MENU

La guitaromanie 2022

(celoslovenská online súťaž -Martin)

V Martine sa konala online celoslovenská súťaž v hre na gitaru. Porota na základe zaslanej video-nahrávky ocenila výkon nášho žiaka Tobiasa Zeleňáka z triedy pani učiteľky Michaely Regecovej skvelým 1. miestom. A tak sa Tobiasko mohol predstaviť 27. 06. 2022 na koncerte najlepších žiakov súťaže naživo v Turčianskej galérii v Martine, kde sa odovzdávali diplomy a ceny. Srdečne blahoželáme a prajeme ešte mnoho úspechov.

 

 

DIVERTIMENTO MUSICALE – RIMAVSKÁ SOBOTA

(celoslovenská postupová súťaž)

17. a 18. júna 2022 sa konal jbilejný 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby  v Rimavskej Sobote. Flautové kvarteto SYRINX bolo opäť raz úspešné. Porota ich výkon ocenila strieborným pásmom a odnielsi si aj špeciálnu cenu primátora mesta.

Kvarteto súťažilo v zložení: Sára Závecká, Judita Kotradyová, Lenka Razceková a Karolína Kozáková. Žiakov pripravila Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art.

Srdečne blahoželáme.

Festival komornej hudby – Čadca

(celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou)

V Čadci sa v dňoch 6.6. – 9.6. 2022 koná Festival komornej hudby s medzinárodnou účasťou. Festivalové dni patria jednotlivým nástrojovým a speváckym zoskupeniam. Posledný deň sa koná koncert laureátov festivalu, na ktorom si zahrajú aj žiačky z našej školy- kvarteto priečnych fláut, ktoré v sekcii drevených a plechových nástrojov získali zlaté pásmo a zároveň titul laureát. Dievčatá tak ostávajú na súťaži neplánovane o jeden deň dlhšie, aby mohli svoj výkon prezentovať ešte raz na koncerte víťazov.  Srdečne blahoželáme dievčatám a ich pani učiteľke Denise Kotradyovej, ktorá žiakov viedla a  pripravila.

ŽIDOVSKÁ SPIŠSKÁ NOVÁ VES – HOLOKAUST MOJIMI OČAMI

(mestská súťaž)

      31. mája 2022 sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Židosvká Spišská Nová Ves-Holokaust mojimi očami.

Martina Pustaiová získala pekné 3. miesto v kategórii základné umelecké škola a oumelecké odbory. Žiačka je z triedy p. uč. Ondreja Kondela.

Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci 2. stupňa základných škôl, študenti stredných škôl a žiaci základných umeleckých škôl. Súťaž vyhlásilo občianske združenie Pro Memory, v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a ZUŠ v Spišskej Novej Vsi, pod záštitou primátora mesta Ing. Pavla Bečarika, pri príležitosti 80. výročia rodinného transportu židovských obyvateľov do nemeckých koncentračných táborov.

Výstavu výtvarných prác bude možné si prezrieť v spoločenskej miestnosti knižnice na Letnej 28 do 10. júna 2022.

Zlatá priadka

(celoslovenská postupová súťaž)

V dňoch od 25.05. do 28. 05. 2022 sa v Šali konala celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka. Naši divadleníci – druháci z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej získali s hrou Štefana Šimka Janko 1/2Jenko bronzové pásmo. Srdečne blahoželáme.

 

PIANOFORTE

(celoslovenská klavírna súťaž)

Dňa 26. 05. 2022 v Starej Ľubovni konal 1. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže pod názvom PIANOFORTE. Laura Zoe Vaščáková pod vedením pani učiteľky Lucii Štapinskej získala v II. kategórii bronzové pásmo.  Blahoželáme.

