Menu Zavrieť

Pripravujeme

Pripravujeme

Školský rok uzatvára tradičný Záverečný koncert v Redute. Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné umelecké zážitky.

Aké koncerty už máme za sebou?

Naše aktivity

Program na podujatí – Stretnutie s významnými ženami nášho mesta 

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi dnes zorganizoval besedu pre žiakov stredných škôl, na ktorej predstavili dámy, ktoré boli v posledných rokoch držiteľkami ceny mesta alebo ceny primátora Spišskej Novej Vsi. Medzi pozvanými hosťkami bola aj bývala pani riaditeľka našej ZUš Mgr. Eva Šterbáková, DiS.art.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci z gitarovej triedy p. uč. Aleny Mušutovej a pani učiteľka Lea Demeková.

Školská súťaž v hre na sláčikové nástroje a na cimbale

V piatok 31. 05. 2024  prebehla vo veľkej koncertnej sále školská súťaž v hre na sláčikových nástrojoch a cimbale. Súťažili malí i veľkí umelci od prípravného ročníka až po absolventov prvého a druhého stupňa. Výkony boli boli odmenené zlatým, strieborným a bronzovým pásmom. Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov! Ďakujeme pedagógom a za prípravu a korepetítorom za krásny sprievod. 🎶🎻🎻

Mesto plné detí

V piatok 31.05.2024 na sviatok našich najmenších, mesto usporiadalo celodenné podujatie v centre mesta. Súčasťou bol aj kultúrny program, na ktorom sa deťom predstavili tanečné skupiny a aj žiaci našej ZUŠ. Príjemnú atmosféru odovzdali naši tanečníci z triedy p. uč. Gabriely Váradi, speváci z triedy p. uč. Lei Demekovej a p. uč. Michaely Formelovej a huslisti z triedy p. uč. Mariany Kacvinskej.  Ďakujeme, boli ste super!

 

Školské kolo súťaže v hre na akordeóne a keyboarde

Dňa 27. mája 2024, sa konal v malej koncertnej sále ZUŠ v poradí už 10. ročník akordeónovej a následne aj keyboardovej súťažnej prehliadky.
Súťaže sa celkovo za obidva hudobné nástroje zúčastnilo 27 žiakov, ktorí boli rozdelení do 5 kategórií, podľa ročníkov. Každý súťažiaci zahral po dve skladby odlišného žánru.
Následne porota súťažiacich vyhodnotila a udelila zlaté strieborné a bronzové pásmo.
Všetkým zúčastneným žiakom a aj ich pedagógom ďakujeme a srdečne blahoželáme!

Program na vyhodnotení súťaže

(17. 05. 2024)

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien účastníkom  výtvarnej a literárnej súťaže pod názvom MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – CESTA K HVIEZDAM prebehlo v Múzeu Spiša v piatok 17.05.2024. Vyhodnotenie obohatiul svojou hrou žiak Dominik Mušuta z triedy p. uč. Zuzanay Pavlíkovej.

Ďakujeme!

Program na súťaži Slávik Slovenska

(15. 05. 2024)

V stredu 15. mája sa v koncertnej sále Reduty konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska, pod usporiadateľským patronátom CVČ Adam. 

Kultúrny program zabezpečila naša ľudová hudba Spišanček a spevácka skupina Pantlička pod vedením p. uč. Martina Richnavského a p. uč. Štefana Vansača.

Ďakujeme.

Koza rohatá 

(13. 05. 2024)

V pondelok 13. 05. 2024 navštívili naši naši herci z triedy pani učiteľky z triedy pani učiteľky Kristíny Korfant Materskú škôlku na Goradzovej ulici v dopoludňajších hodináhc. Detičkám spríjemnili deň divadelnou rozprávkou Koza roháta.  Detičkám sa predstavenie veľmi páčilo a veríme. Žiakom a pani učiteľke ďakujeme za ich ativitu.

 

Program na vernisáži

(07. 05. 2024)

Na otvorení Vernisáže najlepších fotografií regionálnej súťaže pod názvom “CVAK”, ktorú organizovalo Kultúrne centrum a knižnica v parku pri Fotnáne spríjemnila spevom žiačka Bohdana Lohinova z triedy p. uč. Michaela Formelovej.

 

Vystúpenie na záhradníckych a remeselných trhoch

(03. 05. 2024)

V ten istý deň ako tvorili naši výtvarníci na záhradníckych a remeselných trhoch pri OC Madaras sa do kultúrneho porgramu zapojili aj naši žiaci hudobného a tanečného odboru. Divákom sme odprezentovali viac ako hodinové folklórne pásmo. Vystúpila ľudová hudba Spišanček a Spišanček Junior – pod vedením p. uč. Martina Richnavského, spevácka skupina Pantlička, pod vedením p. uč. Štefana Vansača, ľudové tance predviedli aj tanečníci zo všetkých troch tanečných tried p. uč. Gabriely Váradi, p. uč. Alexandry Michlíkovej a p. uč. Jany Kamenickej. 

Ďakujeme žiakom i pedagógom za pekné folklórne popoludnie!

Výtvarníci tvorili na záhradníckych a remeselných trhoch

(03. 05. 2024) 

Naši výtvarníci spolu s pani zástupkyňou Jankou Nahálkovou  pilne pracovali  aj na Záhradníckych a remeselných trhoch pri OC Madaras.
Vvtvárali krásne  prírodné ikebany. Ďakujeme!

Tvorivé dielne pre ZŠ Lipová

(03. 05. 2024)

Naši pedagógovia výtvarného odboru: pani učiteľka Dominika Vojtášová, pani učiteľka Jana Ceterová a pán učiteľ Samuel Kristev pripravili pre žiakov zo ZŠ Lipová tvorivé dielne pri príležitosti 50. výročia vzniku ich školy. A tak sa im darilo:)

Školská spevácka súťaž

(30. 04. 2024)

Až 64 piesní rôznych štýlov, žánrov a prevedení zaznelo na našej celoškolskej súťaži v speve 30.4.2024. Žiaci speváckeho oddelenia súťažili v 4 kategóriách z triedy p.uč. Kopilca, p.uč. Demekovej a p.uč. Formelovej. Všetkým našim žiakom blahoželáme🌟a ďakujeme za krásne predvedené spevácke výkony, ktoré boli odmenené zlatým, strieborným a bronzovým pásmom, malou pozornosťou a úprimným potleskom. 🎹 Taktiež ďakujeme našim úžasným korepetítorkám, p.uč.Štapinskej a p.uč Mušutovej, za vybornú podporu a sprievod, bez ktorých by sa naši žiaci nezaobišli.

Deň tanca v Novejši

Dňa 28. apríla 2024 sa konal Deň tanca v Noveši, do ktorého sa zapojili aj žiaci tanečného odboru z triedy p. uč. Váradi a p. uč. Michlíkovej. Pod organizátoroskou taktovkou CVČ a Klubu mladých.

Naši žiaci sa predstavili na tomto podujatí s ôsmimi choreografiami. Od jazzového, moderného, scénického tanca až po contemporary. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto podujatia a prezentovať verejnosti prácu tanečného odboru.

Kultúrny program v Letohrádku

Dňa 23. 04. 2024 sa v priestoroch Letohrádku Dardanely konala Záverečná konferencia k projektu s názvom Kúria Zuzana – zážitok v múzeu, ktorú organizovalo Múzeum Spiša.

K otovreniu tohto podujatia prispela svojím spevom Ivanka Pechová z triedy p. uč. Gabriela Kopilca.

Škola spevu

(metodické podujatie)

Dňa 11. 04. 2024  sa naši pedagógovia zúčastnili podujatia pod názvom Škola spevu “Popni si”, ktorú organizovalo Spišské kultúrne centrum a knižnica (Osveta SNV) v našej koncertnej sále. Podujatie bolo určené spevákom populárneho spevu a učiteľom ZUŠ. 

Lektorkou bola speváčka a hlasová pedagogička Darina Andučič Tóthová, ktorá v dopoludňajších hodinách odovzdala zúčastneným svoje teoretické poznatky a popoludní sa venovala účastníkom formou individuálnych konzultácií. 

Pre našich pedagógov spevu pani učiteľku Michaelu Formelovú a pána učiteľa Gabriela Kopilca to bolo zaujímavé a inšpiratívne podujatie. Aj vďaka metodickým stretnutiam sa naši pedagógovia snažia obohatiť a stále viac zlepšovať vyučovací proces.

 

Kultúrny program 

4.4.2024 sa konala výstava najlepších fotografií regionálneho kola AMFO 2024 v Spišskom kultúrnom centre, kde sme malou štipkou prispeli k spestreniu odovzávaniu cien a slávnostnému vyhodnoteniu v podaní spevu žiačok z triedy p.uč. Formelovej. Ďakujeme za pozvanie, bolo nám cťou.

Tanečníci v  Národnom divadle Košice

Dňa 27.03.2024 sa žiačky 4/2/I a 2/II ročníka p. uč. Michlíkovej zúčastnili predstavenia KAŽDÝ DEŇ ODVAHU – Zvláštna radosť žiť III v podaní umelcov baletu Národného divadla v Košiciach. Ústredným motívom inscenácie bola manipulácia, posúvanie hranice “dobra” a “zla” a mravnosť. Okrem už tradične skvelých tanečných výkonov sólistov i súboru, trefnej hudby, či veľkolepej scénografickej a kostýmovej výpravy, bolo predstavenie obohatené aj o interaktívne vstupy tanečníkov priamo v hľadisku. Žiačky odchádzali plné dojmov a nápadov, ktoré budú ďalej rozvíjať na hodinách v ZUŠ.

