Menu Zavrieť

Všetky

umelecké diela

záhady

Mimoškolské vystúpenia a aktivity

29. ročník celoslovenského Festivalu PAN 2022 (23.-26. 11. 2022) Naši herci z triedy pani učiteľky Evy

Viac informácií

Pripravujeme

15. 12. 2022 – Poetický večer (spojenie slova, hudby a tanca) – koncertná sála ZUŠ 21. 12.

Viac informácií

Čo sa deje v hudobnom odbore

ROCK KIDS Predstavujeme novo-založenú školskú kapelu a ich prvú skladbu od kapely U2 – Wit Or

Viac informácií

Úspechy na súťažiach

Musica Camerata Ján Albrecht 2022 (25.11. 2022 – celoslovenská súťaž v komornej hre v Bratislave)

Viac informácií

TV ZUŠKA

Televízne noviny ZUŠky Žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením p. uč. Kristíny Korfant si pre

Viac informácií

Tvorba našich výtvarníkov

Abstraktná fotografia – portrét spolužiaka – spolužiačky Vo výtvarnom odbore v triede

Viac informácií

Ocenenie žiakov

Pri príležitosti Dňa študentstva boli v piatok  18. 11. 2022 ocenení žiaci základných a stredných

Viac informácií

Jesenný koncert

Dňa 26. 10. 2022 o 17:00 hod. praskala koncertná sála vo švíkoch. Náš prvý koncert v tomto školskom

Viac informácií

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie. Dňa 10. 11. 2022

Viac informácií

Absolventské podujatia 2021/2022

Absolventské tablo 2021/2022 2. absolventský koncert a slávnostné vyradenie absolventov 22.06. 2022

Viac informácií

Jarný koncert

Súčasťou JARNÉHO KONCERTU bola aj predajná, charitatívna výstava výrobkov žiakov VO s názvom deti

Viac informácií

Matiné s Haydnom

V Koncertnej sieni Reduty (4. 4. 2022) zazneli skladby významného rakúskeho hudobného skladateľa Franza

Viac informácií

Čo sledujeme na prijímacích skúškach

Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov.
Intonácia: zaspievať jednoduchú pieseň.
Sluch: zopakovať počutý tón a krátky hudobný motív.
Rytmus: zopakovať krátky rytmický motív (tlieskaním alebo klopkaním).
Nevyžaduje sa hra na hudobnom nástroji. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj.

Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu. Uchádzač môže doniesť na skúšku vlastnú výtvarnú tvorbu, ktorú posúdi prijímacia komisia.
Technika – kompozícia – predstavivosť: nakresliť obrázok na určenú tému ľubovoľnou technikou.

Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov.
Rytmické predpoklady: zopakovať krátky rytmický motív tlieskaním/klopkaním. Zaspievať jednoduchú pieseň.
Pohybovo-pamäťové predpoklady: zopakovať po skúšajúcom pohybové cvičenia. Dieťa môže prezentovať aj vlastnú vopred pripravenú tanečnú choreografiu.

Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností.
Uchádzač prednesie jednu vopred pripravenú báseň alebo prózu.
Reč: artikulácia, prejav.
Prednes a improvizácia: pohyb, výraz, intonácia reči, zmena hlasu, napodobňovanie podľa ukážky.