickú budovu Divadla Jonáša Záborského v Prešove – na predstavení Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea, ktoré bolo určené pre starších žiakov základných a umeleckých škôl. Niektorí naši žiaci sa tu po prvýkrát stretli s divadelnou inscenáciou, ktorú tvorili profesionálni muzikáloví herci. Okrem hovoreného slova, spevu vytvárali svojim hlasom aj zvukové efekty (otváranie starých dverí, pohyb vŕzgajucej brány, nočné zvuky v lese), čo bolo pre žiakov najzaujímavejšie, keďže zvyčajne sa tieto zvuky v divadlách púšťajú cez reproduktory. Aj vďaka sedeniu v prvých dvoch radoch, ich scéna a výkony hercov vtiahli do deja natoľko, že sa im toto hodinové predstavenie zdalo oveľa kratšie ako v skutočnosti bolo. 

Po predstavení sme sa poprechádzali po námestí, kde už prebiehali vianočné trhy a k  vianočnej atmosfére sme spontánne prispeli spoločným spevom slovenských kolied. Na námestí sme si aj zvnútra pozreli Konkatedrálu sv. Mikuláša a spomenuli sme jej zaujímavosti.
Cestou domov žiaci odpovedali na naše otázky, v ktorých sme zahrnuli nové poznatky z celého dňa.
 

 

Piano forum v Žiline

(24. 11. 2023)

Žilinské konzervatórium v rámci projektu Piano Forum zorganizovalo 25.11. 2023 ďalšie vzelávacie podujatie s prednáškou a otvorenými hodinami. Tentoraz bola lektorkou  Mgr.art. Eva Virsik ArtD., žiačka Stanislava Nejgauza – Syna Genricha Nejgauza, autora bestselleru klaviristov Poetika klavíra (kniha vychádza v reedícii po 60. rokoch opäť). Téma vyše dvojhodinovej prednášky bola Interpretačné špecifiká klavírnej tvorby Mozarta a Chopina. Popoludní boli tzv. otvorené hodiny, kde žiaci ZUŠ mohli konzultovať konkrétne skladby s profesormi Žilinského konzervatória. Za našu ZUŠ boli prítomné p. uč. Ľudmila Takáčová a Alexandra Schmidtová, ktorej žiačky Viktóriu Rusnákovú a Lýdiu Pekárovú lektorovala prof. Jana Staráčková. 

 

“POP-ni si”

(23. 11. 2023)
Spevácky workshop s podtitulom  “POP-ni si” sa konal 23. 11. 2023 v priestoroch Spišského osvetového strediska. Viedla ho výborná lektorka a pedagogičkou SKKE Mgr. Andreou Majtnerovou. Zúčasnili sme sa ho so 7 žiakmi pod vedením našich pedagógov: p.uč. Formelovej a p.uč. Kopilca. Celé podujatie sa nieslo na tónoch výbornej atmosféry, presnej artikulácie, dokonalej hlasovej rozcvičky a rôznych teoretických zásad pri speve. Našich žiakov to motivovalo, inšpirovalo a povzbudilo do ďalšej práce. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto stretnutia vďaka Osveta SNV, ktoré toto podujatie zorganizovalo.
 

Interpretačný seminár a prednáška v Ružomberku

(16.11.2023)

Dňa 16. 11. 2023 sa pedagógovia klavírneho oddelenia zúčastnili interpetačného seminára a prednášky na pôde Katedry hudby PF KU v Ružomberku. Prednášku na tému interpretácia Bachovej hudby viedol profesor René Adámek. Naši učitelia si priniesli mnoho cenných rád, ktoré môžu zlešiť a obohatiť vyučovací proces a utužili kolegiálne vzťahy.

Tvorivé dielne pre ZŠ Lipová

(14. 11. 2023)

V utorok 14. 11. 2023 v dopoludňajších hodinách si pripravili naši učitelia výtvarného odboru (p. uč. Jana Nahálková, Eva Bavalová, Jana Ceterová a Dominika Vojtášová) tvorivé dielne pre žiakov 7. a 8. ročníka Základnej školy na Lipovej ulici na tému finančná gramotnosť. Venovali sa výrobe bankoviek,  vyrábali drevený dukát a ušili si aj vlastné peňaženky. Pevne veríme, že ich práca učiteľmi výtvarného odboru bavila. Ďakujeme pani učiteľkám za tvorivý a nápaditý prístup.

