Menu Zavrieť

Začiatok školského roka-prvé info

Zápis rozvrhov

05.09.2022 – pondelok

od 8:30 hod. do 12:30 hod.

u triednych učiteľov v  hlavnej budove ZUŠ aj pre žiakov prijatých na elokované pracoviská

od 06.09.2022 (utorok) prebieha vyučovanie

INFORMÁCIE PRE NOVO PRIJATÝCH ŽIAKOV

  • Zápis k triednym učiteľom prebieha v hlavnej budove pre všetkých žiakov a to aj pre  žiakov, ktorí boli prijatí na elokované pracoviská.
  • Zoznam žiakov a ich zadelenie k triednym učiteľom bude zverejnený na nástenke v škole.
  • Prvý školský deň:  dostanete vstupné info k organizácii vyučovania, rozvrh hodín a pod.
  • Ak je to možné prosíme, aby ste sa prihlásili do elektronického systému (e-žiackej knižky) IZUŠ-e-žiacka, kde môžete sledovať dochádzku, klasifikáciu, domáce úlohy svojho dieťaťa, info k úhrade poplatkov,  odovzdávať elektronicky bezpríznakovosť a sledovať aktuálne informácie. Prihlasovacie údaje Vám prídu na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške.
  • Do iZUŠ sa dostanete kliknutím vľavo hore na e-žiacka (v mobilnom telefóne kliknutím na vľavo hore na zemeguľu).

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - platí pre všetkých žiakov

  • Na prvú vyučovaciu hodinu je potrebné predložiť (elektronicky cez IZUŠ alebo papierovou formou) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré rodič predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní  5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).
  • Na stiahnutie – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – klikni. Ak nemáte možnosť podať vyhlásenie elektronicky, môžete si ho vytlačiť, podpísať a dieťa ho donesie na prvú vyučovaciu hodinu.
  • Ak nemáte možnosť tlače, požiadajte triedneho učiteľa, tlačivo Vám  odovzdá pri zápise, aby ho dieťa mohlo doniesť podpísané na prvú vyučovaciu hodinu.
  • Prosíme rodičov, aby využili možnosť podania vyhlásenia  elektronicky cez iZUŠ.

Súťaže

La guitaromanie 2022

(celoslovenská online súťaž -Martin)

V Martine sa konala online celoslovenská súťaž v hre na gitaru. Porota na základe zaslanej video-nahrávky ocenila výkon nášho žiaka Tobiasa Zeleňáka z triedy pani učiteľky Michaely Regecovej skvelým 1. miestom. A tak sa Tobiasko mohol predstaviť 27. 06. 2022 na koncerte najlepších žiakov súťaže naživo v Turčianskej galérii v Martine, kde sa odovzdávali diplomy a ceny. Srdečne blahoželáme a prajeme ešte mnoho úspechov.

 

 

DIVERTIMENTO MUSICALE 

(celoslovenská postupová súťaž)

17. a 18. júna 2022 sa konal jbilejný 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby  v Rimavskej Sobote. Flautové kvarteto SYRINX bolo opäť raz úspešné. Porota ich výkon ocenila strieborným pásmom a odnielsi si aj špeciálnu cenu primátora mesta.

Kvarteto súťažilo v zložení: Sára Závecká, Judita Kotradyová, Lenka Razceková a Karolína Kozáková. Žiakov pripravila Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art.

Srdečne blahoželáme.

Festival komornej hudby – Čadca

(celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou)

V Čadci sa v dňoch 6.6. – 9.6. 2022 koná Festival komornej hudby s medzinárodnou účasťou. Festivalové dni patria jednotlivým nástrojovým a speváckym zoskupeniam. Posledný deň sa koná koncert laureátov festivalu, na ktorom si zahrajú aj žiačky z našej školy- kvarteto priečnych fláut, ktoré v sekcii drevených a plechových nástrojov získali zlaté pásmo a zároveň titul laureát. Dievčatá tak ostávajú na súťaži neplánovane o jeden deň dlhšie, aby mohli svoj výkon prezentovať ešte raz na koncerte víťazov.  Srdečne blahoželáme dievčatám a ich pani učiteľke Denise Kotradyovej, ktorá žiakov viedla a  pripravila.

ŽIDOVSKÁ SPIŠSKÁ NOVÁ VES – HOLOKAUST MOJIMI OČAMI

(mestská súťaž)

      31. mája 2022 sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Židosvká Spišská Nová Ves-Holokaust mojimi očami.

