Dištančné Rozvrhy hodín skupinových odborov a hudobnej náuky

Ak bude náš okres v čiernej  farbe, skupinové vyučovanie (VO, TO, LDO a hudobná náuka)  prechádza podľa COVID-automatu na dištančné vyučovanie podľa nižšie zverejnených online rozvrhov označených oranžovou farbou.

Rozvrhy sa môžu ešte meniť. Budeme ich priebežne aktualizovať.

Prezenčné vyučovanie môže prebiehať iba individuálne. Každý žiak sa môže vopred dohodnúť so svojim triednym učiteľom na prezenčnej  individuálnej konzultácii.

p. uč. Kopperová a p.uč. Cetera vyučuje individuálne prezenčne v škole.

p.uč. Tekáčová /Vlčeková vyučuje  prezenčne prednes (individuálne po jednom žiakovi) a dištančne skupiny.