Vianočné prianie a videoklip

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola, nech pohoda vládne za sviatočným stolom, nech láska prevláda nad nemilým stolom. V novom roku hojnosť splnených túžob a radosti z úsvitu každého nového dňa Vám želá celý kolektív ZUŠ. Tešíme opäť v novom roku na našich žiakov. Vyučovanie začne 9.1.2023.

Vianočný videoklip

Dorazil k nám pozdrav od našich žiačok   v podobe vianočného videoklipu. Účinkuje Noemi Demočková klavír a Anna Širillová spev (strih avideo Ján Pramuka). Ďakujeme dievčatám za milé prekvapenie. Tešíme sa, že takto kreatívne využívajú svoj voľný čas.