Menu Zavrieť

Čo sa deje v hudobnom odbore

Školská gitarová súťaž

24. 05. 2022 sa v koncertnej sále konala školská gitarová súťaž-maratón gitarových výkonov v podaní viac ako 40-tich interpretov od tých najmladších až po absolventov. Žiakom boli udelené diplomy s umiestnením v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Tešíme sa, že v gitarovom oddelení je záujem o prezentáciu aj takouto formou a si žiaci môžu porovnať svoje výkony medzi sebou.

 

Flautový seminár – Košice

Aj takto môže vyzerať hodina hry na priečnu flautu na seminári v Košiciach. Viedla ho filharmonička a pedagogička Mgr.art. Janka Jámborová, ArtD. Nové vedomosti a praktické rady načerpala nielen žiačka Karolínka Kozáková, ale aj pani učiteľka Denisa Kotradyová. Na spoločnej foto aj náš bývalý žiak Lukáš Kozák, dnes pán učiteľ v ZUŠ Poprad.

 

Školská súťaž dychového oddelenia a bicích nástrojov

V piatok 13. 05. 2022 si naši bicisti a flautisti zmerali svoje sily na školskom kole súťaže dychového a bicieho oddelenia. Všetci predviedli pekné výkony, ktoré boli ocenené zlatým a strieborným pásmom. Srdečne blahoželáme👏👏👏

Školská klavírna súťaž

V krásny slnečný utorok, 10.05.2022, prebiehal na našej škole hudobný maratón v hre na klavíri. Súťaženia-chtivých žiakov bolo neúrekom, čo je po dlhej prestávke obdivuhodné. Zmerať sily si prišli žiaci od najmladších až po druhý stupeň. Deti mali možnosť vypočuť si iných spolužiakov, učitelia a rodičia zas mohli porovnať úroveň jednotlivých výkonov. Všetci boli ocenení diplomom s udelením zlatého, strieborného alebo bronzového pásma, vecnou cenou i sladkou odmenou. Veríme, že aj takéto podujatia budú motiváciou pre umelecký rast našich žiakov. Všetkým srdečne blahoželáme👏👏👏

Pre milovníkov skupiny QUEEN - We are The Champions

Barborka Starostová - klvírny pozdrav

Naši najmenší pilne cvičia a my sa tešíme, že už po pár týždňoch Vás môžeme potešiť klavírnou skladbičkou prváčky Barborky Starostovej z triedy pani učiteľky Milčákovej. Hrá iba pre Vás: B. Kreader: Night Shadows a Let´s Get Silly!

kliknutím otvoríte video

V piatok si naši bicisti a flautisti zmerali svoje sily na školskom kole súťaže dychového a bicieho oddelenia. Všetci predviedli pekné výkony, ktoré boli ocenené zlatým a strieborným pásmom. Srdečne blahoželáme👏👏👏

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prijímacie skúšky

Podajte elektronickú prihlášku a príďte na talentové skúšky do ZUŠ 30 alebo 31. 05. 2022 v čase od 13:30 hod. do 17:30 hod.

Elokované pracoviská otvárame na ZŠ Ing. O. Kožucha a ZŠ Lipová – iba výtvarný a tanečný odbor.

Pripravujeme

02.06.2022 – Koncerty najmenších ku Dňu detí – 2 koncerty – 16:30 hod. a 18:00 hod. – koncertná sála ZUŠ

06.06. 2022 – Absolventský koncert žiakov prvej časti prvého stupňa – 17. 00 hod. – koncertná sála ZUŠ

14. 06. 2022 – 3. Klavírny koncert – 17: 00hod. – koncertná sála ZUŠ

16.06. 2022 – Absolventské predstavenie žiakov LDO “Predzáhradka” – 17:00 hod. divadelné štúdio v ZUŠ

20.06.2022 – 1. Absolventský koncert žiakov druhej časti a druhého stupňa – 17:00 hod. koncerná sála ZUŠ

21. 06. 2022 – Záverečný koncert – 17: 00hod. – koncertná sieň Reduty

22.06.2022 – Vernisáž absolventov VO (druhej časti a druhého stupňa) – 16:00 hod. pri Radnici

22.06.2022 –  2. absolventský koncert a slávnostné vyradenie absolventov druhej časti a druhého stupňa – 17:00 hod. koncertná sieň RedutY