Martina Pustaiová získala pekné 3. miesto v kategórii základné umelecké škola a oumelecké odbory. Žiačka je z triedy p. uč. Ondreja Kondela.

Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci 2. stupňa základných škôl, študenti stredných škôl a žiaci základných umeleckých škôl. Súťaž vyhlásilo občianske združenie Pro Memory, v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a ZUŠ v Spišskej Novej Vsi, pod záštitou primátora mesta Ing. Pavla Bečarika, pri príležitosti 80. výročia rodinného transportu židovských obyvateľov do nemeckých koncentračných táborov.

Výstavu výtvarných prác bude možné si prezrieť v spoločenskej miestnosti knižnice na Letnej 28 do 10. júna 2022.

PIANOFORTE

(celoslovenská klavírna súťaž)

Dňa 26. 05. 2022 v Starej Ľubovni konal 1. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže pod názvom PIANOFORTE. Laura Zoe Vaščáková pod vedením pani učiteľky Lucii Štapinskej získala v II. kategórii bronzové pásmo.  Blahoželáme.

Zlatá priadka

(celoslovenská postupová súťaž)

V dňoch od 25.05. do 28. 05. 2022 sa v Šali konala celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka. Naši divadleníci – druháci z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej získali s hrou Štefana Šimka Janko 1/2Jenko bronzové pásmo. Srdečne blahoželáme.

 

Prešovská Cimbalová struna 2022

(celoslovenská súťaž)
Dňa 20.05.2022 sa konala krasjká súťaž v hre na cimbal  Prešovská cimbalová struna 2022. Janka Režnická, ktorá bola na súťaži vôbec prvýkrát, získala krásne zlaté pásmo a stala sa aj víťazkou a najlepšou interprétkou vo svojej kategórii. Svojím výkonom mohla tak potešiť prítomných aj na koncerte víťazov. Blahoželáme Janke a jej pánovi učiteľovi Štefanovi Vansačovi, korepetítorke Ľudmile Milčákovej a ďakujeme aj rodičom za podporu. Tešíme sa z Jankinho prvého veľkého úspechu a prajeme ešte dlhú, tvorivú a radostnú cimbalovú cestu. 👏👏👏👍🥇

Smižianska gitara

(celoslovenská súťaž)

Dňa 11.05.2022 sa v priestoroch ZUŠ Smižany konal 3. ročník Celoslovenskej gitarovej súťaže Smižianska gitara 2022. Všetci naši súťažiacisa umiestnili vo svojich kategóriach v striebornom pásme. Žiakov pripravovali:
baby kategória Richard Poľaško- Mgr. Zuzana Dudžáková, Šimon Bečarik a Tobias Zeleňák – Mgr.art. Michaela Regecová, Tobias Zeleňák získal aj diplom za najmladšieho účastníka celej súťaže, v kategórii 1B Michal Kotrady- Mgr. Alena Mušutová DiS.art., Šimon Štapinský- Mgr. Zuzana Lukáčová, DiS.art., v kategórii 1.C Hugo Bizub – Mgr. Zuzana Dudžáková, DiS.art., v kategórii II.B Marián Jaško – Mgr. Alena Mušutováej, DiS.art.
Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechov gitarového oddelenia 👏👏👏

Hviezdoslavov kubín

(krajské kolo)

Krajské kolo 68.ročníka Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach premenila 04.05. 2022 Sofia Pavlová v obrovský úspech. Jej prednes ocenila odborná porota 1. miestom. Sofia si tak získala postup do celoslovenského kola. Benjamín Gábor získal v silnej konkurencii 3. miesto, mladšia recitatórka Lara Lišková bola ocenená diplomom za výrazovú úroveň interpréta a reprezentovala nás aj Michaela Petrášová. Sme radi, že na pódiu spoločne s Benjamínom stála aj naša bývala žiačka, dnes maturantka Konzervatória v Košiciach Alžbeta Štubňová. Všetkým  srdečne blahoželáme 👏👏👏👏a Sofii držíme palce v celoslovenskom kole. Poďakovanie patrí aj  pani učiteľke Eve Kopperovej, ktorá žiakov pripravila.

5. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká

(celoslovenská šúťaž)

Dňa 04.05.2022 sa konala celoslovenská súťaž v Banskej štiavnici pod názvom Banskoštiavnické kladivká. Napriek obrovskému záujmu prihlásených pčastníkov,  sa naša mladá klaviristka Laura Zoe Vaščáková nezľakla a zabojovala v 1. kategórii o tie najvyššie miesta spolu s 18stimi ďalšími rovesníkmi. Interpretácia skladieb, s ktorými Laura súťažila bola odbornou porotou ocenená zlatým pásmom, ktorých bolo v tejto kategórii udelených iba tri. Laure srdečne blahoželáme a ďakujeme aj rodičom za podporu a spoluprácu a rovnako ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lucii Štapinskej za pedagogické vedenie.

 Destké divadelné Košice

(krajská postupová súťaž detskej dramatickej tvorivosti)

Ďalší pekný úspech, tentoraz malých hercov z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej. 28.04.2022 sa naši  druháci zúčastnili krajskej postupovej predliadky destkej dramatickej tvorivosti s názvom “Destké divaldené Košice”, kde získali s hrou pána Štefana Šimka Janko 1/2jJenko Cenu poroty a druhé miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať koncom mája v Šali.
Srdečne blahoželáme 👏👏👏

Slávik Slovenska 2022

(obvodné kolo)

Obvodné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022, ktoré sa konalo 28.04.2022 v našej koncertnej sále  prinieslo krásne výsledky v podobe dvoch prvých miest, ktoré si domov odnášajú Veronika Pagáčiková (1.kategória) a Aneta Krčmárová (3.kategória). Srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole v Redute👏👏👏👏. Ďakujeme pánovi učiteľovi Števovi Vansačovi za pedagogické vedenie a p.uč. Mariánovi Kamenickému za hudobný sprievod.

5. ročník krajskej dychovej súťaže v ZUŠ Spišská Nová Ves

Súťaž prebehla online-formou zaslania videí.

Umiestnenia našich žiakov: 

strieborné pásmo:

Timotej Kopper – 2.kat. – trúbka (p.uč. Marek Kacvinský)

Natália Tkáčová – 4.kat.-priečna flauta (p.uč. Marek Kacvinský)

Karolína Kozáková – 5.kat. – priečna flauta (p.uč. Denisa Kotradyová)

bronzové pásmo:

Alísia Almássyová – 2.kat. – priečna flauta (p.uč. Denisa Kotradyová)

Srdečne blahoželáme našim žiakom a ich pedagógom za pekné výsledky.

Celoslovenská súťaž organizovaná obchodnou spoločnosťou Smartshop

 
Súťaž o najlepší motív na obal telefónu pre kolekciu TATRY SPIŠ
 
1. miesto: Anetka Bryndzová 12 rokov, ročník 2/2/I.
3. miesto: Lucka Karácsonyová 11 rokov, ročník 2/2/I.
Srdečne blahoželáme.
Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti Smartshop za krásne ceny:
1. miesto: smartwatch SAMSUNG ACTIVE 2 a výherný návrh sa vytlačí na vybrané obaly telefónov + SAMSUNG monitor pre školu
3. miesto: slúchadlá SAMSUNG BUDS 2 🎉🏆
Taktiež chceme veľmi pekne poďakovať každému kto sa zapojil do online hlasovania na FB 😊

Slovenský ornament očami spišiakov 2022

Srdečne gratulujeme našej šikovnej prváčke Adrianke Hořákovej (7 rokov) z triedy p. uč. Vojtášovej za 2. miesto v C. kategórii: žiaci 1.časti 1.stupňa Základné umelecké školy v 4. ročníku celoslovenskej súťaže Slovenský ornament očami Spišiakov 2022 👍🎨
Tešíme sa a prajeme ešte mnoho úspechov!

najkraší návrh na obálku žiackej knižky

Celoslovenaská súťaž „O najkrajší návrh na obálku žiackej knižky“ priniesla aj tento rok krásny výsledok. Do top 20 najkrajších návrhov sa dostali hneď dve práce našich žiačok od p. uč. Dominiky Vojtášovej.
Srdečne gratulujeme 
Leone Žoldákovej – ročník 3./2./I.- téma: Moja najlepšia narodeninová oslava 🎂
a
Tamare Hrubej – ročník 1/II.- voľná téma 🎭🩰🎨🎺
 

Hviezdoslavov Kubín

okresné kolo

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo 68. ročník okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, v dňoch 29. a 30. marca 2022 v priestoroch Spišskej knižnice.