Ocenenie pedagógov 

Deň pred veľkonočnými prázdninami 27. 03. 2024 sa v koncertnej sále Reduty uskutočnilo slávnostné ocenenie pedagógov a nepedagogických pracovníkov materských, základných, stredných škôl, ZUŠ a CVČ v meste Spišská Nová Ves za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva výskumu, vývoja a mládeže SR Jána Hrinka, pána primátora i viceprimátorov nášho mesta.

Ocenenie z radov našich pedagógov si prevzali: p. učiteľky: Gabriela Váradi, Eva Kopperová, Ľubica Gábiková a pán učiteľ Martin Konečný.

Ku slávnostnej atmosfére prispeli naši žiaci i pedagógovia: pán učiteľ Filip Demek, Marek Jamrich, žiačka Natália Čurillová a dievčatá z nášho sláčikového orchestra. Blahoželáme k oceneniu všetkým pedagógom!

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V HRE NA KLAVÍRI

(26. 03. 2024)

​Krásne slnečné utorkové popoludnie (26.03.2024) sa nieslo v znamení súťažného maratónu v hre na klavíri. Našou koncertnou sálou zneli rôzne skladby v podaní našich žiakov od tých najmenších až po tie najvyššie ročníky.
​Sily si zmeralo celkom 31 mladých klaviristov, ktorých porota ocenila diplomom za umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Každý súťažiaci získal aj peknú cenu a tiež sladkú odmenu.
​Šikovným žiakom srdečne blahoželáme a p. učiteľkám ďakujeme za prípravu! Všetkým prajeme ešte veľa úspechov a chuti do práce!

Spišanček nahrával v Košickom rozhlase

(26. 03. 2024) 

Príjemne strávené dopoludnie v nahrávacom štúdiu Rádia Regina v Košiciach sa nieslo v ľudovom tóne. Na nahrávanie bola pozvaná ľudová hudba Spišanček z triedy Martina Richnavského spolu so speváckou zložkou z triedy Števa Vansača. Nahrávanie prebehlo veľmi rýchlo, žiaci boli pripravení, výborne spolupracovali, boli disciplinovaní, radosť byť pritom 😊. Na záver mali žiaci možnosť nahliadnuť k pánovi zvukárovi, ktorý ich v krátkosti zasvätil do strihu, úpravy nahrávok, mastrovaniu zvuku… Výstup z dnešného nahrávania vás pozývame počúvať v relácii “Zahrajte mi túto”, 5.4. 2024 o 16- tej hodine.

 Veľka noc prichodzi

(25. 03. 2024)

“Veľka noc prichodzi”pod usporiadateľskou taktovkou Únie žien sa konala v koncertnej sieni Reduty. Do spoločného programu prispeli aj naši žiaci. Pán učiteľ Martin Richnavský a Štefan Vansač pripravili Ľudové piesne zo Spiša v podaní ĽH Spišanček a speváckej skupiny Pantlička. Naše tanečníčky upútali pozornosť divákov chorovodom Hoja ďunďa hoja pod vedením pani učiteľky Alexandry Michlíkovej.

 

KLAVÍRNY WORKSHOP

(22. 03. 2024)

​Obec Lendak sa väčšine z nás spája s ľudovými tradíciami a krásnymi krojmi, ale tentokrát tam naši učitelia klavírnej hry zavítali na klavírny workshop, ktorý sa konal 22.03.2024 v miestnej ZUŠke.
​Lektorka Mgr. art. Janette Katinová Šingerová viedla zaujímavú prednášku o tvorbe tónu a následne pracovala s viacerými žiakmi na skladbách, vďaka čomu sme mali možnosť vidieť jej metodiku vedenia žiaka pri hre na klavíri.
​Zaujímavým spestrením na záver bol krátky koncert manželov Katinovcov v zaujímavom spojení klavír – akordeón.
​Tento workshop bol príjemným spestrením našej práce obohatený o nové poznatky a zážitky.

 

,,Maľuj ako Rousseau”

(14. 03. 2024)

Naše žiačky spoločne s ich pani učiteľkami zavítali 14.03. 2024 do Košíc. Karolína Novotná z triedy p. uč. Nahálkovej a Daniela Tkáčová, Eliška Andrašiková z triedy p. uč. Vojtášovej postúpili do 2. kola výtvarnej súťaže s názvom ,,Maľuj ako Rousseau”. Počas súťaže pani učiteľky absolvovali metodický deň v Škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Po súťaži mali všetky ešte zaujímavý program plný výstav.

Kultúrny program – Hviezdoslavov Kubín

(13. a 14. 03. 2024)

V Spišskom kultúrnom centre a knižnici sa stretli najlepší recitátori okresu na 70. ročníku okresného kola Hviezdoslavov Kubín. Krátkym úvodným vstupom prispeli k otvoreniu súťaže hrou na gitare Šimon Štapinský, z triedy pani učiteľky Zuzany Pavlíkovej a husľovým vstupom Katarína Hvizdošová z triedy p. uč. Mariana Kacvinskej.

Školské kolo dychovej súťaže

(11. 03. 2024)

Vo veľkej koncertnej sále našej školy si 11.3.2024 zmeralo svoje sily 17 žiakov dychového oddelenia, ktorí súťažili v troch kategóriách. Žiaci predviedli krásne výkony, ktoré boli ocenené porotou z radov pedagógov dychového oddelenia a boli zaradení do zlatého a strieborného pásma. Blahoželáme všetkým zúčastneným.

Lutna workshop

(04.03.2023)

Naša Zuška po roku opäť privítala výnimočných hostí Jakuba Mitríka, Vladimíra Třebického a Richarda Závadu. Títo vynikajúci umelci predstavili našim žiakom, ich rodičom, kolegom renesančné a barokové hudobné nástroje. Žiaci z gitarových tried mali možnosť si na lutnách zahrať, dokonca po hodinovom nácviku s našimi hosťami zamuzicírovať na krátkom koncerte, ktorý zakončili naši hostia krásnym hudobným programom. Záver Lutnového workshopu s názvom Drumcircle bol interaktívny, veľmi inšpiratívny, zaujímavý a zapojili sa do neho všetci prítomní- účinkujúci, pedagógovia, žiaci, rodičia. Vidieť všetkých hrať na djembe, rôznych perkusiách, paličkách pod oduševnelým a zábavným vedením skvelého Vladimíra Třebického bol neskutočným zážitkom. Veľmi pekne ďakujeme našim hosťom, žiakom, pedagógom a rodičom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Kultúrny program

(04. 03. 2024)

Klub Spoločnosti M. R. Štefánika v SNV si v pondelok 04. 03. 2024  pripomenul 65. výročie úmrtia brata M. R. Štefánika Ladislava, ktorý pôsobil v našom meste pietnou spomienkou na miestnom cintoríne pri jeho hrobe.

Pietnu spomienku umocnili hudobné vstupy žiakov a pani učiteľly Denisy Kotradyovej.

Zbierka pre mestký útulok

(22. 02. 2024)

Žiaci LDO z triedy pani učiteľky Kristíny Korfant odovzdali mestskému útulku zbierku pre psíky a mačičky (krmivo, hračky, deky, maškrty). Každý zo skupiny detí prispel maličkosťou do zbierky s cieľom šíriť dobro a pomáhať, pod heslom: “Buď ako my, pomôž aj ty!”
TV ZUŠ natočila z tejto akcie aj reportáž, ktorú si m§žete pozrieť.
 
 

Program na Farskom plese

(10. 02. 2024)

K slávnostnej atmosfére Farského plesu prispeli naši žiaci a pedagógovia v sobotu v koncertnej sále Reduty. Ľudová hudba Spišanček pod vedením pána učiteľa Martina Richnavského uviedla hneď v úvode piesne z Gemera, Veronika Pagáčiková, Sára Hollaarová a pani učiteľka Michaela Formelová (s klavírnym sprievodom pani učiteľky Lucii Štapinskej) sa predstavili krásnym speváckym vstupom a do veselej plesovej nálady hostí voviedli Pizzicato polkou dievčatá z Orchestra pod vedním pani učiteľky Mariany Kacvinskej. Ďakujeme pekne za pozvanie. Veríme, že sme splnili očakávanie organizátorov a prispeli k dôstojnému otvoreniu plesu.

 

Návšteva koncertu v Štátnej  filharmónii v Košiciach

( 01. 02. 2024)

Žiaci dychovej triedy v hre na plechové dychové nástroje pána učiteľa Mareka Kacvinského si priniesli hodnotný umelecký zážitok z koncertu v Štátnej filharmónii v Košiciach. Program s podtitulom Majstri klasicizmu bol naplnený Mozartovou Pražskou symfóniou, Beethoveným Egmontom a Hummelovým Koncertom Es dur pre trúbku a orchester. Sólistom, ktorý predviedol perfektný výkon, bol prvý trubkár Symfonického orchestra Českého rozhlasu a národného divadla v Prahe Jiří Houdek. 

Hudobná exurzia do obdobia klasicizmu podporená krásnou atmosférou koncertnej sály Košického Domu umenia zanechala dlhodobý zážitok, s ktorým naši žiaci z koncertu odchádzali. 

Otvorenie Reprezentačného plesu Cirkevného gymnázia

(27. 01. 2024)

Blysli sme sa na Reprezentačnom plese Cirkevného gymnázia Š.Mišíka s našimi žiakmi a orchestrom pod vedením p.riaditeľky Mgr. Mariany Kacvinskej, Dis.art., kde sme spríjemnili a obohatili program naším hudobným vstupom. Orchester sprevádzal svojou hudbou  aj úvodný tanec, ktorým bol  tento ples otvorený. Ďakujeme za pozvanie. 🎶

Kultúrny program na výstave Štetec verzus objektív

(25. 01. 2024)

 Otvorenie výstavy s názvom “Štetec verzus objektív” spríjemnil svojou hrou na gitare Dominik Mušuta. Vernisáž sa konala v priestoroch Spišskéko kultúrneho centra a knižnice. Dominika pripravila pani učiteľka Zuzana Pavlíková.

Koncert v Dome Charitas svätej rodiny

(21. 12. 2023)

Krásne koncertné popoludnie v Dome Charitas svätej rodiny sme zažili v Čenčiciach, kde v malej komornej komunite žije 9 dospelých obyvateľov s mentálnym a kombinovaným postihnutím krásnym rodinným životom, ktorý im ponúka tento dom pod záštitou Spišskej katolíckej charity. Na pozvanie pána riaditeľa Slavomíra Švajku sme potešili obyvateľov i návštevníkov koncertom klasických, operných ale i vianočných skladieb. Svoje umenie preniesli žiaci: Alenka Mušutová, Slávka Kotradyová, Katka Hvizdošová, Max Galdon, Marián Jaško a pani učiteľky : Alena Mušutová, Lea Demeková a Mariana Kacvinská. Spolu sme si aj zaspievali známe koledy a veru bol to naozaj zážitok ako pre divákov, tak aj pre vystupujúcich. (Ďakujeme za krásne foto: Branislav Hanus)

Benefičný koncert na pomoc ľuďom v núdzi

(18. 12. 2023)

Boli sme súčasťou krásneho podujatia v pondelok v koncertnej sále Reduty, kde  sa konal Benefičný koncert pre pomoc ľuďom v núdzi, ktorým pomáha Spišská katolícka charita. V programe vystúpili tanečníčky z triedy pani učiteľky Gabriely Váradi a Sláčikový orchester našej ZUŠ pod vedením pani učiteľky Mariana Kacvinskej. Na pódiu sa ďalej predstavili talentovaní umelci speváčka Katarína Koščová, herec Peter Čižmár, náš bývalý žiak gitarový umelec Timotej Závacký a Michal Smetanka, všetci bez nároku na honorár. Ďakujeme p. Marekovi Balážovi za možnosť byť súčasťou zmyslupného a nádherného podujatia a rovnako našim žiakom a pedagógom, že mali chuť a ochotu prispieť dobrej veci.

Návšteva baletu Luskáčik

(16. 12. 2023)

Dňa 16.12.2023 sa žiaci TO z triedy p. učiteľky Jany Kamenickej zúčastnili vianočného baletného predstavenia „ Luskáčik“, ktoré sa konalo v historickej budove Národného divadla v Košiciach. V rozprávkovom balete Luskáčik sa im predstavil krásny rozprávkový príbeh, ktorý možno porozprávať i bez slov. V príbehu ožili rozprávkové postavy ako sú Luskáčik, Myší kráľ, dievčatko Klára, ktoré nám pomohli oživiť detskú fantáziu a hľadať skutočné šťastie. Baletné predstavenie v nás zanechalo hlboké dojmy a krásne umelecké zážitky. Všetci sme ocenili nielen samotný balet, ale aj dokonale prepracované umelecké výkony jednotlivých aktérov.

Čaro vianoc

(11. 12. 2023)

Čaro vianoc-tradičný predvianočný kultúrny program organizovaný Úniou žien sa konal 11. 12. 2023 v koncertnej sále Reduty. Na pódiu vystúpili deti zo škôlok, Základnej školy a Základnej umeleckej školy zo Smižian, CVČ Adam, súbor z Olcnavy a nechýbali ani žiaci našej školy. Uviedli jemný scénický tanec “Labute” pod vedením pani učiteľky Alexandry Michlíkovej a spevácko – gitarové číslo pieseň “Tancujú zvony” pripravili p.uč. Alenka Mušutová a p. uč. Lea Demeková. Ďakujeme bolo krásne!

Na koncerte Fats jazz band

(09. 12. 2023)

Dňa 9.12.2023 sa v Markušovaciach v kaštieli konal zaujímavý a hlavne netradičný koncert – Swingové vianoce, s ktorým je momentálne na turné hudobné zoskupenie FATS JAZZ BAND. Toto zoskupenie jazzových hráčov prinieslo aranžmány 30-50.rokov 20 storočia.
Zazneli rovnako aj populárne piesne v ich originálnej podobe s historickými nástrojmi pre dosiahnutie presného a totožného zvuku ako boli nahraté úplne na pôvodných nahrávkach.
Bol to neuveriteľný zážitok.
Na tomto koncerte sa zúčastnil Mgr. Slavomír Rakyta DiS. art a Henrieta Filipová so svojimi žiakmi Alexandrou Andrtovou a Lukášom Bartkom.

Otvorenie výstavy v Kaštieli

(08. 2. 2023)
 
Na vernisáži malieb Ladislava Vikartovského s názvom Moja večná istota  v Kaštieli v Smižanoch spríjemnili  otvorenie v piatok 8.12.2023 husľovými melódiami žiaci Anička Marhefková a Max Galdon.

Vianočné trhy

(08. 12. 2023)

Vianočné trhy otvorili svoje brány v piatok  8.12. aj v našom meste. K sviatočnej predvianočnej atmosfére prispeli koledami, vianočnými piesňami, hudbou žiaci našej Zušky: Pantlička z tr. Š. Vansača, na akordeóne sprevádzal M. Richnavský, flautisti z tr. D. Kotradyovej a H. Filipovej, keyboardistka Jana Horváthová, z tr. O. Ringošovej, speváčky a gitaristi z tr. L. Demekovej a Z.Dudžákovej spolu so svojimi učiteľkami. Ďakujeme vám za reprezantáciu školy.

Syrinx reprezentoval na Galaprograme v Košiciach

(04. 12. 2023)

Flautové kvarteto SYRINX dnes reprezentovalo naše mesto i ZUŠ na slávnostnom Galaprograme pri príležitosti 70 rokov kultúrno-osvetovej činnosti v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Na tomto podujatí vystúpili pozvaní neprofesionálni umelci, medzi nimi aj naše úspešné kvarteto, aby pri tejto príležitosti návštevníkom podujatia predstavili kúsok zo svojho umenia, za ktoré získali ocenenie v najvyšších kolách súťaže v rôznych oblastiach neprofesionálneho umenia. Ďakujeme dievčatám aj pani učiteľke Denise Kotradyovej za reprezentáciu a pekný výkon.

FOTOGRAM

(24. 11. 2023) 
 
V piatok 24.11. 2023 sa naši žiaci z triedy pani učiteľky Evy Bavalovej zúčastnili workshopu, ktorý prebiehal v Spišskom Osvetovom Stredisku. Na tomto zaujímavom workshope, ktorý viedol skúsený fotograf MgA. Dávid Doroš, si žiaci vyskúšali techniku “Fotogramu”. Na svetlocitlivom papieri tak postupne vznikali experimentálne dielka v čiernobielom kontraste. Žiaci pracovali s predmetmi, ktoré si so sebou priniesli a hlavným cieľom tohto podujatia bolo vytvoriť zaujímavú fotografiu bez použitia fotoaparátu. Práce vytvorené na workshope budú vystavené v ZUŠ. Ďakujeme za perfektné zážitky…

PAN 2023

(22. – 25. 11. 2023)

Žiaci z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej a pani učiteľky Kristíny Korfant mohli aj tento rok zažiť a okúsiť atmosféru 30. ročníka Celoslovenského Festivalu pantomímy a pohybových divadiel v Liptovskom Mikuláši PAN 2023.  Počas týchto dní festival ponúkol 14 tvorivých dielní, ktoré viedli lektori z Pražskej Hamu, Nemecka, či Fínska. Súčasťou boli aj predstavenia, ktoré predviedli umelci z Austrálie, Česka, Ukrajiny i Slovenska.

TV ZUŠ pripravila z podujatia dve reportáže, ktoré si môžete pozrieť na you tube:

TV ZUŠ – PAN 2023 – you tube

TV ZUŠ – Ako sme sa mali na PAN – you tube

Výstava na tému stop násiliu na ženách

(28.11.2023)

Od 25.11. – 10.12. 2023 prebieha celoslovenská kampaň 16. DNÍ AKTIVIZMU proti násiliu na ženách, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci výtvarného odboru v spolupráci s organizáciu Človek v ohrození. Sme hrdí na našich žiakov, ktorí túto náročnú tému spolu so svojimi učiteľmi Tomášom Ceterom, Jankou Ceterovou, Dominikou Vojtášovou a Jankou Nahálkovou dokázali vizuálne uchopiť s veľkou výpovednou hodnotou. Výstavu týchto prác si môžete pozrieť v meste pri Radnici.