Prešovská Cimbalová struna 2022

(celoslovenská súťaž)
Dňa 20.05.2022 sa konala krasjká súťaž v hre na cimbal  Prešovská cimbalová struna 2022. Janka Režnická, ktorá bola na súťaži vôbec prvýkrát, získala krásne zlaté pásmo a stala sa aj víťazkou a najlepšou interprétkou vo svojej kategórii. Svojím výkonom mohla tak potešiť prítomných aj na koncerte víťazov. Blahoželáme Janke a jej pánovi učiteľovi Štefanovi Vansačovi, korepetítorke Ľudmile Milčákovej a ďakujeme aj rodičom za podporu. Tešíme sa z Jankinho prvého veľkého úspechu a prajeme ešte dlhú, tvorivú a radostnú cimbalovú cestu. 👏👏👏👍🥇

Smižianska gitara

(celoslovenská súťaž)

Dňa 11.05.2022 sa v priestoroch ZUŠ Smižany konal 3. ročník Celoslovenskej gitarovej súťaže Smižianska gitara 2022. Všetci naši súťažiacisa umiestnili vo svojich kategóriach v striebornom pásme. Žiakov pripravovali:
baby kategória Richard Poľaško- Mgr. Zuzana Dudžáková, Šimon Bečarik a Tobias Zeleňák – Mgr.art. Michaela Regecová, Tobias Zeleňák získal aj diplom za najmladšieho účastníka celej súťaže, v kategórii 1B Michal Kotrady- Mgr. Alena Mušutová DiS.art., Šimon Štapinský- Mgr. Zuzana Lukáčová, DiS.art., v kategórii 1.C Hugo Bizub – Mgr. Zuzana Dudžáková, DiS.art., v kategórii II.B Marián Jaško – Mgr. Alena Mušutováej, DiS.art.
Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechov gitarového oddelenia 👏👏👏

Hviezdoslavov kubín

(krajské kolo)

Krajské kolo 68.ročníka Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach premenila 04.05. 2022 Sofia Pavlová v obrovský úspech. Jej prednes ocenila odborná porota 1. miestom. Sofia si tak získala postup do celoslovenského kola. Benjamín Gábor získal v silnej konkurencii 3. miesto, mladšia recitatórka Lara Lišková bola ocenená diplomom za výrazovú úroveň interpréta a reprezentovala nás aj Michaela Petrášová. Sme radi, že na pódiu spoločne s Benjamínom stála aj naša bývala žiačka, dnes maturantka Konzervatória v Košiciach Alžbeta Štubňová. Všetkým  srdečne blahoželáme 👏👏👏👏a Sofii držíme palce v celoslovenskom kole. Poďakovanie patrí aj  pani učiteľke Eve Kopperovej, ktorá žiakov pripravila.

5. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká

(celoslovenská šúťaž)

Dňa 04.05.2022 sa konala celoslovenská súťaž v Banskej štiavnici pod názvom Banskoštiavnické kladivká. Napriek obrovskému záujmu prihlásených pčastníkov,  sa naša mladá klaviristka Laura Zoe Vaščáková nezľakla a zabojovala v 1. kategórii o tie najvyššie miesta spolu s 18stimi ďalšími rovesníkmi. Interpretácia skladieb, s ktorými Laura súťažila bola odbornou porotou ocenená zlatým pásmom, ktorých bolo v tejto kategórii udelených iba tri. Laure srdečne blahoželáme a ďakujeme aj rodičom za podporu a spoluprácu a rovnako ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lucii Štapinskej za pedagogické vedenie.

 Destké divadelné Košice

(krajská postupová súťaž detskej dramatickej tvorivosti)

Ďalší pekný úspech, tentoraz malých hercov z triedy pani učiteľky Evy Kopperovej. 28.04.2022 sa naši  druháci zúčastnili krajskej postupovej predliadky destkej dramatickej tvorivosti s názvom “Destké divaldené Košice”, kde získali s hrou pána Štefana Šimka Janko 1/2jJenko Cenu poroty a druhé miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať koncom mája v Šali.
Srdečne blahoželáme 👏👏👏

Slávik Slovenska 2022

(obvodné kolo)

Dnešné obvodné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022 prinieslo krásne výsledky v podobe dvoch prvých miest, ktoré si domov odnášajú Veronika Pagáčiková (1.kategória) a Aneta Krčmárová (3.kategória). Srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole v Redute👏👏👏👏. Ďakujeme pánovi učiteľovi Števovi Vansačovi za pedagogické vedenie a p.uč. Mariánovi Kamenickému za hudobný sprievod.

5. ročník krajskej dychovej súťaže v ZUŠ Spišská Nová Ves

Súťaž prebehla online-formou zaslania videí.

