Menu Zavrieť

Poetický večer v Kaštieli

Po roku sme opäť prijali pozvanie zorganizovať umeleckú hodinku u našich susedov. Pekný poeticko-spevácky večer uviedli naši žiaci v krásnych priestoroch kaviarne v Kaštieli v Smižanoch. Znela poézia, próza a precítené, vyzrelé spevácke výkony žiakov z tried pani učiteľky Evy Kopperovej a pani učiteľky Michaely Formelovej. Ďakujeme žiakom i pedagógom a blahoželáme k umelecky hodnotným výkonom. Bol to naozaj príjemný podvečer.

SYRINX – 15. výročie vzniku

Slávnostný koncert k 15. výročiu založenia flautového súboru SYRINX

Na koncerte pri príležitosti 15. výročia komorného súboru Syrinx sa v prekrásnom prostredí letohrádku Dardanely stretli bývalí aj súčasní žiaci pani učiteľky Denisy Kotradyovej, ktorých spája láska k hudbe a flaute. Predstavili sa rôzne komorné zoskupenia, sólové skladby, duetá, súčasní členovia súboru SYRINX aj SYRINX JUNIOR spolu so svojou pani učiteľkou. 

Súbor za svoju existenciu absolvoval množstvo vystúpení a súťaží v rámci Slovenska a získal veľa významných ocenení.  Na koncerte vládla úžasná a dobroprajná atmosféra.  Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prítomnosťou urobili tento koncert nádherným.

Reportáž z koncertu – TV ZUŠ – you tube

Novoročný koncert

Prvý verejný koncert v tomto kalendárnom roku máme úspešne za sebou. Novoročný koncert v koncertnej sále ZUŠ bol dynamický, svieži, umelecky hodnotný, podporený  energiou preplnenej koncertnej sály našimi divákmi.  Klasické skladby sa striedali s populárnymi melódiami, tanečnými choreografiami a milými prednesmi našich hrecov. Ďakujeme návštevníkom, ktorí naplnili koncertnú sálu takmer do posledného miesta, lebo len vtedy má zmysel robiť umenie, ak ho máme komu odovzdať.
Prajme si spoločne, aby nás v novom roku nestretli žiadne prekážky, ktoré by bránili ďalším krásnym podujatiam, ktoré máme pre Vás pripravené v nasledujúcom období.
Pevne veríme, že ste s nami prežili umelecky hodnotný čas, vďaka Vašim deťom a dôvere, ktorú ste vložili do rúk našich pedagógov.👏👏👏👏

Vianočný koncert

Výborné a slávnostné otvorenie Vianočného koncertu odbubnovala skupina bicích nástrojov. V duchu predvianočnej nálady a umelecky hodnotných výkonov sme postupne odprezentovali 16 programových hudobných a tanečných čísel. Koncertná sála bola naplnená do posledného miesta. Na pódiu sa vystriedala viac ako stovka mladých a talentovaných umelcov, ktorí zanechali nezabudnuteľný zážitok. Sólové čísla klasických autorov, 11-členná skupina bicích nástrojov, naši najmenší herci a speváci, dva akordeónové súbory, dva spevácke zbory, dve tanečné choreografie, 15 členný giatorvý súbor, sláčikový orchester a nakoniec záverečná Tichá noc umocnila atmosféru prichádzajúcich vianočných sviatkov. Blahoželáme všetkým, ktorým sme počas koncertu tlieskali- žiakom, pedagógom, manipulantom, zvukárom a aj výtvarníčkam za krásnu výzdobu.👏👏👏👏👏👏👏

Tešíme sa na stretnutia pri ďalších koncertoch v Novom roku 2024!

Ede Zathurecký – Odhalenie sochy a slávnostný koncert

Spomienka na Ede Zathureckého

V stredu 13. 12. 2023 bol deň nabitý kultúrnymi podujatiami. Na školskom dvore bola odhalená socha špičkovému husľovému interpretovi a pedagógovi Ede Zathureczkému, rodákovi zo Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 120.výročia narodenia. O hodinku neskôr sa pri tejto príležitosti konal slávnostný koncert v Redute, na ktorom vystúpili študenti Budapeštianskej Hudobnej akadémie a pedagógovia našej školy Miriam Bednárová, Lea Demeková, Filip Demek, skladbu od Zathureczkého nacvičil a na koncerte zahral žiak Viliam Bečarik z triedy uč. Petra Šterbáka. Celá akcia vzišla na podnet maďarského konzulátu v Košiciach v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves  pánom primátorom Pavlom Bečarikom a našej ZUŠ. Veľká gratulácia patrí všetkým účinkujúcim, ktorí sa postarali o nádherný a vysoko umelecky hodnotný zážitok.

Poetický večer

Súznenie poézie – prózy a  hudobných výkonov v netradične upravenom priestore koncertnej sály.

Poetický večer predstavoval nádhernú cestu vlakom, na ktorej postupne pristupovali umelecké výkony spolucestujúcich. Striedali sa precítené prednesy žiakov literárno-dramatického odboru s umelecky hodnotnými prezentáciami žiakov hudobného odboru. Ďakujeme pani učiteľke Eve Kopperovej za réžijné spracovanie tohto večera. Bodaj by cesta vlakom bola vždy taká príjemná ako bol tento večer.

Blahoželáme ku krásnym výkonom. Bol to umelecky hodnotne strávený čas vďaka našim mladým umelcom. 

Reportáž z koncertu očami našej TV ZUŠ – you tube

Reportáž  z koncertu TV Reduta 

Jesenný koncert

Prvý koncert v tomto školskom roku uvádzaný ako Jesenný už máme za sebou.

Programová paleta bola bohatá. Predstavili sa žiaci od prvého ročníka až po žiakov druhého stupňa. 24 vstupov z dielne hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru  potešilo divákmi do posledného miesta naplnenú koncetnú sálu.

Jesennú výzdobu podčiarkla aj výzdoba koncertnej sály, na ktorej sa podieľali žiaci z triedy pani učiteľky Dominiky  Vojtášovej (pripravili kresbu na pódiu) a veľkú zásluhu má aj pani zástupkyňa Janka Nahálková na celkovej výzdobe koncertnej sály. 

Ďakujeme žiakom a ich pedagógom za príjemný jesenný večer a blahoželáme k pekným výkonom.

Reportáž z koncertu TV Reduta – video

Reportáž našej školskej TV ZUŠ – video