Muzikál v Prešove

(28. 11. 2023)

Včera/28.11. sme so žiakmi speváckeho oddelenia (spev/komorný spev/zborový spev) navštívili historickú budovu Divadla Jonáša Záborského v Prešove – na predstavení Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea, ktoré bolo určené pre starších žiakov základných a umeleckých škôl. Niektorí naši žiaci sa tu po prvýkrát stretli s divadelnou inscenáciou, ktorú tvorili profesionálni muzikáloví herci. Okrem hovoreného slova, spevu vytvárali svojim hlasom aj zvukové efekty (otváranie starých dverí, pohyb vŕzgajucej brány, nočné zvuky v lese), čo bolo pre žiakov najzaujímavejšie, keďže zvyčajne sa tieto zvuky v divadlách púšťajú cez reproduktory. Aj vďaka sedeniu v prvých dvoch radoch, ich scéna a výkony hercov vtiahli do deja natoľko, že sa im toto hodinové predstavenie zdalo oveľa kratšie ako v skutočnosti bolo. 

Po predstavení sme sa poprechádzali po námestí, kde už prebiehali vianočné trhy a k  vianočnej atmosfére sme spontánne prispeli spoločným spevom slovenských kolied. Na námestí sme si aj zvnútra pozreli Konkatedrálu sv. Mikuláša a spomenuli sme jej zaujímavosti.
Cestou domov žiaci odpovedali na naše otázky, v ktorých sme zahrnuli nové poznatky z celého dňa.
 

 

Piano forum v Žiline

(24. 11. 2023)

Žilinské konzervatórium v rámci projektu Piano Forum zorganizovalo 25.11. 2023 ďalšie vzelávacie podujatie s prednáškou a otvorenými hodinami. Tentoraz bola lektorkou  Mgr.art. Eva Virsik ArtD., žiačka Stanislava Nejgauza – Syna Genricha Nejgauza, autora bestselleru klaviristov Poetika klavíra (kniha vychádza v reedícii po 60. rokoch opäť). Téma vyše dvojhodinovej prednášky bola Interpretačné špecifiká klavírnej tvorby Mozarta a Chopina. Popoludní boli tzv. otvorené hodiny, kde žiaci ZUŠ mohli konzultovať konkrétne skladby s profesormi Žilinského konzervatória. Za našu ZUŠ boli prítomné p. uč. Ľudmila Takáčová a Alexandra Schmidtová, ktorej žiačky Viktóriu Rusnákovú a Lýdiu Pekárovú lektorovala prof. Jana Staráčková. 

 

“POP-ni si”

(23. 11. 2023)
Spevácky workshop s podtitulom  “POP-ni si” sa konal 23. 11. 2023 v priestoroch Spišského osvetového strediska. Viedla ho výborná lektorka a pedagogičkou SKKE Mgr. Andreou Majtnerovou. Zúčasnili sme sa ho so 7 žiakmi pod vedením našich pedagógov: p.uč. Formelovej a p.uč. Kopilca. Celé podujatie sa nieslo na tónoch výbornej atmosféry, presnej artikulácie, dokonalej hlasovej rozcvičky a rôznych teoretických zásad pri speve. Našich žiakov to motivovalo, inšpirovalo a povzbudilo do ďalšej práce. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto stretnutia vďaka Osveta SNV, ktoré toto podujatie zorganizovalo.
 

Interpretačný seminár a prednáška v Ružomberku

(16.11.2023)

Dňa 16. 11. 2023 sa pedagógovia klavírneho oddelenia zúčastnili interpetačného seminára a prednášky na pôde Katedry hudby PF KU v Ružomberku. Prednášku na tému interpretácia Bachovej hudby viedol profesor René Adámek. Naši učitelia si priniesli mnoho cenných rád, ktoré môžu zlešiť a obohatiť vyučovací proces a utužili kolegiálne vzťahy.

Tvorivé dielne pre ZŠ Lipová

(14. 11. 2023)

V utorok 14. 11. 2023 v dopoludňajších hodinách si pripravili naši učitelia výtvarného odboru (p. uč. Jana Nahálková, Eva Bavalová, Jana Ceterová a Dominika Vojtášová) tvorivé dielne pre žiakov 7. a 8. ročníka Základnej školy na Lipovej ulici na tému finančná gramotnosť. Venovali sa výrobe bankoviek,  vyrábali drevený dukát a ušili si aj vlastné peňaženky. Pevne veríme, že ich práca učiteľmi výtvarného odboru bavila. Ďakujeme pani učiteľkám za tvorivý a nápaditý prístup.

Flautový seminár v Košiciach

(11. 11. 2023)

V sobotu 11.11. sa v Košiciach uskutočnil prvý zo série seminárov pod vedením lektorky Mgr.art. Kataríny Dučai Art.D., ktorá pedagogicky pôsobí na Johann Sebastian Bach Musikschule vo Viedni a na konzervatóriu v Bratislave. Seminára sa zúčastnili pedagogičky Denisa Kotradyová a Henrieta Filipová a aj dvaja žiaci Alexandra Andrtová a Lukáš Bartko, ktorí sledovali priebeh seminára ako pozorovatelia. Aktívnu účasť si vyskúšali dve žiačky Emily Nina Devienne a Alexandra Staniská, ktoré si zahrali spolu s touto výnimočnou pedagogičkou.

Kutúrny program na vernisáži

(09. 11. 2023)

Na vernisáži najnovšej tvorby fotografov z Foto klubu SPIŠ vystúpil za našu školu pán učiteľ Mgr. Slavomír Rakyta. Otvorenie výstavy sa konalo v priestoroch Spišské kultúrneho cetra.
 
 

Deň materských škôlok

(07. 11. 2023)

Aj tento rok podporili žiaci z triedy bicích nástrojov p. uč. Petra Zajaca Deň materských škôlok, ktoré organizovala Správa školských zariadení mesta Spišská Nová Ves. Sprevádzali škôlkarov z 13 materských škôlok pri pochode mestom a vystúpili tiež aj na otovorení programu na pódiu pri Redute.

Ďakujeme žiakom i pánovi učiteľovi!

Labutie jazero v Národnom divadle

(29.10.2023)

💃 Žiačky tanečného odboru z triedy p.uč. Michlíkovej sa boli  (29.10. 2023) umelecky vyžiť na predstavení Labutie jazero v Národnom divadle v Košiciach. Vypredané hľadisko ocenilo baletné majstrovstvo umeleckého súboru búrlivým potleskom. Z predstavenia odchádzali žiačky plné dojmov a motivácie aj naďalej sa zlepšovať v predmete klasického tanca.

Kurz keramika RAKU

(október 2023-Brdárka)

Do tajov keramiky RAKU nahliadla p. uč. výtvarného odboru Mgr. art. Janka Ceterová. V mesiaci október absolvovala kurz v dvoch blokoch v malej horskej obci Brdárka. Raku je japonské slovo, znamená radosť. Tvorba a hlavne výpal Raku patrí k vizuálne najzaujímavejším technikám keramiky. Veríme, že jej radosť z tvorby, zaujímavé teoretické poznatky a praktické skúsenosti počas procesu výroby vlastnej Raku keramiky sa stali veľkým obohatením.
Každý úspech začína tým, že sa rozhodneme niečo vyskúšať.

Program na otvorení výstavy 

(19. 10. 2023)

        Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi otváralo výstavu pod názvom Kultúrne dedičstvo rómskej a židovskej menšiny v kaštieli v Markušovciach v priľahlom          parku. V programe vystúpila s krásnym spevom Ivanka Pechová z triedy p.uč. Gabriela Kopilca.
        Výstava prezentuje dejiny a kultúru Rómov a Židov v Markušovciach.

Metodika ľudového tanca

V dňoch 7.-8. 10. 2023 sa pani učiteľka tanečného odboru Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art. zúčastnila na tanečnom seminári Metodika ľudového tanca 8, ktorý organizuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Pani učiteľka si rozšírila kompetencie v oblasti metodiky vyučovania ľudového tanca vychádzajúcej z konštruktívnej pedagogiky.

Organový workshop v Košiciach

(22. 09. 2023)

V rámci MOFIS (medzinárodného organoveho festivalu Ivana Sokola) sa náš organový pedagóg Marek Jamrich, spolu s ostatnými pedagógmi a študentami organovej hry z celého Slovenska, zúčastnil seminára organovej improvizácie u Prof. Karla Ludwiga Kreutza z Nemecka. Seminár sa konal v priestoroch Štátnej filharmónie v Košiciach. Účastníci sa oboznámili s históriou improvizácie, technikami a didaktikou. Improvizácia je v profesnej hudobnej výchove na Slovensku v začiatkoch, preto dúfame, že bude veľkým obohatením pre študentov celého Slovenska.

Nezabudnutí susedia 

(08.09.2023 – spomienka na obete holokautu)

Naši žiaci (Katka Kuzma, Juditka Kotradyová a Karolínka Kozáková) a pani učiteľka Michaela Formelová  prispeli kultúrnym programom na slávnosti Nezabudnutí susedia – spomienka na obete holokaustu a rasového násilia na Radnici mesta s následným odhalením pamätných kameňov ako spomienky na miestne židovské rodiny, ktoré žili v našom meste.

Ďakujeme pekne za krásne výkony a sme radi, že sme mohli byť súčasťou memoárov, na ktoré nesmieme nikdy zabudnúť. Organizátorom tejto spomienkovej slávnosti bolo OZ Pro Memory v spolupráci s našim mestom.