Súťaže

Prešovská Cimbalová struna 2022

(celoslovenská súťaž)
Dňa 20.05.2022 sa konala krasjká súťaž v hre na cimbal  Prešovská cimbalová struna 2022. Janka Režnická, ktorá bola na súťaži vôbec prvýkrát, získala krásne zlaté pásmo a stala sa aj víťazkou a najlepšou interprétkou vo svojej kategórii. Svojím výkonom mohla tak potešiť prítomných aj na koncerte víťazov. Blahoželáme Janke a jej pánovi učiteľovi Štefanovi Vansačovi, korepetítorke Ľudmile Milčákovej a ďakujeme aj rodičom za podporu. Tešíme sa z Jankinho prvého veľkého úspechu a prajeme ešte dlhú, tvorivú a radostnú cimbalovú cestu. 👏👏👏👍🥇

Smižianska gitara

(celoslovenská súťaž)

Dňa 11.05.2022 sa v priestoroch ZUŠ Smižany konal 3. ročník Celoslovenskej gitarovej súťaže Smižianska gitara 2022. Všetci naši súťažiacisa umiestnili vo svojich kategóriach v striebornom pásme. Žiakov pripravovali:
baby kategória Richard Poľaško- Mgr. Zuzana Dudžáková, Šimon Bečarik a Tobias Zeleňák – Mgr.art. Michaela Regecová, Tobias Zeleňák získal aj diplom za najmladšieho účastníka celej súťaže, v kategórii 1B Michal Kotrady- Mgr. Alena Mušutová DiS.art., Šimon Štapinský- Mgr. Zuzana Lukáčová, DiS.art., v kategórii 1.C Hugo Bizub – Mgr. Zuzana Dudžáková, DiS.art., v kategórii II.B Marián Jaško – Mgr. Alena Mušutováej, DiS.art.
Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechov gitarového oddelenia 👏👏👏

Hviezdoslavov kubín

(krajské kolo)

Krajské kolo 68.ročníka Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach premenila 04.05. 2022 Sofia Pavlová v obrovský úspech. Jej prednes ocenila odborná porota 1. miestom. Sofia si tak získala postup do celoslovenského kola. Benjamín Gábor získal v silnej konkurencii 3. miesto, mladšia recitatórka Lara Lišková bola ocenená diplomom za výrazovú úroveň interpréta a reprezentovala nás aj Michaela Petrášová. Sme radi, že na pódiu spoločne s Benjamínom stála aj naša bývala žiačka, dnes maturantka Konzervatória v Košiciach Alžbeta Štubňová. Všetkým  srdečne blahoželáme 👏👏👏👏a Sofii držíme palce v celoslovenskom kole. Poďakovanie patrí aj  pani učiteľke Eve Kopperovej, ktorá žiakov pripravila.

5. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká

(celoslovenská šúťaž)

Dňa 04.05.2022 sa konala celoslovenská súťaž v Banskej štiavnici pod názvom Banskoštiavnické kladivká. Napriek obrovskému záujmu prihlásených pčastníkov,  sa naša mladá klaviristka Laura Zoe Vaščáková nezľakla a zabojovala v 1. kategórii o tie najvyššie miesta spolu s 18stimi ďalšími rovesníkmi. Interpretácia skladieb, s ktorými Laura súťažila bola odbornou porotou ocenená zlatým pásmom, ktorých bolo v tejto kategórii udelených iba tri. Laure srdečne blahoželáme a ďakujeme aj rodičom za podporu a spoluprácu a rovnako ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lucii Štapinskej za pedagogické vedenie.

 Destké divadelné Košice

(krajská postupová súťaž detskej dramatickej tvorivosti)

Ďalší pekný úspech, tentoraz malých hercov z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej. 28.04.2022 sa naši  druháci zúčastnili krajskej postupovej predliadky destkej dramatickej tvorivosti s názvom “Destké divaldené Košice”, kde získali s hrou pána Štefana Šimka Janko 1/2jJenko Cenu poroty a druhé miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať koncom mája v Šali.
Srdečne blahoželáme 👏👏👏

Slávik Slovenska 2022

(obvodné kolo)

Obvodné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022, ktoré sa konalo 28.04.2022 v našej koncertnej sále  prinieslo krásne výsledky v podobe dvoch prvých miest, ktoré si domov odnášajú Veronika Pagáčiková (1.kategória) a Aneta Krčmárová (3.kategória). Srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole v Redute👏👏👏👏. Ďakujeme pánovi učiteľovi Števovi Vansačovi za pedagogické vedenie a p.uč. Mariánovi Kamenickému za hudobný sprievod.

