Pozvánka na gitarový koncert

Pozvánka na gitarový koncert našej pani učiteľky (Michaela Regecova) venovaný nielen deťom, našej ZUŠ ale aj všetkým milovníkom dobrej hudby – 1.6.2021 na Deň detí 🙂 Finančný príspevok venuje pani učiteľka nášmu Občianskemu združeniu ZUŠ Spišská Nová Ves (rodičovské združenie) , ktoré v tomto školskom roku kvôli pandémii nemalo žiaden príjem, nakoľko sme sa rozhodli od žiakov v týchto ťažkých časoch nezbierať finančný príspevok. Ďakujeme. 😊

Pozvánka na gitarový koncert