Flautový seminár v Košiciach

(11. 11. 2023)

V sobotu 11.11. sa v Košiciach uskutočnil prvý zo série seminárov pod vedením lektorky Mgr.art. Kataríny Dučai Art.D., ktorá pedagogicky pôsobí na Johann Sebastian Bach Musikschule vo Viedni a na konzervatóriu v Bratislave. Seminára sa zúčastnili pedagogičky Denisa Kotradyová a Henrieta Filipová a aj dvaja žiaci Alexandra Andrtová a Lukáš Bartko, ktorí sledovali priebeh seminára ako pozorovatelia. Aktívnu účasť si vyskúšali dve žiačky Emily Nina Devienne a Alexandra Staniská, ktoré si zahrali spolu s touto výnimočnou pedagogičkou.

Kutúrny program na vernisáži

(09. 11. 2023)

Na vernisáži najnovšej tvorby fotografov z Foto klubu SPIŠ vystúpil za našu školu pán učiteľ Mgr. Slavomír Rakyta. Otvorenie výstavy sa konalo v priestoroch Spišské kultúrneho cetra.
 
 

Deň materských škôlok

(07. 11. 2023)

Aj tento rok podporili žiaci z triedy bicích nástrojov p. uč. Petra Zajaca Deň materských škôlok, ktoré organizovala Správa školských zariadení mesta Spišská Nová Ves. Sprevádzali škôlkarov z 13 materských škôlok pri pochode mestom a vystúpili tiež aj na otovorení programu na pódiu pri Redute.

Ďakujeme žiakom i pánovi učiteľovi!

Labutie jazero v Národnom divadle

(29.10.2023)

💃 Žiačky tanečného odboru z triedy p.uč. Michlíkovej sa boli  (29.10. 2023) umelecky vyžiť na predstavení Labutie jazero v Národnom divadle v Košiciach. Vypredané hľadisko ocenilo baletné majstrovstvo umeleckého súboru búrlivým potleskom. Z predstavenia odchádzali žiačky plné dojmov a motivácie aj naďalej sa zlepšovať v predmete klasického tanca.

Kurz keramika RAKU

(október 2023-Brdárka)

Do tajov keramiky RAKU nahliadla p. uč. výtvarného odboru Mgr. art. Janka Ceterová. V mesiaci október absolvovala kurz v dvoch blokoch v malej horskej obci Brdárka. Raku je japonské slovo, znamená radosť. Tvorba a hlavne výpal Raku patrí k vizuálne najzaujímavejším technikám keramiky. Veríme, že jej radosť z tvorby, zaujímavé teoretické poznatky a praktické skúsenosti počas procesu výroby vlastnej Raku keramiky sa stali veľkým obohatením.
Každý úspech začína tým, že sa rozhodneme niečo vyskúšať.

Program na otvorení výstavy 

(19. 10. 2023)

        Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi otváralo výstavu pod názvom Kultúrne dedičstvo rómskej a židovskej menšiny v kaštieli v Markušovciach v priľahlom          parku. V programe vystúpila s krásnym spevom Ivanka Pechová z triedy p.uč. Gabriela Kopilca.
        Výstava prezentuje dejiny a kultúru Rómov a Židov v Markušovciach.

Metodika ľudového tanca

V dňoch 7.-8. 10. 2023 sa pani učiteľka tanečného odboru Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art. zúčastnila na tanečnom seminári Metodika ľudového tanca 8, ktorý organizuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Pani učiteľka si rozšírila kompetencie v oblasti metodiky vyučovania ľudového tanca vychádzajúcej z konštruktívnej pedagogiky.

Organový workshop v Košiciach

(22. 09. 2023)

V rámci MOFIS (medzinárodného organoveho festivalu Ivana Sokola) sa náš organový pedagóg Marek Jamrich, spolu s ostatnými pedagógmi a študentami organovej hry z celého Slovenska, zúčastnil seminára organovej improvizácie u Prof. Karla Ludwiga Kreutza z Nemecka. Seminár sa konal v priestoroch Štátnej filharmónie v Košiciach. Účastníci sa oboznámili s históriou improvizácie, technikami a didaktikou. Improvizácia je v profesnej hudobnej výchove na Slovensku v začiatkoch, preto dúfame, že bude veľkým obohatením pre študentov celého Slovenska.

