Prvé dotyky s umením

V pondelok 22.5.  naša koncertná sála privítala rodičov s deťmi, na pilotnom projekte s názvom “Prvé dotyky s umením, alebo ako sa dostať do Zušky”.  Bol určený pre deti MŠ a 1. a 2. ročníka ZŠ, teda možných adeptov a záujemcov o štúdium v našej škole. Začal sa koncertom našich menších žiakov, tancom a nakoniec divadelným predstavením “Príbeh zo škôlky”, kde sme predstavili všetky odbory. Taktiež sme rodičom poskytli informácie potrebné k talentovým skúškam. Kolegovia p. uč. Eva Kopperová s p. uč. Stanislavom Dvorským vtipne sprevádzali  popoludnie. Plná koncertná sála nás milo prekvapila a potešil nás záujem zo strany rodičov. Ďakujeme a dúfame, že sa uvidíme so všetkými na talentovkách.