Slovenský ornament očami spišiakov-celoslovenská súťaž

Srdečne gratulujeme našim šikovným žiačkam a pani učiteľke ku krásnemu úspechu v celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala Základná umelecká škola  Smižany.

C. KATEGÓRIA: Základné umelecké školy – žiaci 1. časti I. stupňa
3. miesto: ANETA KLIMEKOVÁ, názov diela: „Farebný folklór“

D. KATEGÓRIA : Základné umelecké školy, žiaci 2. časti I. stupňa
3. miesto: LEONA ŽOLDÁKOVÁ, názov diela: „Slovenské jarné tradície“

E. KATEGÓRIA : Základné umelecké školy ,žiaci II. stupňa
1. miesto: LENKA DZURŇAKOVÁ, názov diela: „Čepčenie nevesty“
čestné uznanie: ALEXANDRA REPASKÁ, názov diela: „Slnečná krajina“

F. KATEGÓRIA: pedagógovia a neprofesionálni umelci
1. miesto: Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ, názov diela: „Odetá v kroji“

Kliknutím na obrázok otvoríte galériu výherných prác

Smižianska gitara

Celoslovenská online súťaž gitaristov dopadla na výbornú. Šimon Bečarik (uč. Regecová) získal 1.miesto, Šimon Štapinský (uč. Lukáčová)  sa umiestnil na 2. mieste, Hugo Bizub (uč. Dudžáková) a Richard Geci (uč. Regecová) obsadili strieborné pásmo.  Srdečne blahoželáme žiakom, ktorých neodradilo nepopulárne dištančné vzdelávanie, učiteľom, ktorí svojich žiakov pripravovali a v neposlednom rade aj rodičom za podporu.

Návrh obálky na žiacku knižku medzi TOP 20

Mária Pidíková, žiačka pani učiteľky Dominiky Vojtášovej sa zapojila do celoslovenskej súťaže o „Najkrajší návrh na obálku žiackej knižky“. Témou bola „Moja obľúbená ľudová pieseň“. Mária spracovala tému na pieseň Páslo dievča pávy. Jej návrh sa dostal medzi TOP 20 najlepších.  Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme.

VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 - SÚŤAŽ
Srdečne blahoželáme krásnemu 2. miestu našej šikovnej žiačke Kristínke Nociarovej (2. ročník) od p. uč. Bavalovej v 4. kategórii (0. - 4. ročník ZUŠ) súťaže s názvom Vesmír očami detí 2021. 🪐⭐️ Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a do budúcna prajeme kopec kreativity. 😊
Výstavu prác si môžete pozrieť od 18.3.2021 na webovej stránke www.osvetasnv.sk v sekcii Galéria.
VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 - SÚŤAŽ
Srdečne blahoželáme krásnemu 2. miestu našej šikovnej žiačke Kristínke Nociarovej (2. ročník) od p. uč. Bavalovej v 4. kategórii (0. - 4. ročník ZUŠ) súťaže s názvom Vesmír očami detí 2021. 🪐⭐️
Anjel Vianoc - celoslovenská súťaž
V úvode tohto roka nás nesmierne potešila správa, že naši mladí výtvarníci (zo 6. ročníka) z triedy p. uč. Evy Bavalovej, získali v súťaži s názvom „Anjel Vianoc 2020“ čestné uznanie za spoločnú-kolektívnu prácu. Sme nesmierne radi, že uspeli, pretože konkurencia v tejto - už tradičnej súťaži - je každým rokom stále väčšia. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 108 škôl z celého Slovenska a porotcovia vybrali tie najzaujímavejšie spomedzi 695 zaslaných “anjelských“ výtvorov.
Takže aj čestné uznanie považujeme za nemalý úspech! Našim šikovným žiakom: S. Wiener, F. Pavlovičovi, K. Fabiánovej, S. Bratekovi, A. Vlkovej, L. Novákovej, O. Novákovi o to srdečnejšie blahoželáme k úspechu a zároveň aj za prezentáciu našej školy v týchto náročných časoch. Nech sa im aj naďalej takto darí!
Výstava je momentálne nainštalovaná v Art Clube Tatranskej galérie v Poprade. Ak ju chcete zhliadnuť, otvorte Facebook stránku TATRANSKEJ GALÉRIE.
A keď to situácia dovolí, veríme, že ju bude možné zhliadnuť aj naživo.

