Elektronická prihláška do ZUŠ

na školský rok 2021/2022

prihláste sa k nám

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

Prečítajte si najnovšie aktuality Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi.

Hra na bicie

Veľmi sa tešíme, že nám rastie nová generácia bicistiek. Queen..

PRÁCE ŽIAKOV

Pozrite si práce našich šikovných žiakov.