Zmena vyučovania v hudobnom odbore

Na základe aktuálnych informácií, ktoré boli odprezentované MŠ SR B. Gröhlingom 23.10.2020 na tlačovej besede Vám oznamujem, že od pondelka 26.10. 2020 bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou vo všetkých odboroch. Prosíme rodičov a žiakov individuálneho vyučovania, aby kontaktovali učiteľov a dohodli sa na online rozvrhu.

Skupinové predmety pokračujú v už zabehnutom režime.