Menu Zavrieť

Jarný koncert

Súčasťou JARNÉHO KONCERTU bola aj predajná, charitatívna výstava výrobkov žiakov VO s názvom deti ZUŠ-SNV pre UKRAJINU.
Celý finančný výťažok poputuje na podporu ukrajinským rodinám, ktoré to v súčasnej situácii potrebujú a sú v našom meste Spišská Nová Ves.
 

Matiné s Haydnom

?V Koncertnej sieni Reduty (4. 4. 2022) zazneli skladby významného rakúskeho hudobného skladateľa Franza Josepha Haydna v podaní našich žiakov (pri príležitosti 290. výročia jeho narodenia). Po dlhej dobe opäť naživo a v spolupráci s Literárno–dramatickým odborom. Humorným spôsobom v dobových kostýmoch naši žiaci-moderátori koncert oživili a obohatili o zaujímavé poznatky zo života uznávaného skladateľa klasicizmu.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom a učiteľom ako aj našim priaznivcom umenia, že si našli čas a boli súčasťou umeleckého zážitku.

Okienko pre LDO

Láska v prvej triede

🎭❤️Je všade okolo nás a práve dnes je ešte o kúsok dôležitejšia ako včera. Svoje o láske vedia aj žiačky LDO (PŠ ročníka) z triedy p. učiteľky Kristíny Vlčekovej s básňou – Láska v prvej triede 🥰

Triedna recitačná besiedka žiakov 4/2/I - Premiéra 22.12.2021

Triedna recitačná besiedka žiakov 2/2/I - premiéra 21.12.2021

Triedna recitačná besiedka žiakov 2/1/I - premiéra 20.12.2021

Mikulášský pozdrav

pripravili žiaci z triedy p. uč. Kristíny Vlčekovej

Novoročný videokoncert

Srdečne Vás pozývame na Novoročný videokoncert, ktorý sa uskutoční 25.01.2022 na našom you tube v premiére o 17:00 hod.

 

Naši tanečníci

VALČÍK – tancujeme doma

Vyučovať tanec dištančne nie je jednoduché. Zvlášť u mladších žiakov. Tešíme sa, že aj napriek ťažkým podmienkam sa naše deti zapájajú a takto pekne pracujú.
Pozrite si ukážku pripravovanej choreografie – Valčík od Bianky Veinperovej (1.ročník) z triedy p.uč. Čikkelovej. 👏👏👏Možno sa raz dočkáme, že tento tanec budeme môcť vidieť v skupinovom prevedení naživo.
Prehrať video

Absolventské tablá 2020/2021

V tomto školskom roku sme vytvorili absolventské tablá pre každý odbor a stupeň z domácich fotografií, ktoré nám naši žiaci zaslali. O realizáciu a finálnu podobu sa postarala pani učiteľka Dominika Vojtášová. V letných mesiacoch budú doplnené o fotky pedagógov a spoločné tablo bude vystavené v priestoroch ZUŠ.