Menu Zavrieť

Všetky

umelecké diela

záhady

Mimoškolské vystúpenia a aktivity

Kultúrny program na oceňovaní učiteľov (28. 03. 2023 – Reduta) Slávnostnú atmosféru oceňovania

Viac informácií

Úspechy na súťažiach

Novoročenky 2023 (celoslovenská výtvarná súťaž) Dňa 2. februára 2023 o 14:00 hodine v Knižnici

Viac informácií

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia a žiaci, Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 31. 03. 2023 (piatok) poskytuje žiakom

Viac informácií

Soirée na tému P. I. Čajkovskij

V Koncertnej sieni Reduty (22. 03. 2023) zazneli skladby významného skladateľa hudobného romantizmu  P.

Viac informácií

Pripravujeme

Jarný koncert Srdečne pozývame na tradičný Jarný koncert do veľkej koncertnej sály ZUŠ. Privítajme

Viac informácií

Naši výtvarníci

Virtuálna výstva kotrahujúcich žiakov výtvarného odboru Maľba na stenu v Domove dôchodcov (17. 02.

Viac informácií

Folklórny večer

Premiérový folklórny večer v posledný fašiangový utorok máme úspešne  za sebou.Stovka

Viac informácií

Venujte nám 2%

VÁŽENÍ RODIČIA pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Viac informácií

Aktuality v hudobnom odbore

NOVÉ VIDEO NA YOU TUBE Dávid Miroslav Rerko – elektrická gitara   (trieda p. uč. Michaela

Viac informácií

Novoročný koncert

Prvý celoškolský koncert v tomto kalendárnom roku máme úspešne za sebou. Novoročný koncert v Redute

Viac informácií

OZNAM

Dňa 15. 12. 2022 mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu výšky mesačného príspevku na čiastočnú

Viac informácií

Čo sledujeme na prijímacích skúškach

Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov.
Intonácia: zaspievať jednoduchú pieseň.
Sluch: zopakovať počutý tón a krátky hudobný motív.
Rytmus: zopakovať krátky rytmický motív (tlieskaním alebo klopkaním).
Nevyžaduje sa hra na hudobnom nástroji. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj.

Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu. Uchádzač môže doniesť na skúšku vlastnú výtvarnú tvorbu, ktorú posúdi prijímacia komisia.
Technika – kompozícia – predstavivosť: nakresliť obrázok na určenú tému ľubovoľnou technikou.

Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov.
Rytmické predpoklady: zopakovať krátky rytmický motív tlieskaním/klopkaním. Zaspievať jednoduchú pieseň.
Pohybovo-pamäťové predpoklady: zopakovať po skúšajúcom pohybové cvičenia. Dieťa môže prezentovať aj vlastnú vopred pripravenú tanečnú choreografiu.

Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností.
Uchádzač prednesie jednu vopred pripravenú báseň alebo prózu.
Reč: artikulácia, prejav.
Prednes a improvizácia: pohyb, výraz, intonácia reči, zmena hlasu, napodobňovanie podľa ukážky.