Úspechy na súťažiach

Festival komornej hudby  Čadca

(medzinárodný festival)

Od pondelka 3. júna až do štvrtka 6. júna  sa v Čadci konal 20. ročník Festivalu komornej hudby v Čadci, ktorý usporiadala tamojšia Základná umelecká škola. Súťažilo sa už od pondelka, pričom každý deň bol venovaný iným nástrojovým zoskupeniam.

V stredu 5. júna deň súťažili dychové zoskupenia a práve v tomto zoskupení nás reprezentovali naše žiačky.

Flautové duo Emily a Saška (Emily Nina Devienne a Alexandra Staniská) z triedy p. uč. Denisy Kotradyovej. Dievčatá boli ocenené strieborným pásmom.

Srdečne blahoželáme!

AMFO 2024

(krajské kolo)

V priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice sa 6. júna konala vernisáž ocenených fotografií krajskej postupovej súžaže pod názvom  AMFO 2024.

Do krajského kola Košického samosprávneho kraja postúpilo 65 autorov so 135 fotografiami. Pre 52. ročník bola vyhlásená odporúčaná téma „Telo“.

Fotografia  “Pravá tvár” od našej žiačky Nely Dzurendovej a fotografia “Despota” od žiačky Michaely Krajčiovej, z triedy p. uč. Tomáša Ceteru patrili medzi tie, ktoré získali cenu a sú vystavené v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice na výstave najlepších prác tejto súťaže. 

Nela bola odmenená nielen diplomom, ale aj hodnotnou vecnou cenou.

Srdečne blahoželáme!

Vesmír očami detí

(celoslovenské kolo)

Hvezdáreň v Hurbanove zverejnila zoznam víťazným prác. Do súťaže sa zapojili deti zo 74 okresov a tiež deti zo škôl pre Slovákov žijúcich v zahraničí z krajín Anglicko, USA, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Kanada a Chorvátsko. 

Medzi tie najlešie porota zaradila aj výtvarnú prácu s názvom “Na dosah” z triedy p. uč. Jany Ceterovej od žiačky Emy Slebodníkovej. 

Srdečne blahoželáme!

Výtvarné spektrum košického kraja

(krajské kolo)
Kresba od Nely Zeleňákovej s názvom Včelia kráľovná ( z triedy p. uč. Vojtášovej) získala čestné uznanie v krajskom kole postupovej súťaže Výtvarné spektrum Košického kraja 2024 v I. vekovej skupine: autori od 15 do 25 rokov- kresba a grafika. ☺️🎉🎉
Srdečne gratulujeme a prajeme Nelke ešte veľa úspechov!

“La Guitaromanie” 2024

(celoslovenská súťaž)

Celoslovenská gitarová súťaž s príznačným názvom “La Guitaromanie” 2024 sa konala 4.júna v Martine. Posledná súťaž v tomto školskom roku nám priniesla veľmi pekné ocenenia.

Žiaci, ktorí boli ocenení, boli úspešní aj na predchádzajúcich celoslovenských súťažiach. Daniel Demočko a Tobias Zeleňák sa umiestnili v striebornom pásme, žiaci sú z triedy Michaely Regecovej.

Hugo Bizub  z triedy Zuzany Dudžákovej si vybojoval krásne 3. miesto.

Žiaci z triedy Zuzany Pavlíkovej, Dominik Mušuta získal 2. miesto a Šimon Štapinský  zlaté pásmo a

Laura Javorská sa  umiestnila v striebornom pásme, z triedy Mariána Mikolaja.

Tento rok bol pre gitarové oddelenie veľmi úspešný. My učitelia sa tešíme, že po zaslúženom oddychu budeme pokračovať v príprave žiakov na ďalšie súťaže v budúcom školskom roku. Všetkým oceneným ďakujeme za prípravu a ešte raz BLAHOŽELÁME!!!

Návrh na obálku žiackej knižky

(celoslovenská súťaž)

V školskom roku 2023/2024 vyhlásila spoločnosť ŠEVT a.s. 23. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a ZUŠ o najkrajší grafický návrh obálky žiackej knižky.
Žiaci si mohli vybrať z troch tém ( škola mojich snov, strom plný života, vlastná téma) a nakresliť svoj návrh na výkres A4. Zo všetkých zaslaných prác vybrala odborná komisia 60 najlepších návrhov v troch kategóriách (20 návrhov v jednej kategórii).
Každá škola mohla zaslať len 3 najkrajšie návrhy. Do súťaže poputovali kresby od žiačok: Daniely Tkáčovej, Elišky Andrašikovej a Niny Pavlíkovej z triedy p. uč. Vojtášovej.
Aj tento školský rok sme mali šťastie a návrh od Daniely Tkáčovej postúpil do užšieho výberu TOP 20 najkrajších návrhov v kategórii žiaci ZUŠ z celého Slovenska. Srdečne gratulujeme!!!

FRIVALDSKÉHO PRÍRODOVEDNÁ ILUSTRÁCIA 2024 – BOTANICKÁ ILUSTRÁCIA

(celoslovenská súťaž)

V priestoroch ZUŠ v Rajci sa koncom mája konalo vyhodnotenie 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom FRIVALDSKÉHO PRÍRODOVEDNÁ ILUSTRÁCIA – tento ročník bol tematicky zameraný na botanickú ilustráciu. Do súťaže sa zapojilo viac ako 500 prác z takmer 70 škôl.
 
V tejto „nemalej“ konkurencii vyhrala naša šikovná žiačka Kristínka Nociarová u p. uč. Evy Bavalovej krásne 1. miesto v 2. kategórii žiakov (8 – 11 rokov).
 
Za tento krásny úspech chceme Kristínke srdečne zablahoželať a popriať ešte mnoho ďalších!!!
Ocenené práce budú vystavené počas júna v priestoroch Starej Radnice na námestí SNP v Rajci.

Gelnický kľúč

(31. 05. 2024 – celosloenská súťaž)
Piatkové popoludnie  bolo v Gelnici venované umeniu. V evanjelickom kostole sa stretlo 21 komorných zoskupení z celého Slovenska, aby predviedli svoj talent na celslovenskej súťaži Gelnický kľúč.
Naše žiačky Emily Devienne a Saška Staniská si pod vedením pani učiteľky Henriety Filipovej priniesli zlaté pásmo.
Ďalšie flautové zoskupenia pod vedením pani učiteľky Denisy Kotradyovej si prebrali diplom zo strieborným pásmom, a to malý Syrinx Junior a výborné zlaté pásmo a cenu primátora mesta Gelnica si odnieslo komorné zoskupenie SYRINX.
Blahoželáme šikovným flautistkám a rovnako aj pani učiteľkám.

PIANOFORTE 2024

(celoslovenská súťaž)

Pod týmto názvom sa vo štvrtok, 23. mája 2024, uskutočnil už 3. ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavíri v krásnom meste Stará Ľubovňa. Súťažiacich bolo neúrekom, no napriek veľmi silnej konkurencii sa naše dievčatá, ktoré nás pravidelne reprezentujú na rôznych súťažiach, nezľakli a podali krásne výkony, ktoré hodnotila porota zložená z popredných slovenských koncertných umelcov.

V I. kategórii súťažila Zuzka Lineková z tr. p. uč. Štapinskej, ktorá získala strieborné pásmo. V II. kategórii súťažila Noemi Demočková z tr. p. uč. Takáčovej, ktorá tiež získala strieborné pásmo. Alžbetka Forgáčová z tr. p. uč. Takáčovej a Laura Zoe Vaščáková z tr. p. uč. Štapinskej vybojovali krásne zlaté pásmo. Šikovným klaviristkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalšieho cvičenia😊

Srdečná vďaka patrí rodičom našich súťažiacich, ktorí boli veľmi nápomocní pri tejto súťaži, pomohli s odvozom a aj finančne. Aj vďaka ich podpore sa môžeme zúčastňovať súťaží v rámci Slovenska. ĎAKUJEME!!!

MIA DANCE FESTIVAL

(medzinárodné finálové kolo)

Tanečníčky si doniesli 1. miesto z Prahy!
Gratulujeme dievčatám tanečného odboru 4/2/I z triedy p.uč. Alexandry Michlíkovej, ktoré sa vo finále súťaže International dance championship Mia festival umiestnili na krásnom🏆🥇 1. mieste.
🏆 Finálove kolo artových choreografií sa konalo v nedeľu 26.05. 2024 v pražskej Lucerne, vďaka čomu si dievčatá zatancovali choreografiu Labute na výnimočnom mieste. Na finálovom kole sa predstavili najlepšie choreografie regionálnych kôl zo Slovenska a Čiech.
V Prahe sme zažili krásny víkend, za čo patrí úprimná vďaka pani riaditeľke, rodičom, žiačkam a v neposlednom rade aj pani učiteľke!

Uspeli sme v súťaži Šírme digitálne dobro!

Vo štvrok 09. 05. 2024 mali naši herci tvorivé, poučné a zuaujímavé popoludnie.
Organizácia DIGIQ s dobrovoľníckou skupinou mladých ľudí DIGIPEERS odovzdali  žiakom literárno – dramatického odboru z triedy pani učiteľky Kristíny Korfant  cenu za video “Zbierka pre mestský útulok” v rámci súťažnej výzvy “Šírme digitálne dobro”.
 

