Rozvrhy hodín

Dištančné vyučovanie skupinových odborov.  V prípade, že prejde okres do bordovej farby, vyučovanie skupinových odborov prejde na online vyučovanie, ktoré sa bude riadiť zverejnenými rozvrhmi hodín. Ak to bude možné, vyučovanie môže prebiehať aj režime OTP, po dohode s triednym učiteľom. Presné informácie o spôsobe vyučovania  budú doplnené a aktualizované.

Na tomto linku sú dostupné rozvrhy, ktoré budú postupne aktualizované.