5. ročník krajskej dychovej súťaže v ZUŠ Spišská Nová Ves

Súťaž prebehla online-formou zaslania videí.

Umiestnenia našich žiakov: 

strieborné pásmo:

Timotej Kopper – 2.kat. – trúbka (p.uč. Marek Kacvinský)

Natália Tkáčová – 4.kat.-priečna flauta (p.uč. Marek Kacvinský)

Karolína Kozáková – 5.kat. – priečna flauta (p.uč. Denisa Kotradyová)

bronzové pásmo:

Alísia Almássyová – 2.kat. – priečna flauta (p.uč. Denisa Kotradyová)

Srdečne blahoželáme našim žiakom a ich pedagógom za pekné výsledky.

Celoslovenská súťaž organizovaná obchodnou spoločnosťou Smartshop

 
Súťaž o najlepší motív na obal telefónu pre kolekciu TATRY SPIŠ
 
1. miesto: Anetka Bryndzová 12 rokov, ročník 2/2/I.
3. miesto: Lucka Karácsonyová 11 rokov, ročník 2/2/I.
Srdečne blahoželáme.
Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti Smartshop za krásne ceny:
1. miesto: smartwatch SAMSUNG ACTIVE 2 a výherný návrh sa vytlačí na vybrané obaly telefónov + SAMSUNG monitor pre školu
3. miesto: slúchadlá SAMSUNG BUDS 2 🎉🏆
Taktiež chceme veľmi pekne poďakovať každému kto sa zapojil do online hlasovania na FB 😊

Slovenský ornament očami spišiakov 2022

Srdečne gratulujeme našej šikovnej prváčke Adrianke Hořákovej (7 rokov) z triedy p. uč. Vojtášovej za 2. miesto v C. kategórii: žiaci 1.časti 1.stupňa Základné umelecké školy v 4. ročníku celoslovenskej súťaže Slovenský ornament očami Spišiakov 2022 👍🎨
Tešíme sa a prajeme ešte mnoho úspechov!

najkraší návrh na obálku žiackej knižky

Celoslovenaská súťaž „O najkrajší návrh na obálku žiackej knižky“ priniesla aj tento rok krásny výsledok. Do top 20 najkrajších návrhov sa dostali hneď dve práce našich žiačok od p. uč. Dominiky Vojtášovej.
Srdečne gratulujeme 
Leone Žoldákovej – ročník 3./2./I.- téma: Moja najlepšia narodeninová oslava 🎂
a
Tamare Hrubej – ročník 1/II.- voľná téma 🎭🩰🎨🎺
 

Hviezdoslavov Kubín

okresné kolo

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo 68. ročník okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, v dňoch 29. a 30. marca 2022 v priestoroch Spišskej knižnice.

Na okresnom kole sa zúčastnili 50 recitátori z okresu Spišská Nová Ves a rozhodovala odborná porota zložená zo spisovateľov, skúsených porotcov celoslovenských recitačných súťaží a odborných pracovníkov knižnice.

Blahoželáme našim žiakom a pani učiteľke Eve Kopperovej, ktorá žiakov pripravila  za úspešnú reprezentáciu a krásne výsledky: 

Lara Lišková – 1. miesto – (poézia)  priamy postup do krajského kola

Michaela Petrášová – 1. miesto – (próza) priamy postup do krajského  kola

Benjamín Gábor – 1. miesto  – (poézia)  priamy postup do krajského kola

Sofia Pavlová – 1. miesto – (poézia) priamy postup do krajského kola

Petra Olejníková –  1. miesto – (próza) priamy postup do krajského kola

Anika Antal – 2 miesto (poézia)

Petra Olejníková – 2. miesto (poézia)

Z rozprávky do rozprávky

regionálne kolo

Veľmi sa tešíme👏👏👏, že náš divadelný súbor “Štúdio12+20” získal prvé miesto v súťaži Z rozprávky do rozprávky s nomináciou do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Košiciach. Súbor predstavil parodický variant ľudovej rozprávky Janko 1/2jenko od pána Štefana Šimka pod réžijnou taktovkou našej pani učiteľky Evy Kopperovej. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole 👏👏👏

