Elektronická prihláška do ZUŠ

na školský rok 2021/2022

prihláste sa k nám

Šťastie nie je výsledkom toho

čo dostávame, ale toho

čo dávame

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

Prečítajte si najnovšie aktuality Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi.

Novoročný koncert

Prvý celoškolský koncert v tomto kalendárnom roku máme úspešne za..

2% dane

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces..

PRÁCE ŽIAKOV

Pozrite si práce našich šikovných žiakov.