Menu Zavrieť

Všetky

umelecké diela

záhady

Tvorba našich výtvarníkov

ONLINE VÝSTAVA KONTRAHUJÚCICH ŽIAKOV Srdečne Vás pozývame k zhliadnutiu online výstavy našich

Viac informácií

REŽIM OTP

Vzdelávanie v ZUŠ: Školský semafor verzia 1.9. – aktualizovaný 04.02.2022 Vyhláška ÚVZ č.7 /

Viac informácií

1. klavírny videokoncert

Srdečne pozývame priaznivcov klavírnej hry.

Viac informácií

Novoročný videokoncert

Srdečne Vás pozývame na Novoročný videokoncert, ktorý sa uskutoční 25.01.2022 na našom you tube v

Viac informácií

Aktuálne informácie

S potešením oznamujeme, že od 10.01.2022 otvárame prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch podľa

Viac informácií

Novoročné pozdravy

Pozývame na Novoročný online koncert mladších žiakov. Premiéra v pondelok 10.01.2022 o 17:00 hod. na

Viac informácií

Vianočný videokoncert

Koncert si môžete pozrieť kliknutím na video od 20.12.2021 17.00

Viac informácií

Vyučujeme aj počas mimoriadnych prázdnin

                                               

Viac informácií

Mikulášsky pozdrav

Milý MIKULÁŠSKY BALÍČEK posielajú žiaci LDO v podobe básničiek a etud z triedy p. uč. K.

Viac informácií

2. adventná nedeľa

Prajeme pokojnú druhú adventnú nedeľu. Animáciu pre Vás vytvoril Alexander Vaľo (3/2/I) z triedy

Viac informácií

Naši tanečníci

VALČÍK – tancujeme doma Vyučovať tanec dištančne nie je jednoduché. Zvlášť u mladších

Viac informácií

Čo sledujeme na prijímacích skúškach

Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov.
Intonácia: zaspievať jednoduchú pieseň.
Sluch: zopakovať počutý tón a krátky hudobný motív.
Rytmus: zopakovať krátky rytmický motív (tlieskaním alebo klopkaním).
Nevyžaduje sa hra na hudobnom nástroji. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj.

Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu. Uchádzač môže doniesť na skúšku vlastnú výtvarnú tvorbu, ktorú posúdi prijímacia komisia.
Technika – kompozícia – predstavivosť: nakresliť obrázok na určenú tému ľubovoľnou technikou.

Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov.
Rytmické predpoklady: zopakovať krátky rytmický motív tlieskaním/klopkaním. Zaspievať jednoduchú pieseň.
Pohybovo-pamäťové predpoklady: zopakovať po skúšajúcom pohybové cvičenia. Dieťa môže prezentovať aj vlastnú vopred pripravenú tanečnú choreografiu.

Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností.
Uchádzač prednesie jednu vopred pripravenú báseň alebo prózu.
Reč: artikulácia, prejav.
Prednes a improvizácia: pohyb, výraz, intonácia reči, zmena hlasu, napodobňovanie podľa ukážky.