Umiestnenia našich žiakov: 

strieborné pásmo:

Timotej Kopper – 2.kat. – trúbka (p.uč. Marek Kacvinský)

Natália Tkáčová – 4.kat.-priečna flauta (p.uč. Marek Kacvinský)

Karolína Kozáková – 5.kat. – priečna flauta (p.uč. Denisa Kotradyová)

bronzové pásmo:

Alísia Almássyová – 2.kat. – priečna flauta (p.uč. Denisa Kotradyová)

Srdečne blahoželáme našim žiakom a ich pedagógom za pekné výsledky.

Celoslovenská súťaž organizovaná obchodnou spoločnosťou Smartshop

 
Súťaž o najlepší motív na obal telefónu pre kolekciu TATRY SPIŠ
 
1. miesto: Anetka Bryndzová 12 rokov, ročník 2/2/I.
3. miesto: Lucka Karácsonyová 11 rokov, ročník 2/2/I.
Srdečne blahoželáme.
Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti Smartshop za krásne ceny:
1. miesto: smartwatch SAMSUNG ACTIVE 2 a výherný návrh sa vytlačí na vybrané obaly telefónov + SAMSUNG monitor pre školu
3. miesto: slúchadlá SAMSUNG BUDS 2 🎉🏆
Taktiež chceme veľmi pekne poďakovať každému kto sa zapojil do online hlasovania na FB 😊

Slovenský ornament očami Spišiakov 2022

(celoslovenská súťaž)

Srdečne gratulujeme našej šikovnej prváčke Adrianke Hořákovej (7 rokov) z triedy p. uč. Vojtášovej za 2. miesto v C. kategórii: žiaci 1.časti 1.stupňa Základné umelecké školy v 4. ročníku celoslovenskej súťaže Slovenský ornament očami Spišiakov 2022 👍

Tešíme sa a prajeme ešte mnoho úspechov!

 

NAJKRAŠÍ NÁVRH NA OBÁLKU ŽIACKEJ KNIŽKY

Celoslovenaská súťaž „O najkrajší návrh na obálku žiackej knižky“ priniesla aj tento rok krásny výsledok. Do top 20 najkrajších návrhov sa dostali hneď dve práce našich žiačok od p. uč. Dominiky Vojtášovej.
Srdečne gratulujeme 
 Leone Žoldákovej – ročník 3./2./I.- téma: Moja najlepšia narodeninová oslava 🎂
 Tamare Hrubej – ročník 1/II.- voľná téma 🎭🩰🎨🎺

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

(okresné kolo)

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo 68. ročník okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, v dňoch 29. a 30. marca 2022 v priestoroch Spišskej knižnice.

Na okresnom kole sa zúčastnili 50 recitátori z okresu Spišská Nová Ves a rozhodovala odborná porota zložená zo spisovateľov, skúsených porotcov celoslovenských recitačných súťaží a odborných pracovníkov knižnice.

Blahoželáme našim žiakom a pani učiteľke Eve Kopperovej, ktorá žiakov pripravila  za úspešnú reprezentáciu a krásne výsledky: 

Lara Lišková – 1. miesto – (poézia)  priamy postup do krajského kola

Michaela Petrášová – 1. miesto – (próza) priamy postup do krajského kola

Sofia Pavlová – 1. miesto – (poézia) priamy postup do krajského kola

Benjamín Gábor – 1. miesto  – (poézia)  priamy postup do krajského kola

Petra Olejníková –  1. miesto – (próza) priamy postup do krajského kola

Anika Antal – 2 miesto (poézia)

Petra Olejníková – 2. miesto (poézia)

Z rozprávky do rozrávky

(regionálne kolo)

Veľmi sa tešíme👏👏👏, že náš divadelný súbor “Štúdio12+20” získal prvé miesto v súťaži Z rozprávky do rozprávky s nomináciou do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Košiciach. Súbor predstavil parodický variant ľudovej rozprávky Janko 1/2jenko od pána Štefana Šimka pod réžijnou taktovkou našej pani učiteľky Evy Kopperovej. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole 👏👏👏

VESMÍR OČAMI DETÍ

(regionálne kolo)

Srdečne gratulujeme našim výtvarníkom z triedy p. uč. Vojtášovej a taktiež Oliverovi Kováčovi z triedy p. uč. Ceterovej ku krásnym umiestneniam v regionálnom kole XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2022 😊👽💫🪐🌎🛰🚀
Vernisáž výstavy sa bude konať 3.3.2022 o 10:00 hod., Banícke múzeum, Banícke námestie 8, Gelnica.
Výsledky regionálneho kola súťaže:
4. kategória – základné umelecké školy – 0. – 4. ročník ZŠ a prípravné štúdium ZUŠ
1. miesto: Oliver Kováč (4.1.I. roč.)
3. miesto: Terézia Mária Smiková (1.1.I. roč.)
5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ
3. miesto: Milan Martinický (3.2.I. roč.)
čestné uznanie: Nina Pavlíková (3.2.I. roč.)

