Menu Zavrieť

Všetky

umelecké diela

záhady

Súťaže

La guitaromanie 2022 (celoslovenská online súťaž -Martin) V Martine sa konala online celoslovenská

Viac informácií

Absolventské podujatia

Absolventské tablo 2021/2022 2. absolventský koncert a slávnostné vyradenie absolventov 22.06. 2022

Viac informácií

Tanečný koncert

Zaujímavý, krásny, energický, dynamický, milý, moderný, emotívny, dojímavý, plný emócii….

Viac informácií

Prijímacie skúšky

ROZHODNUTIE O VÝSLEDKU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  

Viac informácií

Čo sa deje v hudobnom odbore

Školská gitarová súťaž 24. 05. 2022 sa v koncertnej sále konala školská gitarová súťaž-maratón

Viac informácií

OZNAM

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám dávame do pozornosti, že od

Viac informácií

Jarný koncert

Súčasťou JARNÉHO KONCERTU bola aj predajná, charitatívna výstava výrobkov žiakov VO s názvom deti

Viac informácií

Matiné s Haydnom

V Koncertnej sieni Reduty (4. 4. 2022) zazneli skladby významného rakúskeho hudobného skladateľa Franza

Viac informácií

2% dane

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole

Viac informácií

Okienko pre LDO

Láska v prvej triede Je všade okolo nás a práve dnes je ešte o kúsok dôležitejšia ako včera. Svoje

Viac informácií

Čo sledujeme na prijímacích skúškach

Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov.
Intonácia: zaspievať jednoduchú pieseň.
Sluch: zopakovať počutý tón a krátky hudobný motív.
Rytmus: zopakovať krátky rytmický motív (tlieskaním alebo klopkaním).
Nevyžaduje sa hra na hudobnom nástroji. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj.

Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu. Uchádzač môže doniesť na skúšku vlastnú výtvarnú tvorbu, ktorú posúdi prijímacia komisia.
Technika – kompozícia – predstavivosť: nakresliť obrázok na určenú tému ľubovoľnou technikou.

Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov.
Rytmické predpoklady: zopakovať krátky rytmický motív tlieskaním/klopkaním. Zaspievať jednoduchú pieseň.
Pohybovo-pamäťové predpoklady: zopakovať po skúšajúcom pohybové cvičenia. Dieťa môže prezentovať aj vlastnú vopred pripravenú tanečnú choreografiu.

Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností.
Uchádzač prednesie jednu vopred pripravenú báseň alebo prózu.
Reč: artikulácia, prejav.
Prednes a improvizácia: pohyb, výraz, intonácia reči, zmena hlasu, napodobňovanie podľa ukážky.