Záverečné práce žiakov

Dnešným príspevkom z VO sú záverečné práce štvrtáčikov na ľubovoľnú tému z triedy p. uč. Bavalovej. Pracovať na výtvarnej výchove s vlastnou témou a ešte k tomu si vybrať ľubovoľnú techniku, nie je jednoduché ani pre starších žiakov…naši štvrtáci sa s týmto zadaním pasovali doma sami, a takto to zvládli… bola to ich prvá skúška, aby mohli postúpiť do ďalšieho ročníka. ☺🎨🌞✏

Záverečné práce žiakov 4. ročníka I. stupňa – ľubovoľná téma