VÝTVARNÉ SPEKTRUM-REGIONÁLNE KOLO

Srdečne gratulujeme našim výtvarníkom z triedy p. uč. Ceterovej ku krásnym umiestneniam v regionálnom kole 59. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2022 😊🥳👍🎉🎨
Taktiež Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy, ktorá sa bude konať 24.2.2022 o 16:30 hod., Zimná 47, Spišská Nová Ves.
Veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória – maľba: 2. miesto Lucia Mroceková – Pamäť dotyku
čestné uznanie: Natália Omastová – Svet bez ľudí
B. kategória – kresba a grafika: 1. miesto Alexandra Repaská – XIII. Arkána
D kategória – insitná tvorba: 2. miesto Marco Kováč – Cesta

kliknutím na odkaz zobrazíte info o súťaži a výsledky

Ilustrácia mojimi očami

celoslovenská súťaž
Srdečne gratulujeme ku krásnemu 2. miestu našej žiačke Dorote Márii Kočišovej, ktorá pracovala na islutrácii 🎨 pod vedením p. uč. J. Nahálkovej 😊
Vernisáž výstavy bude 27.1.2022 (štvrtok) o 16:00 hod. u nás v Spišskej Novej Vsi na Radničnom námestí.

ANJEL VIANOC 2021

Tatranská galéria Poprad usporiadala tradičnú celoslovenskú súťaž ANJEL VIANOC. Do súťaže sa zapojilo 119 škôl a celkovo porota vyberala z 911 anjelov. Medzi ocenené patrila aj naša žiačka Paulína Staňová, ktorá získala čestné uznanie (trieda p.uč. Ondrej Kondel). Srdečne blahoželáme.

 

 

BIENÁLE PORTRÉTU KOŠICE- MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ DETÍ A MLÁDEŽE

2.12.2021 sme dostali veľmi peknú správu o úspechu v súťaži. Vo výtvarnej súťaži s názvom “Bienále portrétu” , ktorá sa konala v Košiciach, sme mali pekné ocenenie. Naše dve šikovné žiačky z triedy p. uč. E. Bavalovej – Alexandra Mistríková (4/II.) a Natália Kúkelčíková (2.1.I.) získali v tejto súťaži Čestné uznania za svoje výtvarné práce, ktoré sa týkali témy portrétu. O to viac nás toto ocenenie teší, lebo súťaž bola medzinárodná a bolo do nej zaslaných viac ako 600 diel z viacerých krajín. Našim šikovným výtvarníčkam chceme touto cestou srdečne zablahoželať k ich úspechu a popriať ešte veľa, veľa ďalších…posielame aj ukážky z ich tvorby👍🎨🖌😉😘👍

20.ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE  “ČAROVNÁ FLAUTA”

Výborná správa dorazila z Nižnej na Orave, kde sa 26.11. 2021 vďaka online prenosu konal 20.ročník celoslovenskej súťaže Čarovná flauta, na ktorej nás úspešne reprezentovala Alexandra Staniská. V tretej kategórii v hre na zobcovej flaute v silnej konkurencii obsadila krásne druhé miesto. Veľký virtuálny potlesk posielame nielen Saške, ale aj jej pani učiteľke Denise Kotradyovej. Srdečne blahoželáme💐👏👏👏

Divertimento musicale Krajské kolo súťaže komornej hry

13.11.2021 prebehlo online formou vyhodnotenie krajského kola súťaže Divertimento musicale 2021. Súťaž prebiehala vo virtuálnom prostredí formou zaslania videonahrávok. Našu školu aj napriek ťažkej situácii spojenej so zdravotnými problémami, reprezentovalo flautové kvarteto SYRINX pod vedením pani učiteľky Denisy Kotradyovej. Máme veľkú radosť, že aj napriek sťaženým podmienkam sa dievčatá umiestnili v zlatom pásme. Srdečne blahoželáme 🙂