VESMÍR OČAMI DETÍ – regionálne kolo

Srdečne gratulujeme našim výtvarníkom z triedy p. uč. Vojtášovej a taktiež Oliverovi Kováčovi z triedy p. uč. Ceterovej ku krásnym umiestneniam v regionálnom kole XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2022 😊👽💫🪐🌎🛰🚀
Vernisáž výstavy sa koná 3.3.2022 o 10:00 hod., Banícke múzeum, Banícke námestie 8, Gelnica.
Výsledky regionálneho kola súťaže:
4. kategória – základné umelecké školy – 0. – 4. ročník ZŠ a prípravné štúdium ZUŠ
1. miesto: Oliver Kováč (4.1.I. roč.)
3. miesto: Terézia Mária Smiková (1.1.I. roč.)
5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ
3. miesto: Milan Martinický (3.2.I. roč.)
čestné uznanie: Nina Pavlíková (3.2.I. roč.)

VÝTVARNÉ SPEKTRUM-regionálne kolo

Srdečne gratulujeme našim výtvarníkom z triedy p. uč. Ceterovej ku krásnym umiestneniam v regionálnom kole 59. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2022 😊🥳👍🎉🎨
Taktiež Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy, ktorá sa bude konať 24.2.2022 o 16:30 hod., Zimná 47, Spišská Nová Ves.
Veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória – maľba: 2. miesto Lucia Mroceková – Pamäť dotyku
čestné uznanie: Natália Omastová – Svet bez ľudí
B. kategória – kresba a grafika: 1. miesto Alexandra Repaská – XIII. Arkána
D kategória – insitná tvorba: 2. miesto Marco Kováč – Cesta
súťaž - Ilustrácia mojimi očami

Ilustrácia mojimi očami

Cleloslovenská výtvarná súťaž
Srdečne gratulujeme ku krásnemu 2. miestu našej žiačke Dorote Márii Kočišovej, ktorá pracovala 🎨 pod vedením p. uč. J. Nahálkovej 😊 Vernisáž výstavy bude 27.1.2022 (štvrtok) o 16:00 hod. u nás v Spišskej Novej Vsi na Radničnom námestí 7 👈👍

ANJEL VIANOC 2021

Tatranská galéria Poprad usporiadala tradičnú celoslovenskú súťaž ANJEL VIANOC. Do súťaže sa zapojilo 119 škôl a celkovo porota vyberala z 911 anjelov. Medzi ocenené patrila aj naša žiačka Paulína Staňová, ktorá získala čestné uznanie (trieda p.uč. Ondrej Kondel). Srdečne blahoželáme.

BIENÁLE PORTRÉTU KOŠICE- MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ DETÍ A MLÁDEŽE

2.12.2021 sme dostali veľmi peknú správu o úspechu v súťaži. Vo výtvarnej súťaži s názvom “Bienále portrétu” , ktorá sa konala v Košiciach, sme mali pekné ocenenie. Naše dve šikovné žiačky z triedy p. uč. E. Bavalovej – Alexandra Mistríková (4/II.) a Natália Kúkelčíková (2.1.I.) získali v tejto súťaži Čestné uznania za svoje výtvarné práce, ktoré sa týkali témy portrétu. O to viac nás toto ocenenie teší, lebo súťaž bola medzinárodná a bolo do nej zaslaných viac ako 600 diel z viacerých krajín. Našim šikovným výtvarníčkam chceme touto cestou srdečne zablahoželať k ich úspechu a popriať ešte veľa, veľa ďalších…posielame aj ukážky z ich tvorby👍🎨🖌😉😘👍

 

20.  ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE  “ČAROVNÁ FLAUTA”

Výborná správa dorazila z Nižnej na Orave, kde sa 26.11. 2021 vďaka online prenosu konal 20.ročník celoslovenskej súťaže Čarovná flauta, na ktorej nás úspešne reprezentovala Alexandra Staniská. V tretej kategórii v hre na zobcovej flaute v silnej konkurencii obsadila krásne druhé miesto. Veľký virtuálny potlesk posielame nielen Saške, ale aj jej pani učiteľke Denise Kotradyovej. Srdečne blahoželáme💐👏👏👏