Na okresnom kole sa zúčastnili 50 recitátori z okresu Spišská Nová Ves a rozhodovala odborná porota zložená zo spisovateľov, skúsených porotcov celoslovenských recitačných súťaží a odborných pracovníkov knižnice.

Blahoželáme našim žiakom a pani učiteľke Eve Kopperovej, ktorá žiakov pripravila  za úspešnú reprezentáciu a krásne výsledky: 

Lara Lišková – 1. miesto – (poézia)  priamy postup do krajského kola

Michaela Petrášová – 1. miesto – (próza) priamy postup do krajského  kola

Benjamín Gábor – 1. miesto  – (poézia)  priamy postup do krajského kola

Sofia Pavlová – 1. miesto – (poézia) priamy postup do krajského kola

Petra Olejníková –  1. miesto – (próza) priamy postup do krajského kola

Anika Antal – 2 miesto (poézia)

Petra Olejníková – 2. miesto (poézia)

Z rozprávky do rozprávky

regionálne kolo

Veľmi sa tešíme👏👏👏, že náš divadelný súbor “Štúdio12+20” získal prvé miesto v súťaži Z rozprávky do rozprávky s nomináciou do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Košiciach. Súbor predstavil parodický variant ľudovej rozprávky Janko 1/2jenko od pána Štefana Šimka pod réžijnou taktovkou našej pani učiteľky Evy Kopperovej. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole 👏👏👏

VESMÍR OČAMI DETÍ – regionálne kolo

Srdečne gratulujeme našim výtvarníkom z triedy p. uč. Vojtášovej a taktiež Oliverovi Kováčovi z triedy p. uč. Ceterovej ku krásnym umiestneniam v regionálnom kole XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2022 😊👽💫🪐🌎🛰🚀
Vernisáž výstavy sa koná 3.3.2022 o 10:00 hod., Banícke múzeum, Banícke námestie 8, Gelnica.
Výsledky regionálneho kola súťaže:
4. kategória – základné umelecké školy – 0. – 4. ročník ZŠ a prípravné štúdium ZUŠ
1. miesto: Oliver Kováč (4.1.I. roč.)
3. miesto: Terézia Mária Smiková (1.1.I. roč.)
5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ
3. miesto: Milan Martinický (3.2.I. roč.)
čestné uznanie: Nina Pavlíková (3.2.I. roč.)

VÝTVARNÉ SPEKTRUM-regionálne kolo

Srdečne gratulujeme našim výtvarníkom z triedy p. uč. Ceterovej ku krásnym umiestneniam v regionálnom kole 59. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2022 😊🥳👍🎉🎨
Taktiež Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy, ktorá sa bude konať 24.2.2022 o 16:30 hod., Zimná 47, Spišská Nová Ves.
Veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória – maľba: 2. miesto Lucia Mroceková – Pamäť dotyku
čestné uznanie: Natália Omastová – Svet bez ľudí
B. kategória – kresba a grafika: 1. miesto Alexandra Repaská – XIII. Arkána
D kategória – insitná tvorba: 2. miesto Marco Kováč – Cesta
súťaž - Ilustrácia mojimi očami

Ilustrácia mojimi očami

Cleloslovenská výtvarná súťaž
Srdečne gratulujeme ku krásnemu 2. miestu našej žiačke Dorote Márii Kočišovej, ktorá pracovala 🎨 pod vedením p. uč. J. Nahálkovej 😊 Vernisáž výstavy bude 27.1.2022 (štvrtok) o 16:00 hod. u nás v Spišskej Novej Vsi na Radničnom námestí 7 👈👍

ANJEL VIANOC 2021

Tatranská galéria Poprad usporiadala tradičnú celoslovenskú súťaž ANJEL VIANOC. Do súťaže sa zapojilo 119 škôl a celkovo porota vyberala z 911 anjelov. Medzi ocenené patrila aj naša žiačka Paulína Staňová, ktorá získala čestné uznanie (trieda p.uč. Ondrej Kondel). Srdečne blahoželáme.

