Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie.
Dňa 10. 11. 2022 (štvrtok) o 16:30 hod. vo veľkej koncertnej sále ZUŠ.
Po celoškolskom rodičovskom zasadnutí môžete využiť individuálne stretnutie s triednym učiteľom,
ak máte nejaké otázky o priebehu štúdia Vášho dieťaťa v našej ZUŠ.