Záverečný koncert

Umelecká bodka za koncom školského roka bola naplnená krásnymi výkonmi našich žiakov v koncertnej sále Reduty na Záverečnom koncerte. Úvodné posolstvo lásky, mieru a pokoja v skladbe Nový svet, ktorá znela z úst speváckeho zboru, nádherné sólové výkony z dielne klasických autorov a obdivuhodné prezentácie komorných telies a súborov v nás zanechali hodnotný umelecký zážitok. 
Ďakujeme za priazeň našim verným návštevníkom, žiakom za prípravu, pedagógom za obetavú prácu a rodičom za podporu! Tešíme sa na nové kultúrne zážitky v novom školskom roku!