REŽIM OTP ZRUŠENÝ

Na základe aktuálneho usmernenia oznamujeme, že prezenčné vyučovanie bude od 28.02.2022 prebiehať na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti, ktoré žiak predloží triednemu učiteľovi alebo zákonný zástupca/plnoletý žiak odovzdá elektronicky cez iZUŠ. Toto vyhlásenie sa predkladá (na tlačive alebo elektronicky) opakovane, ak žiak/čka nebol/a v ZUŠ viac ako tri dni.

Režim OTP je zrušený, preto od žiakov nebudeme vyžadovať potvrdenie o AG testovaní alebo o očkovaní/prekonaní.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – 25.02.2022

Školský semafor verzia 2.0 – aktualizovaný 25.02.2022

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka- 25.02.2022

Vstup do budovy je pre návštevníkov (rodičov a iných osôb)  povolený len po predložení písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti.

Žiak prichádza na vyučovanie bez príznakov ochorenia a vtedy ak nemá nariadenú domácu izoláciu.