DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE V ZUŠ

Od 29 .11. 2021 do 09. 01. 2022 bude vyučovanie zabezpečované iba dištančnou formou vo všetkých odboroch.

Vážení rodičia-žiaci,

v zmysle  rozhodnutia Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  mimoriadne prerušuje vyučovanie v základných umeleckých školách od 29. novembra 2021 do 09. januára 2022.  Vyučovanie je možné zabezpečiť iba dištančnou formou.

Je nám veľmi ľúto, že nie je umožnené aspoň individuálne vyučovanie. Uvedomujeme si však, že situácia je veľmi vážna, preto je nutné tieto rozhodnutia akceptovať.

Pevne veríme, že budete mať pochopenie a vydržíte spolu s nami v online priestore, aj keď to nie je jednoduché.  Náš kolektív urobí maximum preto, aby vyučovanie prebiehalo bez problémov.

O organizácii vyučovania Vás budú informovať triedni učitelia.

Aktuálny školský semafor k nahliadnutiu

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29.11.2021