Zápis žiakov – 02.09.2021

Zápis žiakov bude prebiehať u triednych učiteľov prvý školský deň 2.9.2021 od 8:30 hod. do 13:00 hod.

Zadelenie novo-prijatých žiakov bude zverejnené na nástenke v ZUŠ.

Prosíme rodičov a žiakov, aby si prišli zadeliť rozvrh hodín.

Ak sa nemôžete dostaviť v prvý školský deň do ZUŠ, prosíme nahláste sa telefonicky u svojich triednych učiteľov.

Mini koncert v domove dôchodcov

Bolo nám cťou spríjemniť predpoludnie mini koncertom našim dôchodcom (utorok 29.06.2021). Ďakujeme za pozvanie (Miroslav Hnát-jeho myšlienka a viceprimátorovi Dávidovi Demečkovi), cítili sme sa výborne aj vďaka výbornej organizácii a super pohosteniu.😉 Ďakujeme žiakom a pánovi učiteľovi Richnavskému za prípravu a osobný vklad.

Absolventské tablá 2020/2021

V tomto školskom roku sme vytvorili absolventské tablá pre každý odbor a stupeň z domácich fotografií, ktoré nám naši žiaci zaslali. O realizáciu a finálnu podobu sa postarala pani učiteľka Dominika Vojtášová. V letných mesiacoch budú doplnené o fotky pedagógov a spoločné tablo bude vystavené v priestoroch ZUŠ.

Absolventský koncert v Redute

Konečne po roku a pol na pódiu v novozrekonštruovanej koncertnej sále Reduty. V pondelok 21.06. sme urobili poslednú bodku za absolventskými podujatiami. Na našom prvom a zároveň aj poslednom “živom” koncerte sa predstavilo 9 žiakov, ktorí aj napriek ťažkým časom, ktoré priniesla pandémia, podali skvelé výkony. (Verte, že postaviť sa na pódium po takej dlhej dobe chce naozaj odvahu a pevné nervy). Koncert bol síce obmedzený počtom divákov, počtom účinkujúcich tak, aby sme dodržali literu kultúrneho automatu, to však neubralo na dôstojnosti a kráse pekného koncertného večera. Všetkým absolventom blahoželáme (väčšina z nich sa predstavila na video-koncertoch, ktoré si môžete pozrieť na našom you tube) a prajeme mnoho úspešných a umením sprevádzaných dní. Ďakujeme za foto Ing. Pavol Hvizdoš🙂

Absolventská výstava pri Radnici

16.06.2021 sme slávnostne otvorili  absolventskú výstavu v centre nášho mesta. Počas letných dní  bude prístupná pre všetkých návštevníkov a občanov mesta medzi Radnicou a rímskokatolíckym kostolom. Srdečne pozývame.

Druhy tancov, ktoré vyučujeme

Predstavujeme tanečný odbor. Vo videu si môžete pozrieť aké druhy tancov u nás vyučujeme a zároveň spoločne zaspomínajme na posledný tanečný koncert. Ak sa chceš stať súčasťou našej tanečnej rodiny, stačí podať prihlášku a prísť na prijímacie skúšky.

Aké druhy tancov u nás vyučujeme

Multimediálna tvorba

Nové zameranie vo výtvarnom odbore pre starších žiakov. Čo je náplňou tohto zamerania?
– počítačová grafika, fotografia, digitálna kresba, práca s 3D tlačiarňou

3D tlačiareň už v ZUŠ – pozri vo videu 

Ak sa páči toto zameranie, podaj elektronickú prihlášku do výtvarného odboru a do poznámky uveď MULTIMÉDIÁ. Určené pre žiakov od II. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl.