Súťaž – Smižianska gitara

Veľká radosť v gitarovom oddelení. Dvaja Šimonovia – obaja prvýkrát na súťaži a obaja získali tie najvyššie ocenenia na celoslovenskej gitarovej súťaži Smižianska gitara. Šimon Bečarik (uč. Regecová) súťažil v BABY kategórii a jeho výkon porota ocenila krásnym 1. miestom. Šimon Štapinský (uč. Lukáčová) sa predstavil v I.A kategórii a tiež sa môže pýšiť vysoko hodnoteným umiestnením a to 2. miestom. Z našej ZUŠ sa tejto súťaže zúčastnili aj Richard Geci (uč. Regecová) a Hugo Bizub (uč. Dužáková), ktorým blahoželáme k striebornému pásmu. Veľké poďakovanie patrí žiakom, ktorí sa aj napriek sťaženým podmienkam na prípravu, ktoré priniesla pandémia, dokázali dostať na špičku gitarovej hry v ZUŠkárskom prostredí. Veľká vďaka usporiadateľom ArtsSchool Smižany, že ich neodradil online priestor, našim pedagógom a rovnako žiakom a ich rodičom za podporu. 😊😊

Vychutnajte si hru Šimona Bečarika – 1. miesto, BABY kategória. V ďalších príspevkoch postupne pridáme výkony všetkých gitaristov, ktorí reprezentovali našu ZUŠ na tejto súťaži.

Smižianska gitara – výkon Šimona Štapinského – 2. miesto

Smižianska gitara – Richard Geci – strieborné pásmo

Smižianska gitara – Hugo Bizub – strieborné pásmo