Nezabudnutí susedia 

(08.09.2023 – spomienka na obete holokautu)

Naši žiaci (Katka Kuzma, Juditka Kotradyová a Karolínka Kozáková) a pani učiteľka Michaela Formelová  prispeli kultúrnym programom na slávnosti Nezabudnutí susedia – spomienka na obete holokaustu a rasového násilia na Radnici mesta s následným odhalením pamätných kameňov ako spomienky na miestne židovské rodiny, ktoré žili v našom meste.

Ďakujeme pekne za krásne výkony a sme radi, že sme mohli byť súčasťou memoárov, na ktoré nesmieme nikdy zabudnúť. Organizátorom tejto spomienkovej slávnosti bolo OZ Pro Memory v spolupráci s našim mestom.

TV ZUŠ

TV ZUŠ 

Pravidelné aktuality zo života školy budú pre Vás pripravovať žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky Kristíny Korfant. 

Zbierka pre mestský útulok

SYRINX slávnostný koncert

Valentín

Bezpečnosť na internete

ZIMA

Novoročný koncert

Vianočné sviatky ZUŠkárov

sv. Mikuláš

Poetický večer

Ako sme sa mali na PAN

PAN 2023

Rodičovské združenie

Halloween

Jesenný koncert

Príchod jesene

Naše plány v novom školskom roku

Návrat DO ZUŠ prázdninách

TV ZUŠ je späť

 

Občianske združenie pri ZUŠ bolo založené ako náhrada rodičovského združenia,

ktorého cieľom je  podpora ďalšieho umeleckého a kultúrneho rozvoja našich žiakov. 

Bližšie poslanie a ciele si môžete pozrieť v stanovách:

Stanovy OZ pri ZUŠ SNV

IČO: 53306520

IBAN: SK51  0900  0000  0051  7461 9770

Členmi združenia sú rodičia žiakov školy, plnoletí  žiaci,  ale aj iné fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi OZ. Zvyčajne sa na začiatku školského  roka  koná pravidelné stretnutie rodičov – plenárne rodičovské zasadnutie, na ktorom sa schvaľuje finančný príspevok a plán výdavkov.

Na plenárnej členskej schôdzi konanej dňa 08.11.2023  bol  jednohlasne rodičmi schválený:

1.   príspevok do združenia:

 • jedno dieťa – 14 eur
 • druhé a každé ďalšie dieťa – 7 eur
 • ak dieťa navštevuje viac odborov, príspevok platí iba raz.
 • termín zaplatenia: do 08. 12. 2023

Číslo účtu, na ktoré je možné príspevok uhradiť: SK51  0900  0000  0051  7461 9770. 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiaka.

Informácie o platbe (príkaz na úhradu) budú zaslané zákonným zástupcom mailom.

————————-

Na vyššie uvedené bankové číslo  môžete prispieť  formou daru  aj vyššou sumou.  Budeme vďační, keď podporíte zlepšovanie umeleckej cesty mladým spišiakom a pomôžete zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu. Pri úhrade uveďte do správy pre prijímateľa DAR OZ –  meno a priezvisko darcu.

—————————

2.  plán výdavkov na šk. rok 2023/2024:

 • štartovné na súťaže/workshopy  a náklady s tým súvisiace (ubytovanie, cestovné, strava a pod.)
 • zabezpečenie hygienických potrieb 
 • nákup kancelárskych papierov do tried (na kopírovanie nôt, scenárov a pod.)
 • nákup nových hudobných nástrojov, ak to bude potrebné
 • oprava hudobných nástrojov a ich generálka
 • učebné pomôcky  súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom
 • nákup pracovných zošitov pre žiakov hudobnej náuky
 • vybavenie do tried
 • nákup výpočtovej a didaktickej techniky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 • servis IT techniky, ktorá súvisí s vyučovacím procesom
 • absolventské výdavky (tablo, spomienkové darčeky, tlač výtvarných diel a pod.)
 • výdavky spojené s realizáciou koncertov, predstavení (prenájom sály, zvukár, osvetlenie a pod.)
 • ladenie klavírov (ak je to potrebné)
 • tlač výtvarných prác na prezentáciu v exteriéri
 • kostýmové vybavenie
 • výdavky na výrobu kulís
 • potreby a požiadavky jednotlivých odborov
 • organizácia krajskej dychovej súťaže pre Prešovský a Košický kraj
 • a iné podľa potreby 
      Na plenárnej schôdzi  boli prerokované ďalšie body programu bez pripomienok: 
 •  1. Správa o hospodárení OZ za šk. rok 2022/2023.
 • 2. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2022/2023.
 • 3. Registrácia združenia na 2% daň.
 • 4. Darovacia zmluva o prevode majetku OZ do majetku Základnej umeleckej školy J. Fabiniho 1 Spišská Nová Ves.