Žiaci si zahrali LARP – (live action role playing), ktorý im mal ukázať, ako tráviť čas v online priestore bezpečne.

 
Našim žiakom blahoželáme a ďakujeme lektorom za zaujímavé a poučné popoludnie!

 

BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ

(celoslovenská súťaž)

​V nádhernom historickom meste Banská Štiavnica nesie takýto príznačný názov celoslovenská súťaž v hre na klavíri. 15. mája sa konal už 7. ročník tejto súťaže s hojným počtom účastníkov. Cieľom je zviditeľniť tvorbu slovenských žijúcich skladateľov, čo je podmienkou súťažného repertoáru.
​Našu školu opäť reprezentovali šikovné klaviristky Zuzka Lineková, ktorá súťažila
v I. kategórii a Laura Zoe Vaščáková, ktorá súťažila v II. kategórii, obe z triedy p. uč. Štapinskej. Dievčatá podali fantastický výkon, za čo si zaslúžene vybojovali zlaté pásmo.
​Veľká vďaka patrí rodičom Zuzky Linekovej, ktorí výrazne prispeli k tomu, aby sme sa tejto súťaže mohli zúčastniť, a to nielen finančne, ale aj osobne. SRDEČNÁ VĎAKA!
​Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa krásnych úspechov a radosti z hudby!

CVAK

(regionálna súťaž Spiš)

V prostredí mestského parku pri fontáne na Radničnom námestí bola dňa 07. 05. 2024 otvorená  výstava fotografickej súťaže CVAK, určená žiako ZŠ a SŠ zo Spiša. Súťaž organizovalo Spišské kultúrne centrum a knižnica.
Prvého ročníka súťaže sa zúčastnilo 51 autorov so 154 fotografiami. Porota vybrala 58 najlepších súťažných fotografií, ktoré sú súčasťou výstavy.
Úspešní boli aj naši žiaci z Multimediálneho odboru od p. uč. Mgr. art. T. Ceteru.
 
Ema Súľovská získala 3. miesto za fotografiu Smetisko dejín
Michal Petrík bol ocenený čestným uznaním za fotografie Kresba svetlom I.- II.
 
Blahoželáme a prajeme veľa zaujímavých a úspešných📷 záberov vo vašej fotografickej tvorbe.
 

Smižianska gitara

(celoslovenská súťaž)

Veľkú radosť nám opäť urobili naši gitaristi. Zúčastnili sa na 5. ročníku Celoslovenskej gitarovej súťaze “Smižianska gitara” 2024 s dosiahli skvelé výsledky👏👏👏 .

v baby kat. sa v zlatom pásme na svojej prvej súťaži umiestnil Samko Huljak z triedy Mariána Mikolaja,

v kat. IA získal Daniel Demočko 2. miesto, v kat. IB sa Tobias Zeleňák umiestnil v striebornom pásme, obaja z triedy Michaely Regecovej, v kat.

v IIA sa Šimon Štapinský umiestnil v striebornom pásme a v IIIB kat. získal Dominik Mušuta 2. miesto, obaja z triedy Zuzany Pavlíkovej, v kat.

IIB sa Hugo Bizub umiestnil v striebornom pásme, z triedy Zuzany Dudžákovej ,

v IIA kat. sa na 2. mieste umiestnil Michael Kotrady, v IIB kat. sa Veronika Tkáčová umiestnila v striebornom pásme, v kat. IIIA získal Marián Jaško 2. miesto,

v tej istej kat. Sophia Hudákova 1. miesto a Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby, všetci štyria žiaci z triedy Aleny Mušutovej.

Našim žiakom blahoželáme, pedagógom ďakujeme za pripravu a ZUŠ Smižany ďakujeme za skvelú organizáciu. Určite prídeme aj o rok.

POPRADSKÉ KLAVÍRNE PÓDIUM

(celoslovenská súťaž)

​Vo štvrtok, 25.04.2024, po prvýkrát otvorila ZUŠka v Poprade svoje brány pre šikovných mladých klaviristov z celého Slovenska, ktorí si prišli zmerať sily, ukázať svoje majstrovstvo a zasúťažiť si. Konkurencia bola skutočne veľmi veľká, ale naše žiačky dobré meno našej školy len potvrdili.
 
​V II. kategórii nás reprezentovala Zuzka Lineková z tr. p. uč. Štapinskej a Alžbetka Forgáčová z tr. p. uč. Takáčovej. Obe dievčatá sa umiestnili v striebornom pásme, čo bol pri počte súťažiacich naozaj krásny výsledok.
 
​V III. kategórii súťažila Laura Zoe Vaščáková z tr. p. uč. Štapinskej a Noemi Demočková z tr. p. uč. Takáčovej. Obe dievčatá vybojovali krásne zlaté pásmo.
Ďakujeme šikovným dievčatám za ich usilovnosť, ktorá priniesla úžasné výsledky a p. učiteľkám za ich prípravu.
Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí boli pri tejto súťaži nápomocní.

Cinemaa

(regionálne kolo)

V Spišskom kultúrnom centre a knižnici sa 25. 4. 2024 uskutočnilo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby.
Porota v zložení Mgr. art. Mária Vašicová, animátorka Kriss Sagan a režisér Richard Staviarsky rozhodla o postupe do krajského kola v Rožňave deviatich filmov.
 
Súčasťou podujatia bol aj rozborový seminár, kde boli autori usmernení radami porotcov.
 
CENU s postupom do krajského kola získali naši žiaci  Literárno-dramatického odboru za reportáž  PAN (c. kategória: publicistika a dokumentárny film). 
Žiaci túto reportáž vytvorili spolu s pani učiteľkou Kristínou Korfant. 
Srdečne blahoželáme!

Festival Ivana Ballu 2024

(celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou)

Dňa 24. 04. 2024 sa konala celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou pod názvom Mladí gitaristi. Táto súťaž je súčasťou Hudobného Festivalu Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy a výskumu spolu s tamojšou Základnou umeleckou školou. 

Na veľmi silne obsadenej gitarovej konkurencii s vynikajúcimi výkonmi gitaristov  boli úspešní aj naši najmladší umelci.

Tobias Zeleňák získal v I. kategórii 5. miesto a Daniel Demočko získal cenu za najmladšieho účastníka festivalu. Oboch žiakov pripravila pani učiteľka Michaela Regecová.

Máme veľkú radosť, že nám vyrastajú ďalší úspesní gitaristi. Blahoželáme!!!!

6. ročník krajskej súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch

(23. 04. 2024)

6. ročník krajskej súťažnej prehliadky v hre na dychových nastrojoch úspešne organizovala naša škola 23.04.2024 a  priniesla našim žiakom krásne výsledky:
 
zlaté pásmo v hre na trúbku si odniesli Martin Debnár a Timotej Kopper (z triedy p.uč. Mareka Kacvinského)
 
strieborné pásmo si z rúk porotcov prevzali flautistky Alísia Almássyová a Karolína Kozáková (z triedy p.uč. Denisy Kotradyovej a saxofonistka Margaréta Majerníková (z triedy p.uč. Slavomíra Rakytu)
 
bronzové pásmo si prevzala Ela Jakubová v hre na priečnu flautu z triedy p.uč. Denisy Kotradyovej.
 
Všetkým srdečne blahoželáme!
 
Sútaže sa zúčastnilo 55 mladých talentovaných umelcov v hre na dychových nástrojoch z Prešovského a Košického kraja.
 

Tatranská nota 

(celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou)

Obrovskú radosť z úspechu a pekné spoločné hudobné zážitky si odniesol zo súťažného víkendu náš Sláčikový orchester. V dňoch 19. – 21. 04. 2024 sa v  Tatranskej lomnici  konal Celoslovenský súťažný festival neprofesionálnych sláčikových orchestrov s medzinárodnou účasťou (okrem Slovákov sa súťaže zúčastnili aj 2 orchestre z Českej republiky) pod názvom Tatranská nota. Bol to tretí ročník. 

Naši “orchestráči” boli ocenení odbornou porotou krásnym 2. miestom. Podali naozaj pekný a hodnotný výkon, za čo im patrí veľká vďaka.

Ďakujeme aj našim rodičom, ktorí nám pomohli s odvozom na túto súťaž. Orchester pracuje pod vedením pani učiteľky Mariany Kacvinskej. Blahoželáme!

Mia dance festival

(semifinálové kolo)
 
Dňa 20.04. 2024 sa žiačky tanečného odboru 4/2/I z triedy pani uč. Michlíkovej zúčastnili semifináloveho kola súťaže Mia dance festival v Košiciach. Súťažili s dvomi choreografiami v kategóriach Contemporary/modern a Balet, za ktoré si odniesli nasledovné ocenenia:
🥇 1.miesto – Labute
🥉 3.miesto – Mount Everest
🏆 Choreografia Labute sa zároveň počtom bodov kvalifikovala na medzinárodné finále v Prahe.
Dievčatám aj pani učiteľke gratulujeme a držíme palce.

Divadelné Košice

(krajské kolo postupovej súťaže)

Krásny úspech v podobe zlatého pásma s priamym postupom do celoslovenského kola detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka si v sobotu 20. 04. 2024 odniesli  naši herci z krajského kola, ktoré sa konalo v Košiciach pod názvom Divadelné Košice.

