MENU

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor ponúka odborné vzdelávanie v zameraní výtvarná tvorba a multimédiá. Výtvarná tvorba zahŕňa predmety: kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie. Multimédia sú určené pre žiakov od II. stupňa ZŠ. Toto zameranie zahŕňa predmety: fotografia, digitálna kresba, animácia, elektronické médiá. Žiaci majú možnosť navštevovať aj nepovinne-voliteľné predmety ako je keramika a počítačová grafika. Výtvarný odbor prezentuje práce žiakov na výstavách a aktívne sa podieľa na kultúrnom živote v rámci mesta a regiónu.

Žiaci z tohto odboru sa mimoriadne úspešne zúčastňujú výtvarných súťaží nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Odborne kvalifikovaní pedagógovia ponúkajú kvalitnú prípravu na zvládnutie prijímacích skúšok na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním a tiež sa zúčastňujú so svojimi žiakmi na dňoch otvorených dverí, ktoré tieto školy organizujú.

Čo sa u nás vyučuje

Vo výtvarnom odbore sa zameriavame na tieto oblasti štúdia.

Výtvarná tvorba:

Kresba 

Maľba

Grafika

Priestorové a akčné vytváranie

Voliteľný predmet:

Počítačová grafika

Voliteľný predmet:

Keramika

Multimediálne zameranie od 1. ročníka druhej časti (od 6. roč. ZŠ): 

Kreba (digitálna)

Maľba

Fotografia

Animácia

Elektronické médiá

Pedagógovia

  

Mgr. EVA BAVALOVÁ

Vedúca odboru:

Mgr. art. JANA CETEROVÁ

  

Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ

  

Mgr. SAMUEL KRISTEV

  

Mgr. art. TOMÁŠ CETERA

  

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ

Pedagógovia

Vedúca odboru:

Mgr. art. JANA CETEROVÁ

  

Mgr. EVA BAVALOVÁ

  

Mgr. DOMINIKA VOJTÁŠOVÁ

  

Mgr. SAMUEL KRISTEV

  

Mgr. art. TOMÁŠ CETERA

  

Mgr. JANA NAHÁLKOVÁ