Menu Zavrieť

Mimoškolské vystúpenia a aktivity

Kultúrny program na Plese Lesy mesta

(27. 01. 2023 Reduta)

Program v podaní našich žiakov zo všetkých odborov.

Vstup do sály lemovali výtvarné práce s prírodnou tematikou. Úvod programu uviedli humornou scénkou Benjamín Gábor a Filip Franko. Pieseň Keď ma raz odsúdia si spolu s populárnym spevákom Lukášom Adamcom zaspieval najmladší nádejný spevák Šimonko Cetera aj v sprievode sláčikového orchestra. Energickú a živú pieseň Ľúbi kto dúfa krásne zaspievala Mariannka Novotná spolu so speváčkou a herečkou Natáliou Puklušovou a záverečnou čerešničkou bola krásna a jemná choreografia našich tanečníkov. Ďakujeme pedagógom, ktorí sa venovali príprave a rovnako aj našim žiakom a ich rodičom za spoluprácu. Bol to pekný večer👏👏👏

Čaro Vianoc

(12. 12. 2022)

Okresná organizácia Únie žien Slovenska-Spišská Nová Ves v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a MKC usporiadala dňa 12. 12. 2022 tradičné predvianočné stretnutie rodín v koncertnej sále Reduty.

V programe nechýbalo vystúpenie našich žiakov. S vianočnými koledami sa predstavil Gitarový súbor pod vedením pani učiteľky Aleny Mušutovej.

29. ročník celoslovenského Festivalu PAN 2022

(23.-26. 11. 2022)

Naši herci z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej majú za sebou množstvo zážitkov z tvorivých dielní, predstavení a ďalších divadelných aktivít, ktoré mali možnosť okúsiť na celoslovenskej súťažnej prehliadke pantomímy a pohybových divadiel s medzinárodnou účasťou. 

V krátkom zostrihu si môžete pozrieť, čo všetko tam zažili.

video – PAN -2022 – klikni

V Galérii umelcov Spiša 


       V stredu 16. 11. 2022 organizovala Galéria umelcov Spiša slávnostné otvorenie troch výstav. Dielo našej pani učiteľky Janky Ceterovej participovalo na tejto vernisáži a je vystavené v                         priestoroch galérie. Sme hrdí, že naši učitelia sú zároveň aj tvorivými umelcami.
       V hudobnom programe sa na klavíri predstavil Štefan Fedák, žiak pani učiteľky Anny Hojnošovej.

Kultúrny program na vernisáži Pohľad generácií

(04. 11. 2022)

Na výstave fotografií členov Stropkovského fotoklubu a Rudolfa Schustera v Dome kultúry  vystúpili žiaci z triedy p. uč. Denisy Kotradyovej. Podujatie organizovalo Spišské kultúrne centrum a Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi dňa 04. 11. 2022. 

Deň materských škôl

(04. 11. 2022)

Deti z predškolských zariadení v Spišskej Novej Vsi oslávili pred Redutou Deň materských škôl na Slovensku a naši bicisti z triedy p.uč. Petra Zajaca boli pritom počas slávnostného sprievodu mestom.

Kultúrny program na vernisáži

Vo štvrtok 03.11.2022 Husľové kvarteto spríjemnilo svojou hrou vernisáž výstavy Po stopách Ladislava Medňanského v priestoroch Spišského kultúrneho centra.

Flautisti na koncerte Jiřího Stivína

V pondelok 17.10.2022 zavítal do Tatranskej galérie v Poprade slávny multiinštrumentalista Jiří Stivín, ktorý oslavuje v tomto roku svoje jubileum 80 rokov. Mali sme tú česť stráviť krásny čas s týmto majstrom. Žiaci p.uč. Denisy Kotradyovej načerpali inšpiráciu a zažili neopakovateľný umelecký zážitok.