BIENÁLE PORTRÉTU KOŠICE- MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ DETÍ A MLÁDEŽE

2.12.2021 sme dostali veľmi peknú správu o úspechu v súťaži. Vo výtvarnej súťaži s názvom “Bienále portrétu” , ktorá sa konala v Košiciach, sme mali pekné ocenenie. Naše dve šikovné žiačky z triedy p. uč. E. Bavalovej – Alexandra Mistríková (4/II.) a Natália Kúkelčíková (2.1.I.) získali v tejto súťaži Čestné uznania za svoje výtvarné práce, ktoré sa týkali témy portrétu. O to viac nás toto ocenenie teší, lebo súťaž bola medzinárodná a bolo do nej zaslaných viac ako 600 diel z viacerých krajín. Našim šikovným výtvarníčkam chceme touto cestou srdečne zablahoželať k ich úspechu a popriať ešte veľa, veľa ďalších…posielame aj ukážky z ich tvorby👍🎨🖌😉😘👍

 

20.  ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE  “ČAROVNÁ FLAUTA”

Výborná správa dorazila z Nižnej na Orave, kde sa 26.11. 2021 vďaka online prenosu konal 20.ročník celoslovenskej súťaže Čarovná flauta, na ktorej nás úspešne reprezentovala Alexandra Staniská. V tretej kategórii v hre na zobcovej flaute v silnej konkurencii obsadila krásne druhé miesto. Veľký virtuálny potlesk posielame nielen Saške, ale aj jej pani učiteľke Denise Kotradyovej. Srdečne blahoželáme💐👏👏👏

DIVERTIMENTO MUSICALE – KRAJSKÉ KOLO

13.11.2021 prebehlo online formou vyhodnotenie krajského kola súťaže Divertimento musicale 2021. Súťaž prebiehala vo virtuálnom prostredí formou zaslania videonahrávok. Našu školu aj napriek ťažkej situácii spojenej so zdravotnými problémami, reprezentovalo flautové kvarteto SYRINX pod vedením pani učiteľky Denisy Kotradyovej. Máme veľkú radosť, že aj napriek sťaženým podmienkam sa dievčatá umiestnili v zlatom pásme.  Srdečne blahoželáme 🙂

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hviezdoslavov kubín

(krajské kolo)

Krajské kolo 68.ročníka Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach premenila 04.05. 2022 Sofia Pavlová v obrovský úspech. Jej prednes ocenila odborná porota 1. miestom. Sofia si tak získala postup do celoslovenského kola. Benjamín Gábor záskal 3. miesto, mladšia recitatórka Lara Lišková bola ocenená diplomom za výrazovú úroveň interpréta a reprezentovala nás aj Michaela Petrášová. Všetkým  srdečne blahoželáme 👏👏👏👏a Sofii držíme palce v celoslovenskom kole. Poďakovanie patrí aj  pani učiteľke Eve Kopperovej, ktorá žiakov pripravila.

5. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká

(celoslovenská šúťaž)

Dňa 04.05.2022 sa konala celoslovenská súťaž v Banskej štiavnici pod názvom Banskoštiavnické kladivká. Napriek obrovskému záujmu prihlásených pčastníkov,  sa naša mladá klaviristka Laura Zoe Vaščáková nezľakla a zabojovala v 1. kategórii o tie najvyššie miesta spolu s 18stimi ďalšími rovesníkmi. Interpretácia skladieb, s ktorými Laura súťažila bola odbornou porotou ocenená zlatým pásmom, ktorých bolo v tejto kategórii udelených iba tri. Laure srdečne blahoželáme a ďakujeme aj rodičom za podporu a spoluprácu a rovnako ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lucii Štapinskej za pedagogické vedenie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Festival komornej hudby – Čadca

(celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou)

 

Absolventské podujatia 2021/2022

Absolventské tablo 2021/2022

2. absolventský koncert a slávnostné vyradenie absolventov

22.06. 2022 – Reduta

Vernisáž absolventov výtvarného odboru

22.06.2022 – 16 : 00 hod. pri Radnici

viac fotiek si môžete pozrieť na facebokovej stránke

1. Absolventský koncert hudobného odboru

Dňa 20.06.2022 sa v koncertnej sále ZUŠ  uskutočnil prvý koncert absolventov druhej časti prvého stupňa a absolventov druhého stupňa hudobného odboru. Prinášame zopár záberov z koncertu, kde naši absolventi predviedli pekné výkony.

 

PREDZÁHRADKA

Nahliadnite do absolventského predstavenia  hercov 4./2./I. stupňa “PREDZÁHRADKA”, ktoré sa konalo 16.06.2022 v našom divadelnom štúdiu.