UKÁŽKA KOLEKTÍVNEJ PRÁCE - ANJEL VIANOC
Anjel Vianoc - celoslovenská súťaž
V úvode tohto roka nás nesmierne potešila správa, že naši mladí výtvarníci (zo 6. ročníka) z triedy p. uč. Evy Bavalovej, získali v súťaži s názvom „Anjel Vianoc 2020“ čestné uznanie za spoločnú-kolektívnu prácu.
Modrý svet očami umenia - celoslovenská online súťaž
Naši žiaci LDO sa pod vedením p.uč. Tekáčovej zapojili do celoslovenskej online súťaže Modrý svet očami umenia. Umiestnili sa na popredných miestach: Karolína Hudáčeková – 1.miesto, Eliška Marciová -1. miesto, Natália Hudáčeková – 3.miesto a Martin Debnár získal cenu poroty. V príspevku uverejňujeme vlastnú tvorbu, ktorá porotu zaujala a ocenila vyššie uvedeným ocenením. Blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých myšlienok!
Modrý svet očami umenia - celoslovenská online súťaž
Naši žiaci LDO sa pod vedením p.uč. Tekáčovej zapojili do celoslovenskej online súťaže Modrý svet očami umenia. Umiestnili sa na popredných miestach: Karolína Hudáčeková – 1.miesto, Eliška Marciová -1. miesto, Natália Hudáčeková – 3.miesto a Martin Debnár získal cenu poroty.
Medzinárodná husľová súťaž
Tamarka Gurčíková, žiačka 4./2./I, z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka získala na medzinárodnej súťažnej prehliadke Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení v Komárne umiestnenie v striebornom pásme. Srdečne Tamarke aj pánovi učiteľovi Šterbákovi blahoželáme!!!
Medzinárodná husľová súťaž
Tamarka Gurčíková, žiačka 4./2./I, z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka získala na medzinárodnej súťažnej prehliadke Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení v Komárne umiestnenie v striebornom pásme. Srdečne Tamarke aj pánovi učiteľovi Šterbákovi blahoželáme!!!
Hnúšťanský akord - celoslovenská súťaž
V Hnúšti sa v dňoch 13. 9. 2020 - 14. 9. 2020 uskutočnila celoslovenská súťaž z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, ktorá bola zameraná na teoretické a praktické vedomosti žiakov s cieľom vytvárať lepší vzťah k hudobnej náuke a hravou formou zvyšovať jej vedomostnú úroveň. Našu školu reprezentovalo družstvo v "A" kategórii v zložení Stela Kleinová, Ela Molitorisová a Richard Geci. Súťažné družstvo pod vedením Mgr. Stanislava Dvorského si vybojovalo fantastické 1. miesto.
Po veľmi náročnej príprave súťažiaci museli preukázať vysokú úroveň vedomostí, kreativitu, rýchlosť a presnosť. Víťazné družstvo bolo ocenené diplomom za 1. miesto, cenou prof. Jána Valacha a prekrásnymi miniatúrami hudobných nástrojov. Spomínaným žiakom a ich učiteľovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a veríme, že sa im takto bude dariť aj v nasledujúcom období. Ďakujeme rodičom, že aj v tejto neľahkej situácii pustili svoje deti na súťaž a tiež za ich podporu, ktorú si vážime.

OCENENIE ZO SÚŤAŽE HNÚŠŤANSKÝ AKORD
Hnúšťanský akord - celoslovenská súťaž
Našu školu reprezentovalo družstvo v "A" kategórii v zložení Stela Kleinová, Ela Molitorisová a Richard Geci. Súťažné družstvo pod vedením Mgr. Stanislava Dvorského si vybojovalo fantastické 1. miesto.