Zabezpečenie vyučovania – zatvorená ZUŠ

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Zostaňte doma. Aj my sme pre Vás z domu – doma! Pre žiakov bude zabezpečená online výučba nasledovným spôsobom:

Hudobný odbor, individuálne hodiny a spev

Vyučovanie prebieha cez aplikácie WhatsApp, Messenger, Skype, Viber, telefón. Kto nemá možnosť využiť spomínané aplikácie, ponúkame výučbu cez konzultácie po telefóne, e-mail, nahrávanie inštruktážnych videí, posielanie domácich zadaní nacvičených skladieb cez e-maily.

Hudobná náuka

Vaši učitelia si pre Vás pripravili webové stránky, kde má každý ročník zadanú úlohu a učivo. Komunikácia s učiteľmi prebieha cez e-mail. Pridávame odkaz na web-stránky, kde môžete nájsť učivo a zadania pre každý ročník: trieda p. uč. Schmidtovej, trieda p. uč. Dvorského – pán učiteľ bude zadávať úlohu podľa rozvrhu.

Výtvarný odbor

Viacerí učitelia VO si pre Vás vytvorili webové stránky, na ktorých nájdete domáce úlohy, učivo a zadania na každý týždeň pre jednotlivé ročníky. Komunikácia prebieha cez mail, prípadne telefón. Odkazy so zadaniami podľa tried: trieda p. uč. Ceterová, trieda p. uč. Vojtášová a p. uč. Bobula, trieda p. uč. Cetera.

Trieda p. uč. Bavalová – vyučovanie prebieha cez online komunikáciu, úlohy a zadania sú posielané cez e-mail. Pani učiteľku môžete kontaktovať na e-maily: bavalovaeva@gmail.com
Trieda p. uč. Kondela – vyučovanie prebieha cez online komunikáciu, úlohy a zadania sú posielané cez e-mail. Pána učiteľa môžete kontaktovať na e-maily: amur8@azet.sk

Tanečný odbor

Vyučovanie prebieha cez mailovú komunikáciu. Pani učiteľky budú žiakom pravidelne zasielať inštruktážne videá, domáce úlohy a inštrukcie. Kontakty na pani učiteľky:

p. uč. Čikkelová – klaudia.cikkelova@gmail.com
p. uč. Váradi – gabitheisz@gmail.com
p. uč. Kamenická – kamenicka.jany@gmail.com

Literárno-dramatický odbor

Vyučovanie prebieha cez aplikácie WhatsApp, Messenger a cez mailovú komunikáciu. Pani učiteľky kontaktujú svojich žiakov podľa dohody. Kontakty na pani učiteľky:

p. uč. Kopperová – evacu@centrum.sk
p. uč. Tekáčová – betka.tekacovaa@gmail.com

Niečo naviac ponúkame aj našej FB stránke, kde pravidelne aktualizujeme novinky a pridávame Vaše práce. Staňte sa fanúšikmi našej stránky ZUŠ Spišská Nová Ves.

V prípade potreby sa môžete obrátiť : e-mail: m.kacvinska(at)zus-snv.sk, tel.: 0907 625 874