Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Žiak, ktorý nebol na vyučovaní v ZŠ/SŠ viac ako tri dni, je povinný doniesť vyplnené tlačivo, podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom o bezinfekčnosti aj do ZUŠ. Teda každé dieťa/plnoletý žiak, ktoré ostalo doma viac ako tri dni a nebolo v škole, donesie tlačivo o bezinfekčnosti svojmu triednemu učiteľovi. Môžete si ho stiahnuť kliknutím na odkaz: Vyhlásenie o bezinfekčnosti.