Čo sa deje v hudobnom odbore

Školská gitarová súťaž

24. 05. 2022 sa v koncertnej sále konala školská gitarová súťaž-maratón gitarových výkonov v podaní viac ako 40-tich interpretov od tých najmladších až po absolventov. Žiakom boli udelené diplomy s umiestnením v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Tešíme sa, že v gitarovom oddelení je záujem o prezentáciu aj takouto formou a si žiaci môžu porovnať svoje výkony medzi sebou.

 

Flautový seminár – Košice

Aj takto môže vyzerať hodina hry na priečnu flautu na seminári v Košiciach. Viedla ho filharmonička a pedagogička Mgr.art. Janka Jámborová, ArtD. Nové vedomosti a praktické rady načerpala nielen žiačka Karolínka Kozáková, ale aj pani učiteľka Denisa Kotradyová. Na spoločnej foto aj náš bývalý žiak Lukáš Kozák, dnes pán učiteľ v ZUŠ Poprad.

 

Školská súťaž dychového oddelenia a bicích nástrojov

V piatok 13. 05. 2022 si naši bicisti a flautisti zmerali svoje sily na školskom kole súťaže dychového a bicieho oddelenia. Všetci predviedli pekné výkony, ktoré boli ocenené zlatým a strieborným pásmom. Srdečne blahoželáme👏👏👏

Školská klavírna súťaž

V krásny slnečný utorok, 10.05.2022, prebiehal na našej škole hudobný maratón v hre na klavíri. Súťaženia-chtivých žiakov bolo neúrekom, čo je po dlhej prestávke obdivuhodné. Zmerať sily si prišli žiaci od najmladších až po druhý stupeň. Deti mali možnosť vypočuť si iných spolužiakov, učitelia a rodičia zas mohli porovnať úroveň jednotlivých výkonov. Všetci boli ocenení diplomom s udelením zlatého, strieborného alebo bronzového pásma, vecnou cenou i sladkou odmenou. Veríme, že aj takéto podujatia budú motiváciou pre umelecký rast našich žiakov. Všetkým srdečne blahoželáme👏👏👏

Pre milovníkov skupiny QUEEN - We are The Champions

Barborka Starostová - klvírny pozdrav

Naši najmenší pilne cvičia a my sa tešíme, že už po pár týždňoch Vás môžeme potešiť klavírnou skladbičkou prváčky Barborky Starostovej z triedy pani učiteľky Milčákovej. Hrá iba pre Vás: B. Kreader: Night Shadows a Let´s Get Silly!

kliknutím otvoríte video

V piatok si naši bicisti a flautisti zmerali svoje sily na školskom kole súťaže dychového a bicieho oddelenia. Všetci predviedli pekné výkony, ktoré boli ocenené zlatým a strieborným pásmom. Srdečne blahoželáme👏👏👏

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jarný koncert

Súčasťou JARNÉHO KONCERTU bola aj predajná, charitatívna výstava výrobkov žiakov VO s názvom deti ZUŠ-SNV pre UKRAJINU.
Celý finančný výťažok poputuje na podporu ukrajinským rodinám, ktoré to v súčasnej situácii potrebujú a sú v našom meste Spišská Nová Ves.
 

Matiné s Haydnom

?V Koncertnej sieni Reduty (4. 4. 2022) zazneli skladby významného rakúskeho hudobného skladateľa Franza Josepha Haydna v podaní našich žiakov (pri príležitosti 290. výročia jeho narodenia). Po dlhej dobe opäť naživo a v spolupráci s Literárno–dramatickým odborom. Humorným spôsobom v dobových kostýmoch naši žiaci-moderátori koncert oživili a obohatili o zaujímavé poznatky zo života uznávaného skladateľa klasicizmu.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom a učiteľom ako aj našim priaznivcom umenia, že si našli čas a boli súčasťou umeleckého zážitku.

