Zápis žiakov – 02.09.2021

Zápis žiakov bude prebiehať u triednych učiteľov prvý školský deň 2.9.2021 od 8:30 hod. do 13:00 hod.

Zadelenie novo-prijatých žiakov bude zverejnené na nástenke v ZUŠ.

Prosíme rodičov a žiakov, aby si prišli zadeliť rozvrh hodín.

Ak sa nemôžete dostaviť v prvý školský deň do ZUŠ, prosíme nahláste sa telefonicky u svojich triednych učiteľov.