Divadelné Jaklovce 2022

(14. 10. 2022)

Naši herci tretieho ročníka z triedy p. uč. Evy Kopperovej  sa predstavili s hrou Janko 1/2jenko na regionálnom  divadelnom festivale Divadelné Jaklovce 2022 v rámci piatkového programu predstavenia pre základné školy. Podujatie organizovalo Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v úzkej spolupráci s divadelným súborom J. G. Tajovského v Jaklovciach a Obcou Jaklovce. Festival sa konal pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja.

Štúrovci najkrajšie básne a prózy

(17.10.2022)

Vystúpenie v Matici slovenskej, kde miestny odbor usporiadal podujatie venované najkrajšej Štúrovskej poézii a próze bolo obohatené výkonmi našich žiakov. V hudobnom programe zazneli skladby slovenských autorov Ľudovíta Rajtera, Richarda Bondeho a Mikuláša Sch. Trnavského, ktoré odprezentovali žiačky z triedy p. uč. Mušutovej, Formelovej a Kacvinskej: Husľové kvarteto (K. Hvizdošová, A. Marhefková, M. Hvizdošová a K. Kollárová), duo (Viktória Zavadová a Natália Zakuciová) a spevom to uzavrela Katka Kuzma. 👏👏Pevne veríme, že hudobné vstupy našich žiakov spestrili krásne recitácie z pera Štúrovcov.

Novoročný koncert

Prvý celoškolský koncert v tomto kalendárnom roku máme úspešne za sebou. Novoročný koncert v Redute 24.01.2023 sa niesol v duchu zimnej tematiky (Zima na saniach, Vločka, Let It snow… ešteže je vonku naozaj aj sneh 🙂
Nový rok sme privítali spevom, tancom, recitáciou i hodnotnými umeleckými výkonmi šikovných žiakov hudobného odboru. Prajme si spoločne, aby nás v novom roku nestretli žiadne prekážky, ktoré by bránili ďalším krásnym podujatiam, ktoré máme pre Vás pripravené v nasledujúcom období.
Pevne veríme, že ste s nami prežili umelecky hodnotný čas, vďaka Vašim deťom a dôvere, ktorú ste vložili do rúk našich pedagógov.👏👏👏👏
 

2% dane

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy
  • rozvíjanie umeleckých zručností žiakov na školských  a mimoškolských podujatiach, workshopoch a pod.

V minulom roku sa nám vďaka Vašim 2% dane podarilo:

  • prispieť našim hercom na dabingový kurz v Bratislave
  • prispieť časťou finančných nákladov na zakúpenie diaľkových mikrofónov,  ktoré sa budú používať na školských  koncertoch a vystúpeniach
  • prispieť časťou finančných nákladov na zakúpenie súpravy bicích nástrojov – Bongá HO- CON 60

Ďakujeme Vám!

S úctou Rada členov OZ.

Tu si môžete stiahnuť formuláre:

Vyhlásenie o poukázaní dane

Potvrdenie o zaplatení dane

Pripravujeme

FOLKLÓRNY VEČER

Srdečne pozývame na premiérový večer venovaný ľudovej hudbe, tancu, spevu, hovorenému slovu a tiež aj výtvarným technikám s ľudovými motívmi.

Koncert začína o 17:00hod.

Hodinu pred koncertom sa môžete zapojiť do interaktívnej prezentácie výtvarných techník inšpirovaných ľudovými technikami a remeslami, ktorú si pre Vás pripravia naši výtvarníci.

Interaktívna prezentácia ľudových remesiel a výtvarných techník začne o 16:00hod.

Tešíme sa🙂

Triedne koncerty

      Január 

17. 01. 2023 o 16:00 hod. – veľká koncertná sála – Koncert tried p. uč. Slavomíra Rakytu  a p. uč. Martina Pušku

18. 01.2023 o 16:00 hod. – veľlká koncertná sála – Koncert gitarových tried p. uč. Michaely Regecovej a p. uč. Radoslava Sedláka

19. 01. 2023 o 16:30 hod. – veľká koncertná sála – Koncert tried p. uč.Martina Konečného a p. uč. Romana Barabasa

25. 01. 2023 o 16:30 hod. – malá koncertná sála – Koncert klavírnej triedy p. uč. Kataríny Roguľovej