Okienko pre LDO

Láska v prvej triede

🎭❤️Je všade okolo nás a práve dnes je ešte o kúsok dôležitejšia ako včera. Svoje o láske vedia aj žiačky LDO (PŠ ročníka) z triedy p. učiteľky Kristíny Vlčekovej s básňou – Láska v prvej triede 🥰

Triedna recitačná besiedka žiakov 4/2/I - Premiéra 22.12.2021

Triedna recitačná besiedka žiakov 2/2/I - premiéra 21.12.2021

Triedna recitačná besiedka žiakov 2/1/I - premiéra 20.12.2021

Mikulášský pozdrav

pripravili žiaci z triedy p. uč. Kristíny Vlčekovej

Tvorba našich výtvarníkov

ONLINE VÝSTAVA KONTRAHUJÚCICH ŽIAKOV

Srdečne Vás pozývame k zhliadnutiu online výstavy našich kontrahujúcich žiakov z výtvarného odboru. 🎨✍️
Prajeme Vám príjemný vizuálny zážitok. 😊

Komiksová kresba – domáca tvorba

Ponúkame ukážku z domácej tvorby talentovaného žiaka Miroslava (Mirka) Henkricha 3/2/I. ročníka z triedy p. uč. J. Nahálkovej. Komiksovým štýlom kresby je možné vycítiť rôzne emócie, situácie, zmysel pre detail, farebnosť…Posúďte s nami. Mirko ďakujeme za možnosť zverejnenia. Tvoj talent a radosť z tvorby nech ťa posúva stále vpred👏

Rodina na 100 slov

Knižná zbierka víťazných prác na tému Rodina na 100 slov, do ktorej sa zapojili miestne základné a stredné školy je krajšia aj vďaka ilustráciám našich žiakov. Môžete sa pozrieť ako vnímajú rodinu naši výtvarníci. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli svojimi prácami a ich učtieľom za prípravu.

Triedna súťaž u pani učiteľky Bavalovej

Na poslednej vyučovacej hodine pred vianočnými prázdninami sa mohli žiaci z triedy p. uč. Bavalovej zapojiť do triednej súťaže, ktorej témou bola “Vianočná fotografia”. Zapojili sa iba žiaci 2. a 3. ročníka, ktorí fotili všetko možné…tak teda ponúkame zopár fotografií, ktoré nás ešte na okamih vrátia trošku späť – do tých krásnych vianočných sviatkov. Pani učiteľka si pripravila malé prekvapenie pre zúčastnených! 🙂⛄🎄

 

KRAJŠIA GEOGRAFICKÁ TRIEDA

Medzipredmetové a susedské prepojenie (medzi ZUŠ a ZŠ Levočská) sa podarilo prostredníctvom spolupráce VÝTVARNÉHO ODBORU a vyučovacieho predmetu GEOGRAFIA. Naše žiačky 4/2/I. ročníka (Vladimíra Gondeková, Victoria Forgáčová a Aneta Retterová) pod vedením p. uč. Ondreja Kondela, v krátkom časovom rozsahu, zmenili maľbami učebňu GEOGRAFIE na zaujímavý priestor. Veríme, že sa budú žiaci cítiť v geografickej triede príjemne a s ľahkosťou budú prijímať nové vedomosti a poznatky.

3D MODELÁCIA 

Súrodenci Langovci a ich 3D modelárske pokusy počas vianočných prázdnin👍

Odbor: Multimédia – trieda p. uč. Tomáš Cetera.

LAMPIÓNY

Aj takéto lampióny vytvorili žiaci doma na dištančnom vyučovaní z tried p.uč. J. Ceterovej. Nech nám krásne svietia celé sviatky✨🎄⭐️

ANJELSKÉ POZDRAVY

Predvianočný anjelský pozdrav z dištančného vzdelávania posieljú žiaci prvého ročníka z triedy p.uč. Jany Ceterovej.

DOBRÚ NOC MACKOVIA

Márii Pidíkovej (3./2./I. roč.) sa podarilo vytvoriť krásne rozprávkové prostredie v jej kratšej animácii s názvom ,, Dobrú noc mackovia! ,,.
Prítmie v animácii veľmi pekne dopĺňa myšlienku večerného uspávania malých mackov maminou medvedicou. 🐻🐻🐻😴😴
Mária je žiačkou z triedy p.uč. Dominiky Vojtášovej

 

PORTRÉT AKO VIANOČNÝ DARČEK

Môžeme nahliadnuť do portrétnej tvorby žiačky Lenky Bartošovej 5/2/I. z triedy p. uč. Bavalovej. Lenka minulého roku na Vianoce obdarovala svojimi kresbami portrétov svojich blízkych… a tohto roku v tom pokračuje ďalej…aj zaujímavá a s láskou vytvorená kresba môže byť pekným vianočným darčekom! 🙂 🎄🎄🎄

ŠANTENIE V SNEHU – krátka animácia

⛄️⛄️Snehuliačik pekný, biely, studený si, chladný celý.
Z uhlíkov máš gombíky, klobúk-hrniec veliký.
Krátku animáciu o šantení v snehu Vám prináša Danielka Dzurillová (roč. 3./2./I.) z triedy p. uč. Vojtášovej.

