Všetky

umelecké diela

záhady

REŽIM OTP

Vážení rodičia, milí žiaci na základe školského semaforu verzia 1.7.   začína platiť od stredy

Viac informácií

Novoročný videokoncert

Srdečne Vás pozývame na Novoročný videokoncert, ktorý sa uskutoční 25.01.2022 na našom you tube v

Viac informácií

Tvorba našich výtvarníkov

KRAJŠIA GEOGRAFICKÁ TRIEDA Medzipredmetové a susedské prepojenie (medzi ZUŠ a ZŠ Levočská) sa

Viac informácií

Aktuálne informácie

S potešením oznamujeme, že od 10.01.2022 otvárame prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch podľa

Viac informácií

Novoročné pozdravy

Pozývame na Novoročný online koncert mladších žiakov. Premiéra v pondelok 10.01.2022 o 17:00 hod. na

Viac informácií

Vianočný videokoncert

Koncert si môžete pozrieť kliknutím na video od 20.12.2021 17.00

Viac informácií

Okienko pre LDO

Triedna recitačná besiedka žiakov 4/2/I – Premiéra 22.12.2021 Triedna recitačná besiedka žiakov

Viac informácií

Súťaže

ANJEL VIANOC 2021 Tatranská galéria Poprad usporiadala tradičnú celoslovenskú súťaž ANJEL VIANOC. Do

Viac informácií

Vyučujeme aj počas mimoriadnych prázdnin

                                               

Viac informácií

Mikulášsky pozdrav

Milý MIKULÁŠSKY BALÍČEK posielajú žiaci LDO v podobe básničiek a etud z triedy p. uč. K.

Viac informácií

2. adventná nedeľa

Prajeme pokojnú druhú adventnú nedeľu. Animáciu pre Vás vytvoril Alexander Vaľo (3/2/I) z triedy

Viac informácií

Čo sledujeme na prijímacích skúškach

Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov.
Intonácia: zaspievať jednoduchú pieseň.
Sluch: zopakovať počutý tón a krátky hudobný motív.
Rytmus: zopakovať krátky rytmický motív (tlieskaním alebo klopkaním).
Nevyžaduje sa hra na hudobnom nástroji. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj.

Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu. Uchádzač môže doniesť na skúšku vlastnú výtvarnú tvorbu, ktorú posúdi prijímacia komisia.
Technika – kompozícia – predstavivosť: nakresliť obrázok na určenú tému ľubovoľnou technikou.

Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov.
Rytmické predpoklady: zopakovať krátky rytmický motív tlieskaním/klopkaním. Zaspievať jednoduchú pieseň.
Pohybovo-pamäťové predpoklady: zopakovať po skúšajúcom pohybové cvičenia. Dieťa môže prezentovať aj vlastnú vopred pripravenú tanečnú choreografiu.

Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností.
Uchádzač prednesie jednu vopred pripravenú báseň alebo prózu.
Reč: artikulácia, prejav.
Prednes a improvizácia: pohyb, výraz, intonácia reči, zmena hlasu, napodobňovanie podľa ukážky.