Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Pomaličky sa blížime k záveru kalendárneho roka, čas kedy bilancujeme, hodnotíme, spomíname…Čo povedať! Bol to ťažký rok. Iný ako všetky pred ním, ťažší ako všetky pred ním, ale zvládli sme to. Vhupli sme do neosobného sveta bez prípravy, bez varovania, bez návodu. Priniesol však aj svoje pozitíva v podobe spolupráce-tímovej práce medzi učiteľmi, medzi žiakmi, medzi rodičmi. Vďaka tomu máme za sebou viac koncertov ako roky predtým (aj keď iba online), viac online príspevkov, viac online zručností. Verím, že nasledujúci rok bude veselší, zdravší a hlavne osobnejší…rok kedy nebudeme musieť bojovať iba online.

Ďakujem všetkým žiakom, rodičom, učiteľom i ostatným našim zamestnancom za ich prítomnosť, aktivitu a pomoc.
Prajem pokojné, veselé, milostiplné a požehnané Vianoce a šťastný – šťastnejší Nový rok 2021!

Mariana Kacvinská, riaditeľka ZUŠ