Tanečný koncert

Zaujímavý, krásny, energický, dynamický, milý, moderný, emotívny, dojímavý, plný emócii…. takýto bol TANEČNÝ KONCERT našich žiakov ZUŠ, ktorý sa konal 25.5. 2022 v Spišskom DIVADLE. V kolekcii najlepšieho, čo ponúka tanečný odbor našej školy, sa predstavili žiaci od prípravného ročníka až po absolventov.
Tanec je komunikácia medzi telom a dušou, na ktorú nie sú potrebné žiadne slová. Nie je nič krajšie, ako vidieť tanečníka splynúť s hudbou.
Naši tanečníci vyjadrili všetko ako najlepšie cítili a vedeli. ĎAKUJEME za bohatú účasť, podporu, priazeň všetkým zúčastneným. Veľká vďaka patrí aj našim skvelým pani učiteľkám, ktoré stáli pri zrode choreografií, žiakom/žiačkam za sa ich ochotný prístup a radosť z tanca, pani kostymérke, našim pedagógom za akúkoľvek pomoc ako aj Spišskému divadlu za spoluprácu a možnosť okúsiť divadelné dosky už v rannom veku.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia.