ANJEL VIANOC 2021

Tatranská galéria Poprad usporiadala tradičnú celoslovenskú súťaž ANJEL VIANOC. Do súťaže sa zapojilo 119 škôl a celkovo porota vyberala z 911 anjelov. Medzi ocenené patrila aj naša žiačka Paulína Staňová, ktorá získala čestné uznanie (trieda p.uč. Ondrej Kondel). Srdečne blahoželáme.

 

 

BIENÁLE PORTRÉTU KOŠICE- MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ DETÍ A MLÁDEŽE

2.12.2021 sme dostali veľmi peknú správu o úspechu v súťaži. Vo výtvarnej súťaži s názvom „Bienále portrétu“ , ktorá sa konala v Košiciach, sme mali pekné ocenenie. Naše dve šikovné žiačky z triedy p. uč. E. Bavalovej – Alexandra Mistríková (4/II.) a Natália Kúkelčíková (2.1.I.) získali v tejto súťaži Čestné uznania za svoje výtvarné práce, ktoré sa týkali témy portrétu. O to viac nás toto ocenenie teší, lebo súťaž bola medzinárodná a bolo do nej zaslaných viac ako 600 diel z viacerých krajín. Našim šikovným výtvarníčkam chceme touto cestou srdečne zablahoželať k ich úspechu a popriať ešte veľa, veľa ďalších…posielame aj ukážky z ich tvorby👍🎨🖌😉😘👍

20.ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE  „ČAROVNÁ FLAUTA“

Výborná správa dorazila z Nižnej na Orave, kde sa 26.11. 2021 vďaka online prenosu konal 20.ročník celoslovenskej súťaže Čarovná flauta, na ktorej nás úspešne reprezentovala Alexandra Staniská. V tretej kategórii v hre na zobcovej flaute v silnej konkurencii obsadila krásne druhé miesto. Veľký virtuálny potlesk posielame nielen Saške, ale aj jej pani učiteľke Denise Kotradyovej. Srdečne blahoželáme💐👏👏👏

Divertimento musicale Krajské kolo súťaže komornej hry

13.11.2021 prebehlo online formou vyhodnotenie krajského kola súťaže Divertimento musicale 2021. Súťaž prebiehala vo virtuálnom prostredí formou zaslania videonahrávok. Našu školu aj napriek ťažkej situácii spojenej so zdravotnými problémami, reprezentovalo flautové kvarteto SYRINX pod vedením pani učiteľky Denisy Kotradyovej. Máme veľkú radosť, že aj napriek sťaženým podmienkam sa dievčatá umiestnili v zlatom pásme. Srdečne blahoželáme 🙂