Jarný koncert

Súčasťou JARNÉHO KONCERTU bola aj predajná, charitatívna výstava výrobkov žiakov VO s názvom deti ZUŠ-SNV pre UKRAJINU.
Celý finančný výťažok poputuje na podporu ukrajinským rodinám, ktoré to v súčasnej situácii potrebujú a sú v našom meste Spišská Nová Ves.