VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 - SÚŤAŽ
Srdečne blahoželáme krásnemu 2. miestu našej šikovnej žiačke Kristínke Nociarovej (2. ročník) od p. uč. Bavalovej v 4. kategórii (0. - 4. ročník ZUŠ) súťaže s názvom Vesmír očami detí 2021. 🪐⭐️ Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a do budúcna prajeme kopec kreativity. 😊
Výstavu prác si môžete pozrieť od 18.3.2021 na webovej stránke www.osvetasnv.sk v sekcii Galéria.
VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 - SÚŤAŽ
Srdečne blahoželáme krásnemu 2. miestu našej šikovnej žiačke Kristínke Nociarovej (2. ročník) od p. uč. Bavalovej v 4. kategórii (0. - 4. ročník ZUŠ) súťaže s názvom Vesmír očami detí 2021. 🪐⭐️
Anjel Vianoc - celoslovenská súťaž
V úvode tohto roka nás nesmierne potešila správa, že naši mladí výtvarníci (zo 6. ročníka) z triedy p. uč. Evy Bavalovej, získali v súťaži s názvom „Anjel Vianoc 2020“ čestné uznanie za spoločnú-kolektívnu prácu. Sme nesmierne radi, že uspeli, pretože konkurencia v tejto - už tradičnej súťaži - je každým rokom stále väčšia. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 108 škôl z celého Slovenska a porotcovia vybrali tie najzaujímavejšie spomedzi 695 zaslaných “anjelských“ výtvorov.
Takže aj čestné uznanie považujeme za nemalý úspech! Našim šikovným žiakom: S. Wiener, F. Pavlovičovi, K. Fabiánovej, S. Bratekovi, A. Vlkovej, L. Novákovej, O. Novákovi o to srdečnejšie blahoželáme k úspechu a zároveň aj za prezentáciu našej školy v týchto náročných časoch. Nech sa im aj naďalej takto darí!
Výstava je momentálne nainštalovaná v Art Clube Tatranskej galérie v Poprade. Ak ju chcete zhliadnuť, otvorte Facebook stránku TATRANSKEJ GALÉRIE.
A keď to situácia dovolí, veríme, že ju bude možné zhliadnuť aj naživo.

UKÁŽKA KOLEKTÍVNEJ PRÁCE - ANJEL VIANOC
Anjel Vianoc - celoslovenská súťaž
V úvode tohto roka nás nesmierne potešila správa, že naši mladí výtvarníci (zo 6. ročníka) z triedy p. uč. Evy Bavalovej, získali v súťaži s názvom „Anjel Vianoc 2020“ čestné uznanie za spoločnú-kolektívnu prácu.
Modrý svet očami umenia - celoslovenská online súťaž
Naši žiaci LDO sa pod vedením p.uč. Tekáčovej zapojili do celoslovenskej online súťaže Modrý svet očami umenia. Umiestnili sa na popredných miestach: Karolína Hudáčeková – 1.miesto, Eliška Marciová -1. miesto, Natália Hudáčeková – 3.miesto a Martin Debnár získal cenu poroty. V príspevku uverejňujeme vlastnú tvorbu, ktorá porotu zaujala a ocenila vyššie uvedeným ocenením. Blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých myšlienok!
Modrý svet očami umenia - celoslovenská online súťaž
Naši žiaci LDO sa pod vedením p.uč. Tekáčovej zapojili do celoslovenskej online súťaže Modrý svet očami umenia. Umiestnili sa na popredných miestach: Karolína Hudáčeková – 1.miesto, Eliška Marciová -1. miesto, Natália Hudáčeková – 3.miesto a Martin Debnár získal cenu poroty.
Medzinárodná husľová súťaž
Tamarka Gurčíková, žiačka 4./2./I, z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka získala na medzinárodnej súťažnej prehliadke Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení v Komárne umiestnenie v striebornom pásme. Srdečne Tamarke aj pánovi učiteľovi Šterbákovi blahoželáme!!!
Medzinárodná husľová súťaž
Tamarka Gurčíková, žiačka 4./2./I, z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka získala na medzinárodnej súťažnej prehliadke Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení v Komárne umiestnenie v striebornom pásme. Srdečne Tamarke aj pánovi učiteľovi Šterbákovi blahoželáme!!!
Hnúšťanský akord - celoslovenská súťaž
V Hnúšti sa v dňoch 13. 9. 2020 - 14. 9. 2020 uskutočnila celoslovenská súťaž z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord, ktorá bola zameraná na teoretické a praktické vedomosti žiakov s cieľom vytvárať lepší vzťah k hudobnej náuke a hravou formou zvyšovať jej vedomostnú úroveň. Našu školu reprezentovalo družstvo v "A" kategórii v zložení Stela Kleinová, Ela Molitorisová a Richard Geci. Súťažné družstvo pod vedením Mgr. Stanislava Dvorského si vybojovalo fantastické 1. miesto.
Po veľmi náročnej príprave súťažiaci museli preukázať vysokú úroveň vedomostí, kreativitu, rýchlosť a presnosť. Víťazné družstvo bolo ocenené diplomom za 1. miesto, cenou prof. Jána Valacha a prekrásnymi miniatúrami hudobných nástrojov. Spomínaným žiakom a ich učiteľovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a veríme, že sa im takto bude dariť aj v nasledujúcom období. Ďakujeme rodičom, že aj v tejto neľahkej situácii pustili svoje deti na súťaž a tiež za ich podporu, ktorú si vážime.

OCENENIE ZO SÚŤAŽE HNÚŠŤANSKÝ AKORD
Hnúšťanský akord - celoslovenská súťaž
Našu školu reprezentovalo družstvo v "A" kategórii v zložení Stela Kleinová, Ela Molitorisová a Richard Geci. Súťažné družstvo pod vedením Mgr. Stanislava Dvorského si vybojovalo fantastické 1. miesto.