25. 01. 2023 o 16:30 hod. – veľká koncertná sála – Koncert klavírnej triedy p. uč. Ľubice Gábikovej

26. 01. 2023 o 16:30 hod. – malá koncertná sála – Koncert triedy p. uč. Mariána Kamenického

26. 01. 2023 o 17:00 hod. veľká koncertná sála – Koncert klavírnej triedy p. uč. Ľudmily Milčákovej

27. 01. 2023 o 16:00 hod. – malá koncertná sála – Koncert triedy p. uč. Oleny Ringošovej

27. 01. 2023 o 16:00 hod. – kostol (SNV alebo Matejovce) – Koncert organovej triedy p. uč. Mareka Jamricha

27. 01. 2023 o 17:00hod. – veľká koncertná sála – Tanečný triedny koncert – trieda p. uč. Jany Kamenickej


Úspechy na súťažiach

MLADÝ KARIKATURISTA  alebo kreslím nielen po zošitoch

(krajská výtvarná súťaž)

Súťaž pre základné umelecké, stredné a vysoké školy. Karikatúry majú s istou dávkou humoru a satiry reagovať na súčasnú dobu, problémy a udalosti, ktoré hýbu svetom a trápia mladých ľudí. 

Naše šikovné výtvarníčky – Dorotka Mária Kočišová a Laura Lacková (z triedy p. uč. J. Nahálkovej), využili príležitosť, vytvorili svoje diela a zapojili sa do súťaže tvorivosti – MLADÝ KARIKATURISTA alebo kreslím nielen po zošitoch. Súťaž vyhlásila Tatranská galéria v Poprade, ktorá výtvarné práce autorov vyhodnotila a obe naše žiačky získali 2. miesto v kategórii Základné umelecké školy. Tešíme sa z úspechu, blahoželáme a prajeme ešte mnoho ďalších úspechov v ich tvorbe.

Bohúňova paleta

(medzinárodná súťaž)

ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku každoročne organizuje medzinárodnú výtvarnú súťaž s názvom Bohúňová paleta. Súťažné práce posúdila medzinárodná odborná porota, ktorá udelila diplomy v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a čestné uznania v každej kategórii.
Tento školský rok sa medzi veľkým množstvom zapojených žiakov z rôznych medzinárodných škôl podarilo uspieť aj našim žiačkam z triedy p. uč. Vojtášovej. 
Srdečne gratulujeme Liane Pacákovej, 14r. za získanie bronzového pásma v kategórii maľba s parafrázou výtvarného diela Výkrik od Edvarda Muncha. 
Taktiež srdečne gratulujeme Tamare Hrubej, 15 r. za získanie čestného uznania v kategórii maľba s parafrázou výtvarného diela Bozk od Gustava Klimta.
Z úspechov našich žiačok sa veľmi tešíme a prajeme im ešte mnoho takýchto krásnych momentov a tvorivých chvíľ.

Musica Camerata Ján Albrecht 2022

(25.11. 2022 – celoslovenská súťaž v komornej hre v Bratislave)

Súťaž v komornej hre pre žiakov základných umeleckých škôl organizovala ZUŠ J. Albrechta v Bratislave.

flautové trio SYRINX – bronzové pásmo (trieda p. uč. Denisy Kotradyovej)

Srdečne blahoželáme.

12. ročník gitarovej súťaže 

(24. 11. 2022 – celoslovenská súťaž Prievidza)

Gitarovú súťaž s celoslovenskou účasťou usporiadala ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi.

Hugo Bizub – strieborné pásmo (trieda p. uč. Zuzany Dudžákovej)

Srdečne blahoželáme.

Cimbalový Prešporok 2022

(18. – 19. 11. 2022 – celoslovenská súťaž v Bratislave)

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale v Bratislave (ZUŠ Vrbenského – Bratislava)

Jana Režnická – bronzové pásmo (trieda p. uč. Štefana Vansača)

Srdečne blahoželáme.