DIVERTIMENTO MUSICALE – KRAJSKÉ KOLO

13.11.2021 prebehlo online formou vyhodnotenie krajského kola súťaže Divertimento musicale 2021. Súťaž prebiehala vo virtuálnom prostredí formou zaslania videonahrávok. Našu školu aj napriek ťažkej situácii spojenej so zdravotnými problémami, reprezentovalo flautové kvarteto SYRINX pod vedením pani učiteľky Denisy Kotradyovej. Máme veľkú radosť, že aj napriek sťaženým podmienkam sa dievčatá umiestnili v zlatom pásme.  Srdečne blahoželáme 🙂

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hviezdoslavov kubín

(krajské kolo)

Krajské kolo 68.ročníka Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach premenila 04.05. 2022 Sofia Pavlová v obrovský úspech. Jej prednes ocenila odborná porota 1. miestom. Sofia si tak získala postup do celoslovenského kola. Benjamín Gábor záskal 3. miesto, mladšia recitatórka Lara Lišková bola ocenená diplomom za výrazovú úroveň interpréta a reprezentovala nás aj Michaela Petrášová. Všetkým  srdečne blahoželáme 👏👏👏👏a Sofii držíme palce v celoslovenskom kole. Poďakovanie patrí aj  pani učiteľke Eve Kopperovej, ktorá žiakov pripravila.

5. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká

(celoslovenská šúťaž)

Dňa 04.05.2022 sa konala celoslovenská súťaž v Banskej štiavnici pod názvom Banskoštiavnické kladivká. Napriek obrovskému záujmu prihlásených pčastníkov,  sa naša mladá klaviristka Laura Zoe Vaščáková nezľakla a zabojovala v 1. kategórii o tie najvyššie miesta spolu s 18stimi ďalšími rovesníkmi. Interpretácia skladieb, s ktorými Laura súťažila bola odbornou porotou ocenená zlatým pásmom, ktorých bolo v tejto kategórii udelených iba tri. Laure srdečne blahoželáme a ďakujeme aj rodičom za podporu a spoluprácu a rovnako ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lucii Štapinskej za pedagogické vedenie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OZNAM

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám dávame do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.
Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora / rúška v  priestoroch školy a školského zariadenia.
Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

Jarný koncert

Súčasťou JARNÉHO KONCERTU bola aj predajná, charitatívna výstava výrobkov žiakov VO s názvom deti ZUŠ-SNV pre UKRAJINU.
Celý finančný výťažok poputuje na podporu ukrajinským rodinám, ktoré to v súčasnej situácii potrebujú a sú v našom meste Spišská Nová Ves.
 

Matiné s Haydnom

🎼V Koncertnej sieni Reduty (4. 4. 2022) zazneli skladby významného rakúskeho hudobného skladateľa Franza Josepha Haydna v podaní našich žiakov (pri príležitosti 290. výročia jeho narodenia). Po dlhej dobe opäť naživo a v spolupráci s Literárno–dramatickým odborom. Humorným spôsobom v dobových kostýmoch naši žiaci-moderátori koncert oživili a obohatili o zaujímavé poznatky zo života uznávaného skladateľa klasicizmu.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom a učiteľom ako aj našim priaznivcom umenia, že si našli čas a boli súčasťou umeleckého zážitku.

2% dane

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY

 • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  S úctou Rada členov OZ.

  Ďakujeme Vám!

  Tu si môžete stiahnuť formuláre:

  Vyhlásenie o poukázaní dane

  Potvrdenie o zaplatení dane

Okienko pre LDO

Láska v prvej triede

🎭❤️Je všade okolo nás a práve dnes je ešte o kúsok dôležitejšia ako včera. Svoje o láske vedia aj žiačky LDO (PŠ ročníka) z triedy p. učiteľky Kristíny Vlčekovej s básňou – Láska v prvej triede 🥰

Triedna recitačná besiedka žiakov 4/2/I - Premiéra 22.12.2021

Triedna recitačná besiedka žiakov 2/2/I - premiéra 21.12.2021

Triedna recitačná besiedka žiakov 2/1/I - premiéra 20.12.2021

Mikulášský pozdrav

pripravili žiaci z triedy p. uč. Kristíny Vlčekovej