Krásny postup si zaslúžil divadelný súbor mladších žiakov Studio 12+20 za inscenáciu O koníkovi Hrbáčikovi. Pod réžijnou taktovkou šikovnej pani učiteľky Evy Kopperovej. Hudobný podklad v inscenácii mal na starosti pán učiteľ Marek Jamrich.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole.

Rómovia recitujú

( celoslovenské kolo)

19. 04. 2024 sa uskutočnilo v Košiciach celoslovenské kolo recitačnej súťaže Rómovia recitujú. Túto súťaž organizuje OZ Ďakujem – Paľikerav. 

Janka Pechová z triedy pani učiteľky Kristíny Korfant si odniesla víťazstvo v podobe 1. miesta v celoslovenskom finále 8. ročníka.

Z úpechu sa veľmi tešíme a blahoželáme!.

SCHNEIDEROVA TRNAVA

(celoslovenská súťaž)

​Inšpirujúci a zároveň motivujúci klavírny maratón pod názvom „SCHNEIDEROVA TRNAVA“ mali možnosť zažiť naše šikovné klaviristky Zuzka Lineková a Laura Zoe Vaščáková z triedy p. uč. Štapinskej.
​Celoslovenská klavírna súťaž prebiehala 18.04.2024 na pôde ZUŠ M. Schneidra – Trnavského v Trnave. Dievčatá súťažili v II. a III. kategórii v silnej konkurencii takmer 40 súťažiacich. Ich výkony, ktoré hodnotila odborná porota v zložení významných slovenských skladateľov, boli výborné a obe vybojovali krásne strieborné pásmo. Okrem diplomov si odniesli aj pekné zážitky a inšpiráciu do ďalšej práce.
​Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Gitarová súťaž Bojnice

(celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou 18. – 19. 04. 2024)

Po dvoch dňoch plných gitarovej hudby sa v Bojniciach uzavrela Celoslovenská gitarová súťaž s medzinárodnou účasťou. Vrátili sme sa unavení, ale spokojní. Naši žiaci veľmi dobre obstáli v silnej konkurencii. Vo svojich vekových ategóriách sa všetci umiestnili v striebornom pásme a to: Tobias Zeleňák a Daniel Demočko z triedy Michaely Regecovej, Michael Kotrady z triedy Aleny Mušutovej, Šimon Štapinský a Dominik Mušuta z triedy Zuzany Pavlíkovej.

Ďakujeme sa reprezentáciu a prajeme veľa šťastia na ďalších súťažiach.

“Maľuj ako Rousseau”

(krajská súťaž)

14.3.2024 v Košiciach prebehlo 2. kolo výtvarnej súťaže s názvom „Maľuj ako Rousseau“. Naše žiačky Karolína Novotná (z triedy p. uč. Nahálkovej), Daniela Tkáčová a Eliška Andrašiková (z triedy p. uč. Vojtášovej) maľovali priamo v priestoroch galérie Rotunda. Reagovali na zadaný príbeh, mali zobraziť džungľu s tigrom, potôčikom a veľkým množstvom rastlín.
 
Dňa 11.4.2024 prebehlo vyhodnotenie výtvarných prác a vernisáž výtvarnej súťaže. Bolo udelených 7 cien.
Daniela Tkáčová (4./2./I.) získala Cenu Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Gratulujemeee.

Deň tanca – Kežmarok

(krajské kolo)

Dňa 13.04. 2024 sa žiaci tanečného odboru zúčastnili súťažnej prehliadky Deň tanca, na ktorej vystúpilo vyše 1000 tanečníkov z Košického a Prešovského kraja. Žiaci predviedli hodnotné výkony a aj napriek tomu, že niektoré štartovali na tanečnej súťaži vôbec po prvý raz a merali si sily s tými najlepšími tanečníkmi z dvoch krajov, odniesli si nasledovné ocenenia:
🥈Strieborné pásmo – Run, boy run (p.uč. Michlíková)
🥈 Strieborné pásmo – Vojna v srdci (p.uč. Váradi)
🥉 Bronzové pásmo – Viking (p.uč. Michlíková)
🥉 Bronzové pásmo – Ocean eyes (p.uč. Váradi)
🥉 Bronzové pásmo – Pyžamová párty (p.uč. Váradi)
🥉 Bronzové pásmo – Dreams (p.uč. Kamenická)
Ďakujeme žiačkam za skvelú reprezentáciu školy, pani učiteľkám za prípravu, rodičom za pomoc a podporu a v neposlednom rade tiež vedeniu školy.

 

Z rozprávky do rozprávky

(regionálne kolo)

Spišské kultúrne centrum a knižnica organizovalo dňa 09. 04. 2024 51. ročník regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka pod názvom Z rozprávky do rozprávky v priestoroch Spišského divadla. 

Naša divadelná skupina Studio 12+20 sa na súťaži predstavila s rozprávkou O koníkovi Hrbáčikovi pod režisérskou taktovkou pani učiteľky Evy Kopperovej. Na súťaži získali zlaté pásmo s návrhom do krajského kola. Živú hudbu v predstavení mal na starosti pán učiteľ Marek Jamrich.

Blahoželáme našim hercom a rovnako aj pani učiteľke ku krásnemu výkonu a ešte krajšiemu oceneniu. 

AMFO 2024

(regionálne kolo)
 
Žiaci multimediálneho odboru z triedy p. uč. Tomáša Ceteru opäť žnú úspechy vo fotografickej súťaži AMFO 2024.
V kategórii: samostatná fotografia do 15 rokov zvíťazila Nela Dzurendová s fotografiou – Pravá tvár. Fotografia postupuje do krajského kola.
V kategória: experiment získali čestné uznanie: Michal Petrík – Štruktúra 2, 5, 6, 8 a Michaela Krajčiová – Despota 1, 2
Vernisáž víťaznýc prác sa bude konať v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice 04. 04. 2024 o 17:00 hod.

SHOWTIME DANCE Košice

(krajské kolo)

23. marca sa v Košiciach konala medzinárodná súťaž všetkých tanečných štýlov SHOWTIME DANCE 2024. Naša ZUŠ sa prihlásila so siedmimi choreografiami. Najmladší žiaci 1./1./I. z triedy p. uč.alexandry  Michlíkovej získali strieborné umiestnenie  s choreografiou Sakkirjaven polka rovnako ako aj  žiaci 2./1./I. s choreografiou Pozor, zákruta!. V kategórii výrazové tance – mix. žiaci 3./1./I. s choreografiou Runaway získali bronz .

Žiaci z triedy p. uč. Jany Kamenickej získali tri zlaté umiestnenia v kategórii folklór a to s choreografiou Myjavské variácie a Fľaškový a v kategórii moderné tance, jazz získala zlato choreografia Clocks.

Rovnako v zlatom pásme  sa umiestnili aj žiačky z triedy p.uč. Gabriely Váradi s choreografiou Ocen eyes.

Z úspechov sa tešíme. Blahoželáme a ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy ako aj pani učiteľkám za prípravu.

POETIKA KLAVÍRA

19. 03. 2024 – (regionálna krajská súťaž)

​Takýto názov nesie súťažná prehliadka v hre na klavíri pre žiakov Košického a Prešovského kraja, ktorá sa uskutočnila 19. marca 2024 v Michalovciach.
​Tejto súťaže sme sa zúčastnili prvý krát. Súťažilo sa v 4 kategóriách. Našu školu
v I. kategórii reprezentovala Zuzana Lineková, ktorá v silnej konkurencii 24 súťažiacich vybojovala krásne strieborné pásmo a strieborné pásmo získala aj Laura Zoe Vaščáková, ktorá súťažila v II. kategórii v konkurencii 20 súperov. Obe žiačky pripravila p. uč. Lucia Štapinská.
​Našim šikovným klaviristkám srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

Rómovia recitujú

(18. 03. 2024-krajské kolo)

Krajské kolo recitačnej súťaže Rómovia recitujú, ktoré sa uskutočnilo 18. 03. 2024  v Košiciach prinieslo Janke Pechovej z triedy pani učiteľky Kristíny Korfant nádherné 1.miesto v kategórii poézia. Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

Hviezdoslavov Kubín

(okresné kolo)

Jubilejný 70. ročník okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín usporiadalo Spišské kultúrne centrum a knižnica v dňoch 13. a 14. marca. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov literárno-dramatického odboru z triedy p. uč. Evy Kopperovej. 

Krásne 1. miesta s postupom do krajského kola získali:

Filip Franko –  4. kategória próza

Kristína Sakmárová – 4. kategória poézia

ďalej sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

Karolína Claire Dzurejová – 2. miesto – 2. kategória poézia

Sofia Pavlová – 3. miesto – 4. kategória poézia

Všetkým srdečne blahoželáme!

FULLSTAR 

(12.03.2024-Ružomberok-celoslovenská súťaž)

Veľmi sa tešíme a musíme sa pochváliť, že aj tento rok naši speváci z tried p.uč. Demekovej a p.uč. Formelovej získali krásne ocenenia na celoslovenskej 🎤speváckej súťaži FULLSTAR v Ružomberku.

Súťažilo sa v 5. kategóriách kde bolo celkovo vyše 100 účastníkov a všetci naši žiaci získali ocenenie.

Z triedy p.uč. Demekovej v 1. kategórii získala bronzové pásmo Beáta Hodačová,v 2. kategórii získala bronzové pásmo Alena Mušutová, v 3. kategórii získala strieborné pásmo Katarína Löschnerová.

