Všetky

umelecké diela

záhady

Zápis žiakov – 02.09.2021

Zápis žiakov bude prebiehať u triednych učiteľov prvý školský deň 2.9.2021 od 8:30 hod. do 13:00

Viac informácií

Mini koncert v domove dôchodcov

Bolo nám cťou spríjemniť predpoludnie mini koncertom našim dôchodcom (utorok 29.06.2021). Ďakujeme za

Viac informácií

Absolventské tablá 2020/2021

V tomto školskom roku sme vytvorili absolventské tablá pre každý odbor a stupeň z domácich

Viac informácií

Absolventský koncert v Redute

Konečne po roku a pol na pódiu v novozrekonštruovanej koncertnej sále Reduty. V pondelok 21.06. sme

Viac informácií

Absolventská výstava pri Radnici

16.06.2021 sme slávnostne otvorili  absolventskú výstavu v centre nášho mesta. Počas letných dní 

Viac informácií

Predstavujeme LDO

Pozrite, čo všetko môžete zažiť v literárno-dramatickom odbore. Kliknite a otvorte

Viac informácií

RUKY-záverečný video-projekt LDO

Pozrite si spolu s nami – záverečný video-projekt žiakov 1/2/I z triedy p.uč.

Viac informácií

Predstavujeme výtvarný odbor

  Kliknutím nižšie na link môžete nazrieť do kuchyne výtvarného odboru 🎨😊 Predstavujeme

Viac informácií

Druhy tancov, ktoré vyučujeme

Predstavujeme tanečný odbor. Vo videu si môžete pozrieť aké druhy tancov u nás vyučujeme a zároveň

Viac informácií

Multimediálna tvorba

Nové zameranie vo výtvarnom odbore pre starších žiakov. Čo je náplňou tohto zamerania? –

Viac informácií

Otvárame cimbalovú triedu

Cimbal – nástroj známy prevažne v ľudovej hudbe, no nestratí sa ani vo sfére klasiky. Posúďte

Viac informácií

Nevieš si vybrať hudobný nástroj?

Máme pre Teba ukážky všetkých nástrojov, ktoré v našej ZUŠ vyučujeme. Naši učitelia Vám ich

Viac informácií

Čo sledujeme na prijímacích skúškach

Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov.
Intonácia: zaspievať jednoduchú pieseň.
Sluch: zopakovať počutý tón a krátky hudobný motív.
Rytmus: zopakovať krátky rytmický motív (tlieskaním alebo klopkaním).
Nevyžaduje sa hra na hudobnom nástroji. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj.

Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu. Uchádzač môže doniesť na skúšku vlastnú výtvarnú tvorbu, ktorú posúdi prijímacia komisia.
Technika – kompozícia – predstavivosť: nakresliť obrázok na určenú tému ľubovoľnou technikou.

Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov.
Rytmické predpoklady: zopakovať krátky rytmický motív tlieskaním/klopkaním. Zaspievať jednoduchú pieseň.
Pohybovo-pamäťové predpoklady: zopakovať po skúšajúcom pohybové cvičenia. Dieťa môže prezentovať aj vlastnú vopred pripravenú tanečnú choreografiu.

Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností.
Uchádzač prednesie jednu vopred pripravenú báseň alebo prózu.
Reč: artikulácia, prejav.
Prednes a improvizácia: pohyb, výraz, intonácia reči, zmena hlasu, napodobňovanie podľa ukážky.