Maľba v koncertnej sále

“PANI ZIMA“ zavítala aj do našej koncertnej sály ZUŠ. Maľba sa stala súčasťou kulisy a zimnej atmosféry, ktorú budete môcť vidieť aj na online Vianočnom koncerte 2021 (pripravujeme). Na tvorbe tematickej maľby veľkých rozmerov sa podieľali žiačky 2/2/I. ročníka z triedy p. uč. Ondreja Kondela. Realizácia prebiehala v októbri, ešte počas prezenčného vyučovania .❄️

 

KRAJINA

Malá ukážka z online vyučovania a tvorby žiačok 2. ročníka z triedy p. uč. Bavalovej. Tentokrát sa námetom ich tvorby stala krajina, ktorú žiaci zhotovovali maliarskou technikou za použitia temperových a anilínových farieb. Myslíme, že sú to farebne veľmi zaujímavé pohľady na krajinu, a že sa im veľmi podarili! 🤗🖌🎨👍

FANTASTICKÝ SVET 

Druháci v triede pani učiteľky Evy Bavalovej pracovali na online hodine stvárňovali fantastický čarovný svet s tvormi a bytosťami, ktoré v skutočnom svete neexistujú, ale existujú v našich predstavách.

Fantázia a farebnosť žiakov je naozaj bohatá. Veď posúďte sami 🙂

ANIMÁCIA

Posledné týždne starší žiaci od p. uč. Vojtášovej pracujú na tvorbe rôznych animácií. Ponúkame menšiu ukážku animácie – TANEC od žiačky Ivanky Gregovej (3./2./I. ročník). Celá animácia pozostáva z približne 80 kreslených obrázkov, ktoré takto rozpohybovala. 🙂✍️🎨🎬

Krajšie dvere v ZŠ Komenského

Žiaci  3./1./I. ročníka z triedy p.uč. O. Kondela (elok.pracovisko ZŠ Komenského) dostali zaujímavú výtvarnú výzvu – pomaľovať dvere triedy. Samotný výsledok a radosť žiakov zo splnenej výtvarnej aktivity je viditeľná. Pozrite ako sa im to podarilo. 🙂

Veselé koláže

Milé dielka vznikli na vyučovaní v triede p.uč. Evy Bavalovej. Žiaci sa venovali tvorbe koláží v kombinácii s tušovou kresbou. Tieto práce vytvorili žiaci 1. a 3. ročníka.

Svet v predstavách

“Fantázia je nevyčerpateľným stvoriteľom nových svetov” povedal raz francúzsky básnik Paul Éluard. A tento nádherný svet vytvorila vo svojich predstavách a zhmotnila vo svojej práci naša žiačka Kristínka Nociarová z triedy p.uč. Bavalovej.  Čo viac dodať…niekedy sa treba iba pozerať a nechať sa unášať….

Nociarová Kristínka – Svet v predstavách

Fotomontáž z nádvoria ZUŠ

Aj nádvorie školy môže byť k tvorbe podnetné. Fotomontáž/fotopríbeh veselo a hravo zvládla naša šikovná žiačka Alexandra Andrtová z triedy p. uč. Jany Nahálkovej. Veď pozrite sami…

Jeseň pre oči

Skúmaniu detailov/štúdiám očí sa venujú žiaci 4/2/I z triedy p.uč. Jany Nahálkovej. Okrem štúdií, vznikajú aj jesenné kompozície/fotografie. Robíme pokroky, zdolávame prekážky tvorivosti. V každom okamihu je kúsok niečoho krásneho…

Handmade šperky

Takéto pekné handmade šperky vyrába naša mladá výtvarníčka Kristínka Nociarová z 3. ročníka z triedy p.uč. Evy Bavalovej. Kristínke “to tvorí” nielen v oblasti kresby, čo maľby, ale aj v iných činnostiach. Veď posúďte sami… Šperky, ktoré vytvorila sú nielen umeleckým dielkom, dajú sa používať naozaj ako šperk.

 

Novoročný videokoncert

Srdečne Vás pozývame na Novoročný videokoncert, ktorý sa uskutoční 25.01.2022 na našom you tube v premiére o 17:00 hod.