Z triedy p.uč. Formelovej súťažila Sára Mária Hollaarová a získala krásne zlaté pásmo.

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy. Ďakujeme Vám!

Výtvarné spektrum

(regionálne kolo – 07.03.2024)

Regionálne kolo celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby vyvrcholilo vo štvrtok 7. 3. 2024 v Kaštieli v Smižanoch. Do regionálneho kola pre okres Spišská Nová Ves a Gelnica sa prihlásilo 19 autorov so 61 dielami. Odborná porota v zložení Mgr. art. Tomáš Cetera, Mgr. art. Amálka Ľudmila Valenčíková a Mgr. art. Michal Daňko vyberala tie najlepšie diela na výstavu a tiež na postup do krajského kola súťaže. V priestoroch Kaštieľa si tak budú môcť návštevníci obhliadnuť 47 diel  od 19 autorov do 7. 4. 2024.

V B. kategórii – kresba a grafika bola ocenená naša žiačka Nela Zeleňáková z triedy p. uč. Vojtášovej, s prácou ,,Včelia kráľovná.” Blahoželáme!

Festival detskej filmovej a fotografickej tvorby

(január 2024 – celoslovenská súťaž)

Krásne 1. miesta získali Samuel Uharček a Ema Suľovská na celoslovenskom Festivale filmovej  a fotografickej tvorby, kde zaslali svoje fotografie. Súťaž organizovala ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach. Okrem diplomov boli žiaci ocenení aj hodnotnými cenami a to IPadom, ktorý môžu využívať v ďalšej tvorbe. Žiaci pracujú pod vedením pána učiteľa Tomáša Ceteru.

Gitarová Prievidza

(celoslovenská súťaž)

Dňa 23.11.2023 sa v Prievidzi na celoslovenskej súťaži “Gitarová Prievidza 2023” rozozvučali struny klasických gitár. Našu školu reprezentovala Laura Javorská, z triedy Mariána Mikolaja. V kategórii 3.C s medzinárodnou účasťou získala ocenenie v bronzovom pásme. Laure aj pánovi učiteľovi blahoželáme a tešíme sa s vami. Chceme sa poďakovat aj Laurinmu oteckovi za odvoz na súťaž.

TV ZUŠ

TV ZUŠ 

Pravidelné aktuality zo života školy budú pre Vás pripravovať žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky Kristíny Korfant.

LARP

Folklórny večer

Ako trávia Veľkú noc ZUŠkári

Jarný koncert

Koncert učiteľov

Zbierka pre mestský útulok

SYRINX slávnostný koncert

Valentín

Bezpečnosť na internete

ZIMA

Novoročný koncert

Vianočné sviatky ZUŠkárov

sv. Mikuláš

Poetický večer

Ako sme sa mali na PAN

PAN 2023

Rodičovské združenie

Halloween

Jesenný koncert

Príchod jesene

Naše plány v novom školskom roku

Návrat DO ZUŠ prázdninách

TV ZUŠ je späť

Smútočné oznámenie

 

S veľkým zármutkom sme prijali správu o tom, že  navždy opustil pozemskú cestu náš dlhoročný kolega, obľúbený pedagóg, kamarát, otec, vždy usmievavý a do poslednej chvíle optimistický

Mgr. Stanislav Dvorský 

V Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi  bol od svojich siedmich rokov žiakom. Absolvoval tu prvý aj druhý stupeň. Tu sa naučil hrať na klavíri, dokonca hral aj na tube v školskej dychovej hudbe. Tu sa naučil milovať hudbu natoľko, že po skončení vysokej školy zasadol za učiteľskú katedru a neopustil ju až kým ho  nezastavila zákerná choroba, s ktorou bojoval 2 roky. Aj napriek zlej prognóze sa pán Dvorský nevzdával. Bol to veľký bojovník. Svoju prácu miloval natoľko, že celé dva roky si nenechal vypísať  práce neschopenku. Pracoval až do 19. 04. 2024, takmer do poslednej chvíle. Škola mu bola naozaj druhým domovom. 

Ako pedagóg pôsobil v našej ZUŠ  od roku 1994, keď nastúpil na miesto učiteľa hudobnej náuky a hry na klavíri. Za katedrou strávil 30 rokov. A aj napriek tomu, že vyučoval nie pre všetkých obľúbený predmet, na jeho hodiny sa žiaci vždy tešili a mali ho úprimne radi. Dokázal, že aj tento predmet môžu žiaci milovať a dokonca získať množstvo popredných umiestnení. S veľkým zápalom organizoval krajské kolá vedomostnej súťaže  Hnúšťanský akord, ktorá bola zacielená na vedomosti práve z tejto oblasti. Výborné krajské umiestnenia mu však nestačili, vždy robil všetko preto, aby jeho družstvá obsadili popredné miesta aj na celoslovenskom kole, ktoré sa každoročne konalo v Hnúšti. Žiakov dokázal motivovať k učeniu. Pred súťažou zvolával víkendové doučovania, len aby sa žiaci umiestnili na čo najvyšších priečkach. A veľakrát sa mu to aj podarilo.

Pán Dvorský nebol iba pedagógom hudobnej náuky, ale aj korepetítorom tanečného i literárno-dramatického odboru. Nie raz sa nechal prehovoriť na účinkovanie v divadelnej hre. Naposledy nakrúcal film s pani učiteľkou Evou Kopperovovu, kde stvárnil P. I. Čajkovského. 

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine. Nech odpočíva v pokoji, v našich srdciach ostane navždy.

Folklórny večer

Druhý ročník koncertu pod názvom Folklórny večer sme úspešne oprezentovali 10. apríla 2024 v koncertnej sále Reduty. 
Stovka účinkujúcich, plná sála divákov, výborné výkony našich žiakov a učiteľov. V hlavnej úlohe sa predstavila ľudová hudba Spišanček, Spišanček Junior, spevácka skupina Pantlička. Mohli sme sa zuabaviť pri piesňach z Poráča, Žakaroviec, spišských piesňach, dotlki sa rumuskej melodiky a zaujívým vstupom bol aj zmez židovských piesní.  Program obohatili aj ľudové tance zo všetkých troch tanečných tried. Nechýbal ani vstup literárno-dramatického odboru v podobe vtipnej ľudovej klapancie.
Novinkou bola výtvarná súťaž, ktorú vyhlásili pedagógovia výtvarného odboru pre našich žiakov pod názvom Tradície v srdci ukryté. Zapojilo sa viac ako 40 žiakov s rôznymi výtvarnými technikami. Víťazné práce boli nainštalované vo vestibule pred koncertnou sálou a veruže sa bolo na čo pozerať. Krásne výtvarné diela zobrazujúce ľudové zvyklosti a tradície v podobe maľby, kresby, maľby na sklo, ľudovej masky, nechýbala keramika, ľudová výšivka, ornamenty fotografia a tiež aj priestorové inštalácie. Finále koncertu patrilo práve našim výtvarníkom. Oceneným žiakom sme odovzdali priamo na pódiu diplomy a vecné ceny. 
Bol to pekný zážitok.
Ďakujeme divákom za návštevu, účinkujúcim a pedagógom za perfektnú prípravu  a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
 
 
 

Venujte nám 2%

POĎAKOVANIE  ZA DAROVANIE  VAŠICH  DANÍ

Vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým tým, ktorí sa roku 2023 rozhodli darovať 2% z daní práve našej inštitúcii – nášmu Občianskemu združeniu.

Veľmi nás teší, že ste aj týmto spôsobom prejavili ochotu podporiť umelecké vzdelávanie našich žiakov.  Vaše príspevky pomohli skvalitniť  a zmodernizovať výchovno-vzdelávací proces.

Vďaka Vašim príspevkom sme mohli zakúpiť:

  • kameru v hodnote   469 eur
  • mikrofónový set s držiakom ku kamere v hodnote    250 eur

(vďaka týmto pomôckam dokumentujeme naše koncerty, predstavenia, podujatia a tvoríme reportáže, ktoré uverejňujeme v našej TV ZUŠ)

  • mix pult, reprobedňu so stojanom do speváckej triedy v hodnote   495 eur
  • priečnu flautu pre najmenších v hodnote    140 eur
  • 3 ks kovových sušičiek do výtvarných tried v hodnote    476 eur
  • notebook k interaktívnej tabuli v hodnote    475 eur

………………………………………………………..

Zákon Vám umožňuje aj tento rok darovať 2% z Vašich daní orgánizáciám ako je aj to naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

S úctou Rada členov OZ pri ZUŠ Spišská Nová Ves.

Ďakujeme Vám!

      Tu si môžete stiahnuť formulár:

Vyhlásenie o poukázaní dane na stiahnutie-pdf

Poetický večer v Kaštieli

Po roku sme opäť prijali pozvanie zorganizovať umeleckú hodinku u našich susedov. Pekný poeticko-spevácky večer uviedli naši žiaci v krásnych priestoroch kaviarne v Kaštieli v Smižanoch. Znela poézia, próza a precítené, vyzrelé spevácke výkony žiakov z tried pani učiteľky Evy Kopperovej a pani učiteľky Michaely Formelovej. Ďakujeme žiakom i pedagógom a blahoželáme k umelecky hodnotným výkonom. Bol to naozaj príjemný podvečer.