Pripravujeme

Pripravujeme

Lutna workshop

Aj v tomto roku, už 4.3.2024 zavíta k nám opäť  Lutnový workshop pre našich žiakov. Deti sa zoznámia s rôznymi lutnovými nástrojmi, naučia sa čítať a hrať z lutnovej tabulatúry. Spoločne si zahrajú na koncerte a niečo pridajú aj lektori workshopov.

Celý tento deň uzavrie jedinečný Drumcircle na Záverečnom koncerte, ktorý je určený pre všetkých – hudobníkov aj nehudobníkov.

Srdečne pozývame do koncertnej sály Reduty na tradičný Jarný koncert.
Večer plný folklóru, hudby, spevu a tanca bude spojený aj so slávnostným vyhlásením výsledkov školskej výtvarnej súťaže Tradície v srdci ukryté. Počas večera budú vystavené víťazné práce tejto súťaže.

Aké koncerty už máme za sebou?

Úspechy na súťažiach

Festival detskej filmovej a fotografickej tvorby

(január 2024 – celoslovenská súťaž)

Krásne 1. miesta získali Samuel Uharček a Ema Suľovská na celoslovenskom Festivale filmovej  a fotografickej tvorby, kde zaslali svoje fotografie. Súťaž organizovala ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach. Okrem diplomov boli žiaci ocenený aj hodnotnými cenami a to IPadom, ktorý môžu využívať v ďalšej tvorbe. Žiaci pracujú pod vedením pána učiteľa Tomáša Ceteru.

Gitarová Prievidza

(celoslovenská súťaž)

Dňa 23.11.2023 sa v Prievidzi na celoslovenskej súťaži “Gitarová Prievidza 2023” rozozvučali struny klasických gitár. Našu školu reprezentovala Laura Javorská, z triedy Mariána Mikolaja. V kategórii 3.C s medzinárodnou účasťou získala ocenenie v bronzovom pásme. Laure aj pánovi učiteľovi blahoželáme a tešíme sa s vami. Chceme sa poďakovat aj Laurinmu oteckovi za odvoz na súťaž.

SYRINX – 15. výročie vzniku

Slávnostný koncert k 15. výročiu založenia flautového súboru SYRINX

Na koncerte pri príležitosti 15. výročia komorného súboru Syrinx sa v prekrásnom prostredí letohrádku Dardanely stretli bývalí aj súčasní žiaci pani učiteľky Denisy Kotradyovej, ktorých spája láska k hudbe a flaute. Predstavili sa rôzne komorné zoskupenia, sólové skladby, duetá, súčasní členovia súboru SYRINX aj SYRINX JUNIOR spolu so svojou pani učiteľkou. 

Súbor za svoju existenciu absolvoval množstvo vystúpení a súťaží v rámci Slovenska a získal veľa významných ocenení.  Na koncerte vládla úžasná a dobroprajná atmosféra.  Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prítomnosťou urobili tento koncert nádherným.

Reportáž z koncertu – TV ZUŠ – you tube

Venujte nám 2%

POĎAKOVANIE  ZA DAROVANIE  VAŠICH  DANÍ

Vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým tým, ktorí sa roku 2023 rozhodli darovať 2% z daní práve našej inštitúcii – nášmu Občianskemu združeniu.

Veľmi nás teší, že ste aj týmto spôsobom prejavili ochotu podporiť umelecké vzdelávanie našich žiakov.  Vaše príspevky pomohli skvalitniť  a zmodernizovať výchovno-vzdelávací proces.

Vďaka Vašim príspevkom sme mohli zakúpiť:

 • kameru v hodnote   469 eur
 • mikrofónový set s držiakom ku kamere v hodnote    250 eur

(vďaka týmto pomôckam dokumentujeme naše koncerty, predstavenia, podujatia a tvoríme reportáže, ktoré uverejňujeme v našej TV ZUŠ)

 • mix pult, reprobedňu so stojanom do speváckej triedy v hodnote   495 eur
 • priečnu flautu pre najmenších v hodnote    140 eur
 • 3 ks kovových sušičiek do výtvarných tried v hodnote    476 eur
 • notebook k interaktívnej tabuli v hodnote    475 eur

………………………………………………………..

