Menu Zavrieť

Všetky

umelecké diela

záhady

Ocenenie žiakov

Pri príležitosti Dňa študentstva boli v piatok  18. 11. 2022 ocenení žiaci základných a stredných

Viac informácií

Jesenný koncert

Dňa 26. 10. 2022 o 17:00 hod. praskala koncertná sála vo švíkoch. Náš prvý koncert v tomto školskom

Viac informácií

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie. Dňa 10. 11. 2022

Viac informácií

Absolventské podujatia 2021/2022

Absolventské tablo 2021/2022 2. absolventský koncert a slávnostné vyradenie absolventov 22.06. 2022

Viac informácií

Jarný koncert

Súčasťou JARNÉHO KONCERTU bola aj predajná, charitatívna výstava výrobkov žiakov VO s názvom deti

Viac informácií

Matiné s Haydnom

V Koncertnej sieni Reduty (4. 4. 2022) zazneli skladby významného rakúskeho hudobného skladateľa Franza

Viac informácií

Okienko pre LDO

Láska v prvej triede Je všade okolo nás a práve dnes je ešte o kúsok dôležitejšia ako včera. Svoje

Viac informácií

Naši tanečníci

VALČÍK – tancujeme doma Vyučovať tanec dištančne nie je jednoduché. Zvlášť u mladších

Viac informácií

Absolventské tablá 2020/2021

V tomto školskom roku sme vytvorili absolventské tablá pre každý odbor a stupeň z domácich

Viac informácií

Predstavujeme LDO

Pozrite, čo všetko môžete zažiť v literárno-dramatickom odbore. Odkaz na video  otvoríte

Viac informácií

Predstavujeme výtvarný odbor

  Kliknutím nižšie na link môžete nazrieť do kuchyne výtvarného odboru ?? Predstavujeme výtvarný

Viac informácií

Predstavujeme tanečný odbor

  Predstavujeme tanečný odbor. Vo videu si môžete pozrieť aké druhy tancov u nás vyučujeme a

Viac informácií

Čo sledujeme na prijímacích skúškach

Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov.
Intonácia: zaspievať jednoduchú pieseň.
Sluch: zopakovať počutý tón a krátky hudobný motív.
Rytmus: zopakovať krátky rytmický motív (tlieskaním alebo klopkaním).
Nevyžaduje sa hra na hudobnom nástroji. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj.

Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu. Uchádzač môže doniesť na skúšku vlastnú výtvarnú tvorbu, ktorú posúdi prijímacia komisia.
Technika – kompozícia – predstavivosť: nakresliť obrázok na určenú tému ľubovoľnou technikou.

Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov.
Rytmické predpoklady: zopakovať krátky rytmický motív tlieskaním/klopkaním. Zaspievať jednoduchú pieseň.
Pohybovo-pamäťové predpoklady: zopakovať po skúšajúcom pohybové cvičenia. Dieťa môže prezentovať aj vlastnú vopred pripravenú tanečnú choreografiu.

Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností.
Uchádzač prednesie jednu vopred pripravenú báseň alebo prózu.
Reč: artikulácia, prejav.
Prednes a improvizácia: pohyb, výraz, intonácia reči, zmena hlasu, napodobňovanie podľa ukážky.