OZNAM

Dňa 15. 12. 2022 mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ od januára 2023.

V zmysle VZN č. 6 /2022 oznamujem zákonným zástupcom, že od januára 2023 sa mení výška mesačného príspevku  nasledovne:

  • hudobný nástroj a spev – 16,00 eur mesačne
  • skupinové vyučovanie (VO, TO, LDO) – 13,00 eur mesačne

Ostatné poplatky ostávajú bez zmeny.

Nakoľko si uvedomujeme, že poplatky sa v novom roku zvyšujú v každom odvetví, zákonný zástupca sa môže rozhodnúť, či uhradí celú sumu naraz, alebo si platbu rozdelí

na mesačné/dvojmesačné alebo štvrťročné splátky po dohode. 

Bližšie informácie nájdete v záložke štúdium – informácie o štúdiu-poplatky.

Nové predpisy na úhradu sa budú generovať  postupne v januári. Nájdete ich v iZUŠ alebo Vám ich odovzdá triedny učiteľ.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Mariana Kacvinská, DiS. art. riaditeľka školy

Vianočné prianie a videoklip

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola, nech pohoda vládne za sviatočným stolom, nech láska prevláda nad nemilým stolom. V novom roku hojnosť splnených túžob a radosti z úsvitu každého nového dňa Vám želá celý kolektív ZUŠ. Tešíme opäť v novom roku na našich žiakov. Vyučovanie začne 9.1.2023.

Vianočný videoklip

Dorazil k nám pozdrav od našich žiačok   v podobe vianočného videoklipu. Účinkuje Noemi Demočková klavír a Anna Širillová spev (strih avideo Ján Pramuka). Ďakujeme dievčatám za milé prekvapenie. Tešíme sa, že takto kreatívne využívajú svoj voľný čas. 

Vianočný koncert

Po dvoch rokoch sme oslávili koniec kalenráneho roka krásnym Vianočným koncertom 20. 12. 2022 v koncertnej sále Reduty. 

Pred zaplneným publikom sa predstvailo 17 programovým čísel zo všetkých odborov. 

Hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor znel z pódia a výtvarný odbor zastával už tradične svoje miesto pred vstupom do koncertnej sály, kde prezentoval svoje výrobky na malých “Vianočných trhoch”.

Novinkou bolo otvorenie koncertu skupinou bicích nástrojou z triedy p. uč. Zajaca, ktorí sa na pódiu predstavili prvý krát. 

Premiérovo boli odprezentované aj televízne noviny “Zo života školy”,  pod taktovkou hercov z triedy pani učiteľky Korfant. 

V úvodnej polovici sa predstavili sólové vstupy a to klavírne, husľové, bicie, prednes, komorné teleso SYRINX a saxofónové zoskupenie a tiež aj mladší žiaci tanečného odboru so svojim Labutím jazerom.

Druhá polovica koncertu ponúkla vystúpenia väčších  súborov – akordeónový, gitarový, orchester, tanečná skupoina HANDS a  finálnym vstupom bola ľudová hudba a spevácka zložka Spišanček.

Koledou “Daj Boh šťastia tejto zemi” sa na pódiu rozlúčili všetci účinkujúci a bolo ich veru neúrekom, viac ako 150.

Blahoželáme všetkým účinkujúcim ku skvelým výkonom a tešíme sa na stretnutia pri ďalších koncertoch v Novom roku.

Poetický večer

Súznenie poézie – prózy – hudobných výkonov a scénického tanca v netradične upravenom priestore koncertnej sály (vďaka našim výtvarníkom) pod réžijnou taktovkou pani učiteľky Evy Kopperovej prinieslo pohladenie duše. Blahoželáme ku krásnym výkonom. Bol to umelecky hodnotne strávený čas vďaka našim mladým umelcom. 

Čo sa deje v hudobnom odbore

ROCK KIDS

Predstavujeme novo-založenú školskú kapelu a ich prvú skladbu od kapely U2 – Wit Or Without You. ROCK KIDS pracuje pod vedením pani učiteľky Michaely Regecovej.