Zákon Vám umožňuje aj tento rok darovať 2% z Vašich daní orgánizáciám ako je aj to naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

S úctou Rada členov OZ pri ZUŠ Spišská Nová Ves.

Ďakujeme Vám!

      Tu si môžete stiahnuť formulár:

Vyhlásenie o poukázaní dane na stiahnutie-pdf

Novoročný koncert

Prvý verejný koncert v tomto kalendárnom roku máme úspešne za sebou. Novoročný koncert v koncertnej sále ZUŠ bol dynamický, svieži, umelecky hodnotný, podporený  energiou preplnenej koncertnej sály našimi divákmi.  Klasické skladby sa striedali s populárnymi melódiami, tanečnými choreografiami a milými prednesmi našich hrecov. Ďakujeme návštevníkom, ktorí naplnili koncertnú sálu takmer do posledného miesta, lebo len vtedy má zmysel robiť umenie, ak ho máme komu odovzdať.
Prajme si spoločne, aby nás v novom roku nestretli žiadne prekážky, ktoré by bránili ďalším krásnym podujatiam, ktoré máme pre Vás pripravené v nasledujúcom období.
Pevne veríme, že ste s nami prežili umelecky hodnotný čas, vďaka Vašim deťom a dôvere, ktorú ste vložili do rúk našich pedagógov.👏👏👏👏

Vianočný koncert

Výborné a slávnostné otvorenie Vianočného koncertu odbubnovala skupina bicích nástrojov. V duchu predvianočnej nálady a umelecky hodnotných výkonov sme postupne odprezentovali 16 programových hudobných a tanečných čísel. Koncertná sála bola naplnená do posledného miesta. Na pódiu sa vystriedala viac ako stovka mladých a talentovaných umelcov, ktorí zanechali nezabudnuteľný zážitok. Sólové čísla klasických autorov, 11-členná skupina bicích nástrojov, naši najmenší herci a speváci, dva akordeónové súbory, dva spevácke zbory, dve tanečné choreografie, 15 členný giatorvý súbor, sláčikový orchester a nakoniec záverečná Tichá noc umocnila atmosféru prichádzajúcich vianočných sviatkov. Blahoželáme všetkým, ktorým sme počas koncertu tlieskali- žiakom, pedagógom, manipulantom, zvukárom a aj výtvarníčkam za krásnu výzdobu.👏👏👏👏👏👏👏

Tešíme sa na stretnutia pri ďalších koncertoch v Novom roku 2024!

Ede Zathurecký – Odhalenie sochy a slávnostný koncert

Spomienka na Ede Zathureckého

V stredu 13. 12. 2023 bol deň nabitý kultúrnymi podujatiami. Na školskom dvore bola odhalená socha špičkovému husľovému interpretovi a pedagógovi Ede Zathureczkému, rodákovi zo Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 120.výročia narodenia. O hodinku neskôr sa pri tejto príležitosti konal slávnostný koncert v Redute, na ktorom vystúpili študenti Budapeštianskej Hudobnej akadémie a pedagógovia našej školy Miriam Bednárová, Lea Demeková, Filip Demek, skladbu od Zathureczkého nacvičil a na koncerte zahral žiak Viliam Bečarik z triedy uč. Petra Šterbáka. Celá akcia vzišla na podnet maďarského konzulátu v Košiciach v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves  pánom primátorom Pavlom Bečarikom a našej ZUŠ. Veľká gratulácia patrí všetkým účinkujúcim, ktorí sa postarali o nádherný a vysoko umelecky hodnotný zážitok.

Poetický večer

Súznenie poézie – prózy a  hudobných výkonov v netradične upravenom priestore koncertnej sály.

Poetický večer predstavoval nádhernú cestu vlakom, na ktorej postupne pristupovali umelecké výkony spolucestujúcich. Striedali sa precítené prednesy žiakov literárno-dramatického odboru s umelecky hodnotnými prezentáciami žiakov hudobného odboru. Ďakujeme pani učiteľke Eve Kopperovej za réžijné spracovanie tohto večera. Bodaj by cesta vlakom bola vždy taká príjemná ako bol tento večer.

Blahoželáme ku krásnym výkonom. Bol to umelecky hodnotne strávený čas vďaka našim mladým umelcom. 

Reportáž z koncertu očami našej TV ZUŠ – you tube

Reportáž  z koncertu TV Reduta